Podnikatelům postiženým covidem odpustíme 50 % nájemného za druhé čtvrtletí, rozhodlo vedení města

Po odsunutí splatnosti nájemného, které radní schválili na konci března, přichází město v návaznosti na vyhlášené státní kompenzační programy s dalším krokem, jak podpořit místní podnikatele. Těm, které v činnosti omezily vládní restrikce, odpustí část nájemného za městské nebytové prostory. 

Příští rok přibude v systému rezidentního parkování sedm nových oblastí

Které oblasti placeného stání se do systému rezidentního parkování zařadí v roce 2022, je nyní jasnější. Brněnští radní dnes schválili podobu harmonogramu pro příští rok. Celkem se počítá s rozšířením o sedm oblastí, z toho dvě jsou v městské části Královo Pole a pět v části Brno-sever. Při sestavování harmonogramu se zohlednily možnosti realizace dopravního značení i požadavky městských částí.

Volnočasové organizace pro děti a mládež si mohou zažádat ve druhém kole o dotaci na své fungování

Organizace, které pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase, si mohou zažádat o dotaci na svoji činnost – na tento rok již podruhé. Brněnští radní schválili tento záměr hlavně vzhledem k vyvíjející se situaci v souvislosti s pandemií covid-19. Přihlašování jednotlivých projektů začíná již 15. května.

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna vypisuje nový dotační titul zaměřený na organizace pro děti a mládež. „Trvající pandemie covid-19 má zásadní dopad i na fungování zájmových kroužků, skautských středisek, tábornických spolků a mnoha dalších organizací věnujících se dětem. Ty si často nemohly podat žádost ve standardním termínu jako v předchozích letech jednoduše proto, že nemohly fungovat a ani nevěděly, kdy se situace zlepší natolik, aby otevřely. Druhé kolo tak může pomoci při přípravách na letní sezonu volnočasových organizací, která věřím již alespoň částečně poběží v normálním stavu," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V areálu Zoo Brno přibudou nové ubikace pro pštrosy

Brněnští radní souhlasí s vybudováním nových ubikací pro pštrosy v expozici Africká savana. S výstavbou by se mělo začít ještě v letošním roce. 

Realizací nové ubikace pštrosů tak dojde k dalšímu rozšíření portfolia chovaných druhů zvířat v brněnské zoologické zahradě. „V novém zděném objektu o zastavěné ploše 65,7 m2 se počítá se třemi ubikacemi pro pštrosy a nebudou samozřejmě chybět ani dva výběhy. Projektová dokumentace na vybudování nových ubikací je již hotová a máme i platné stavební povolení," uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Pro výletníky i pro urbanisty. Město vytvořilo dvě nové aplikace pro veřejnost

Se začátkem dubna začaly fungovat dvě nové městské aplikace. Jedna napoví lidem, kam vyrazit na procházku, druhá přináší aktualizovaný 3D model města.

3D model města najdou lidé na stránce brno.cz/3d-model. Čerpá ze dvou zdrojů dat, a proto jsou budovy zobrazeny v různé míře detailu. „Kompletní obraz města poskytuje model vytvořený Kanceláří architekta města Brna. Jsou v něm všechny budovy, ale některé údaje jsou spíše orientační, například výška budov nebo typ střechy nemusejí přesně odpovídat realitě. Zhruba 17 tisíc budov v širším centru města je zobrazeno s větší mírou detailu. Tento model obsahuje pečlivě vymodelované střechy spolu s komíny, výtahovými šachtami nebo věžemi. Vznikl fotogrammetrickými metodami díky leteckým měřickým snímkům pořízeným v loňském roce a vytvořila ho firma TopGis. Na model budov pro další území teď zrovna probíhá výběrové řízení," uvedl uvolněný zastupitel Ondřej Kotas, který má na starosti oblast městské informatiky.

Zelené střechy rostou v Brně jako houby po dešti. Bude ji mít i magistrát

Mezi dlouhodobé cíle města Brna patří připravit se na změnu klimatu a její dopad na životní prostředí. Vyzvalo proto firmy i občany, aby se zapojili do snižování emisí na území města. Samo jde příkladem a přijímá opatření na vlastních objektech, zařízeních a vozovém parku. Letos tak například „vyroste" zelená střecha na budově magistrátu na Kounicově 67.