FNUSA od pondělka otvírá odběrové místo na covid testy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně otvírá od pondělí 10. srpna odběrové místo na test koronaviru. Testování je určeno zájemcům z řad široké veřejnosti se žádankou od lékaře nebo krajské hygienické stanice a také samoplátcům. Všichni se musí předem objednat pomocí online objednávkového formuláře (spuštěn 8. 8.) na webových stránkách nemocnice www.fnusa.cz.  Bez objednání nebude příchozí otestován.

FN Brno testuje i čtyři dny v týdnu

Fakultní nemocnice Brno rozšířila od začátku srpna počet testovacích dnů na tři, tedy pondělí, středa a pátek. A v tomto týdnu výjimečně také ve čtvrtek. Děláme maximum pro to, abychom otestovali zájemce, kteří přicházejí buď od praktických lékařů nebo jsou samoplátci. I nadále platí, že v čase mezi 8 a 9 hodinou jsou v rámci rezervačního systému upřednostňováni pacienti zaslaní od Krajské hygienické stanice.

Návštěvníci Lužánek se mohou těšit na cukrárnu

Záměrem vytvořit v parku Lužánky cukrárnu se zabývala Rada města Brna. Nová možnost občerstvení by měla vzniknout v bývalém skladovacím objektu u dopravního hřiště.

„Parky v centru města jsou vyhledávaným místem odpočinku a relaxace mnoha lidí. Postupně se je snažíme udělat pro návštěvníky ještě příjemnější. Do nevyužívaného skladu v Lužánkách bychom chtěli umístit cukrárnu. V první fázi nabídneme objekt soukromým investorům zároveň k rekonstrukci a následnému provozování. Teprve pokud by se nikdo nepřihlásil, provedeme rekonstrukci na náklady města a už zrenovovaný prostor bude provozovat Veřejná zeleň města Brna, nebo pro něj najdeme soukromého provozovatele," popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Pomoci snižovat emise mohou také firmy. Město je podpoří a ocení certifikáty

Město Brno reaguje na probíhající klimatické změny a svou činností se snaží omezit produkování skleníkových plynů. V roce 2019 byl přijat Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna, který popisuje možnosti a nástroje, jak toho dosáhnout. Důležitým faktorem je zapojení terciárního sektoru, který v této problematice hraje významnou roli.

Brno zváží zavedení dalších opatření ke zkvalitnění vody na Brněnské přehradě

Město Brno má s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy dohodu o vzájemné spolupráci při zlepšování kvality vody v Brněnské přehradě. Rada města Brna schválila vyčlenění dalších finančních prostředků na vypracování projektové dokumentace na opatření k dosažení čistší vody v Brněnské přehradě. Samotná realizace by měla probíhat v letech 2023–2027.

Veřejná zeleň města Brna bude odebírat energii z obnovitelných zdrojů

Město Brno se zavázalo snižovat emise skleníkových plynů a postupně přijímá opatření, která k tomu vedou. Jedním z dalších kroků je větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. První městskou organizací, která bude tento druh energie čerpat, je Veřejná zeleň města Brna.