Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). 

„Podle loni schváleného harmonogramu se 21. listopadu zařadí mezi oblasti placeného stání také oblasti 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Obě se nacházejí v Králově Poli. Rezidenti a abonenti si mohou začít už nyní v předstihu vyřizovat svá oprávnění. Pro návštěvníky bude důležité vědět, že obě oblasti patří do zóny C, kde je regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Cena za stání pro návštěvníky je stanovena na 20 korun za hodinu, přičemž jedna hodina denně je zdarma," řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal tento týden Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

„Závislostní politiku nelze provádět pouze z centra," řekl národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodal: „Zástupci měst a obcí by měli umět identifikovat místní problémy a ve spolupráci s centrem připravit optimální řešení."

Brno zabodovalo v soutěži úřadů s nadstandardními službami

Stříbrnou příčku v Jihomoravském kraji obsadilo město Brno v soutěži Přívětivý úřad, kterou každý rok vyhlašuje Ministerstvo vnitra.

Titul Přívětivý úřad je udělován obcím, které poskytují občanům nadstandardní služby – aktivně řeší online přístupnost různých agend, otevřenost radnice, úroveň komunikace nebo participace na věcech veřejných.

Začala platit regulace vjezdů do dalších vnitrobloků v Brně

Vnitrobloky v pěti brněnských ulicích se přidají do regulovaných oblastí. Město tak chce pomoct rezidentům. Ti mají často ztíženou možnost parkování ve vlastním vnitrobloku kvůli řidičům, kteří jim zde umístí vůz ve snaze vyhnout se návštěvnickým poplatkům v oblastech placeného stání. Od 19. září se mezi regulované vnitrobloky připojí ty, které se nacházejí v ulicích Klatovská, Skácelova, Tererova, Bakalovo nábřeží a Trýbova. Řidiči za vyřízení oprávnění zaplatí manipulační poplatek ve výši 200 korun za každé auto.

Brněnské vodárny a kanalizace slaví 150 let

Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) pečují o brněnskou vodu již 150 let. O vodu, která je díky jejich úsilí stále stejně kvalitní a dobrá.

Éra koncepčního přístupu k zajištění kvalitní pitné vody pro moravskou metropoli a blízké okolí začala spuštěním provozu úpravny vody v Pisárkách a založením první brněnské vodohospodářské společnosti, která se tenkrát jmenovala Brněnská vodovodní akciová společnost. Tehdy se psal rok 1872...

ŘSD v tunelu na Žabovřeské finišuje pokládku prvního kolejového pásu

Na stavbě Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně finišuje v tramvajovém tunelu pokládka a betonáž prvního kolejového pásu. Celkem bude položen zhruba jen kilometr dvoukolejné trati, z toho 500 m vede v tunelu. Následovat bude osazení trakčního vedení a zapojení sítí do provozně-technologického objektu, který je umístěn u severního portálu tunelu. První tramvaj se zde projede v roce 2023.

Brněnští profesionální hasiči přivezli vítězství z Mistrovství republiky ve vyprošťování u dopravních nehod. V reálu jim pomáhá i technika pořízená městem

Brněnští profesionální hasiči zaznamenali další úspěch. Jako reprezentanti HZS Jihomoravského kraje vybojovali ve čtvrtek v Kroměříži první místo na 10. ročníku Mistrovství republiky ve vyprošťování u dopravních nehod. Do Brna přivezli medaile a vítězný pohár.

Město Brno umí motivovat své zaměstnance, aby do práce jezdili na kole. Stvrdil to i certifikát

Do práce na kole. Tak se nazývá celorepubliková kampaň na podporu udržitelné mobility ve městech, která chce inspirovat zaměstnance, aby si vyzkoušeli dopravit se do práce „bezmotorově", tedy na kole, koloběžce, inline bruslích nebo pěšky. V letech 2021 a 2022 se do ní ve spolupráci s Nadací Partnerství, místním koordinátorem kampaně, zapojilo i město Brno. A bylo natolik úspěšné, že se nyní může honosit certifikátem Cyklozaměstnavatel.

Populační studie CELSPAC otevírá svoji čtvrtou dekádu

Výzkumné centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ke 30. výročí populační studii CELSPAC pořádá slavnostní křest knihy „(C)ELSPAC: příběh jedné generace", který se uskuteční v rámci letošního Festivalu vědy počátkem září v Brně. Ředitelka centra RECETOX Jana Klánová proto srdečně zve účastníky studie CELSPAC na setkání 10. září v rámci Festivalu vědy.

I pokožka si zaslouží preventivní vyšetření

Vyšetření kůže a znamének nabídne na začátku září v centru Brna projekt hrazený z participativního rozpočtu Dáme na vás. Díky projektu s názvem NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě bude možno si ve dnech 6. a 7. září nechat zdarma zkontrolovat stav své kůže i podezřelé kožní změny. V úterý 6. září od 9 do 17 hodin na náměstí Svobody, následující den pak ve stejném čase na Dominikánském náměstí. Odborní lékaři budou provádět vyšetření za pomoci moderního digitálního dermatoskopu a pomohou tak odhalit případná riziková znaménka, ze kterých by se mohl vyvinout zhoubný nádor kůže. V případě, že se ukáže nutnost dalšího vyšetření, lze se na místě objednat na specializované pracoviště.