V rámci výstavby wellness centra vznikne v Židenicích také parkovací dům pro veřejnost a plavecký bazén vhodný i pro děti

Wellness centrum, plavecký bazén a parkovací dům při ulici Viniční u polikliniky vzejdou ze spolupráce mezi městem Brnem a soukromým investorem, společností Wellness Brno Východ, s.r.o. 

„Soukromý investor se ve smlouvě o spolupráci zavazuje k vybudování plaveckého bazénu o délce 25 metrů se 4 plaveckými dráhami v parametrech vyhovujících k zajištění plavecké výuky žáků mateřských a základních škol i mimoškolních aktivit dětí. Pokud bude tento režim nastaven a využíván, město každoročně poskytne na provoz bazénu účelovou dotaci ve výši 3 miliony korun," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Startovací bydlení by se mohlo zpřístupnit lidem až do 40 let věku

Změna pravidel pronájmu obecních bytů by měla umožnit, že by se o startovací bydlení mohli hlásit lidé až do 40 let namísto nynějšího limitu 35 let. Zastupitelé budou změnu pravidel projednávat na červnovém zasedání.

Memorandum stvrdilo spolupráci města Brna a VUT v Brně na rozvoji elektromobility

Ještě úžeji spolupracovat na rychlejším rozvoji elektromobility a na vytváření vhodných podmínek pro její využití širokou veřejností budou statutární město Brno a Vysoké učení technické v Brně. Svůj zájem stvrdili minulý týden na Červeném mlýně Tepláren Brno podpisem memoranda primátorka Brna Markéta Vaňková a rektor VUT Ladislav Janíček. Memorandum počítá rovněž s příležitostí pro studenty, kteří se tématům elektromobility mohou věnovat ve svých bakalářských a diplomových pracích nebo se budou moci zapojovat do trainee programu společnosti Teplárny Brno, která je garantem rozvoje elektromobility pro město.

Zastávky i chodníky budou přístupnější, sedm míst čeká bezbariérová úprava

Sedm dalších míst by mohlo v nejbližší době získat bezbariérovou úpravu. Do konce tohoto roku čeká bezbariérová úprava například zastávku Pionýrská směrem do centra a zastávku Šumavská směrem z centra, chodníky na Obvodové a na křižovatkách Jana Babáka s Táborem a Jana Babáka s Tererovou nebo Černého a Staré dálnice. V plánu je také úprava obrubníků na Mifkově.

15. červen je Evropským dnem proti vloupání, užitečné rady nabízejí i brněnští strážníci

Období dovolených je časem, kdy se nejvíc z celého roku zdůrazňuje nutnost chránit svůj majetek. Na možné nebezpečí upozorňuje i kampaň k Evropskému dni proti vloupání, který připadá na 15. červen.

Zamykání dveří, zavírání oken či vstupu na balkon se může jevit jako zdánlivě zbytečné. Zvláště když uživatel opouští byt pouze nakrátko. Statistiky jsou však neúprosné a čísla ukazují, že tato rizika se rozhodně nevyplácí podceňovat.

Strategie bydlení Brna stojí na několika pilířích. Jsou jimi družstevní a spolkové bydlení, bytové domy postavené na základě koncese i vlastní výstavba města

Podpora družstevního a spolkového bydlení, výstavba v režimu koncese a vlastní stavební činnost města. To jsou do roku 2024 nejdůležitější pilíře akčního plánu v rámci dlouhodobé strategie bydlení města Brna.

Městská podpora sportu: víceúčelová hala, závodní čtyřveslice i účast na mistrovství světa

Tři subjekty, čtyři sportovní projekty - Brno chce podpořit rekonstrukci zázemí fotbalového areálu, pořízení závodní čtyřveslice, účast na mistrovství světa a uspořádání regionálního závodu.

„Budování a provoz kvalitní sportovní infrastruktury je jednou z priorit města stejně jako podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Sport má pro společnost hluboký hodnotový význam, ale i zásadní ekonomický přínos. Prostředky, které Brno investuje do jeho podpory, se vracejí v oblasti sociální, vzdělávání a také v oblasti ekonomické. Přesto není možné, aby byly všechny projekty a akce financovány či spolufinancovány z městského rozpočtu. Vítáme tedy aktivitu sportovních oddílů a klubů, které jsou schopny si zajistit spolufinancování. To je příklad (...) projednávaných žádostí o dotace. Navrhujeme, aby zastupitelé schválili poskytnutí financí třem subjektům," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ještě letos by mohl začít pilotní provoz přímého vlakového spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm

Nasednout na vlak na brněnském hlavním nádraží a vystoupit až na vídeňském letišti. Pohodlnější cestování nejen na dovolenou bude už brzy skutečností. V pilotním režimu by mohl spoj jezdit už od letošního prosince přibližně do poloviny příštího roku, poté by navázal standardní provoz.

Odevzdání přihlášky je na spadnutí, Brno ve snaze stát se evropským hlavním městem kultury podpoří i Jihomoravský kraj

Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Tato čtyři města se ucházejí o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. S rozvojem kulturní infrastruktury i propagací pomůže městu i Jihomoravský kraj. 

Zatím dvě česká města se pyšní titulem Evropské hlavní město kultury (EHMK). V roce 2000 se jím stala Praha, o 15 let později Plzeň. V roce 2028 by jejich řady rádo rozšířilo Brno.

Brňané letos podpořili 82 nápadů v participativním rozpočtu Dáme na vás

Do šestého ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás přihlásili obyvatelé Brna 109 vhodných projektů, které mají zlepšit život ve městě. Poté se navrhovatelé až do konce května snažili přesvědčit Brňany, aby jejich nápady podpořili. Podařilo se to u 82 projektů v celkové hodnotě 251 milionů korun.