Atraktivnější tělesná výchova: na trenéry ve školách půjde více než 730 tisíc korun

Projekt organizovaný Trenéry ve škole, z. s., získá na svoji činnost od února do června 383 000 korun. „Díky spolku Trenéři ve škole, z. s., se zatraktivňují hodiny tělesné výchovy, při nichž si děti zkouší řadu sportů společně s kvalifikovanými trenéry. Aktivity se navíc pravidelně střídají. Z dotace se zaplatí odměny trenérům, koordinátorovi programu i administrativní náležitosti," popsal radní pro oblast sportu Tomáš Aberl. Zapojit se mají děti od prvního po třetí ročník na ZŠ Horní, ZŠ Vejrostova, ZŠ Sirotkova a ZŠ Pastviny. Celkově tak půjde o 32 tříd.

Nový výzkum odhalí skrytá zdravotní rizika z předmětů každodenní potřeby

Endokrinní disruptory (ED) jsou chemické látky, které jsou obsaženy v produktech denní potřeby a mohou narušovat a poškozovat lidský hormonální systém. Proto centrum RECETOX Masarykovy univerzity vstoupilo do evropského výzkumného projektu ENDOMIX, koordinovaného Helmholtzovým centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) v Německu. Projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna a jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní informace o tom, jak expozice těmto látkám ovlivňují lidské zdraví a zároveň přinést doporučení, jak se těmto chemikáliím v co nejvyšší míře vyvarovat a minimalizovat tak zdravotní rizika.

TSB obnovují na 800 stožárů ročně

Kromě postupné instalace dalších moderních a úsporných LED svítidel společnost Technické sítě Brno (TSB) dohlíží také na to, aby v pořádku byly stožáry veřejného osvětlení. Ty totiž z téměř 42 tisíc světelných míst na území města Brna tvoří asi tři čtvrtiny. Od roku 2016 do rekonstrukce světelných míst TSB investuje díky dotaci od města zhruba 60 milionů ročně. Obnovou jich tak vloni prošlo na osm stovek, stejný počet je naplánován i na rok letošní.

Dvě cyklostezky zpříjemní dopravu na kole

Dvě nové cyklostezky by do budoucna mohly vzniknout v Brně. Jedna cyklostezka propojí dva už dokončené úseky v areálu Vlněny a Ponávky, další cyklostezka vznikne v Netroufalkách.

Město chystá na duben druhý brněnský hackathon

Dva roky po prvním hackathonu, který byl velmi úspěšný co do počtu účastníků i vytvořených analýz a aplikací, uspořádá město Brno v dubnu další ročník. Ten se uskuteční o víkendu 13. a 14. dubna 2024.

Šanci přispět k technologickým řešením, která zlepší život v Brně a posunou město vpřed, budou mít účastníci a účastnice například při tvorbě multimodálního dopravního plánovače či aplikace identifikující dopravní rizika nebo při analýze cyklodat pro zlepšení dopravní sítě. Další výzvou je vývoj aplikace pro monitoring kvality ovzduší či jednotné platformy pro úřední desky města a městských částí.

Brno chystá vybudovat obousměrné cyklistické propojení Bosonoh a Kamenného vrchu s centrem města

Nová cyklotrasa má bezpečným způsobem propojit Bosonohy a Kamenný vrch s centrem města.

„Bosonohy jsou s dalšími městskými částmi dopravně spojené pouze ulicí Pražskou a Jihlavskou. Tato trasa slouží v současnosti také jako náhradní v případě nehod a uzavírek na dálnici D1. Intenzita automobilové dopravy zde dosahuje bezmála 22 tisíc vozidel denně. Cyklistů tudy za den projede 200. Je tedy nutné vybudovat oddělenou a bezpečnou cyklistickou trasu," vysvětlil radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nové vysvědčení podporuje učení a rozvoj žáků

Základní školy mohou využít nové školní vysvědčení, které tři roky vyvíjel tým odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Inovované vysvědčení je založeno na kombinovaném hodnocení, kde vyučující hodnotí podle kritérií a doplňují je slovním hodnocením. Vyučující mohou uvést i známku, která ale již není stěžejním motivem. Do procesu hodnocení také nové vysvědčení zapojuje samotné žáky a zcela nově přistupuje i k hodnocení chování.

Aby se v Brně dál dobře dýchalo. Kroky k lepšímu ovzduší shrnuje aktualizovaný akční plán

V pravidelném tříletém rytmu aktualizuje Brno svůj Akční plán zlepšování kvality ovzduší. To se v jihomoravské metropoli momentálně těší uspokojivé kvalitě, znečištění se drží pod zákonem stanovenými limity.

„Dobrá zpráva je, že se v Brně nemusíme bát nadechnout. Nejsou tady překračovány limity prachových částic v ovzduší ani dalších znečišťujících látek. K tomuto trendu přispívají jistě i mírnější zimy v posledních letech, a tedy nižší intenzita vytápění. Akční plán (...) shrnuje další podpůrné prostředky, které ovzduší v Brně pomůžou udržet na přijatelné úrovni," uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Přístroj velikosti krabičky od sirek má přinést revoluci v léčbě spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe je druhá nejrozšířenější spánková porucha na světě. Revoluci v její terapii má přinést zařízení formátu nositelné elektroniky. Na jeho vývoji v Mezinárodním centru klinického výzkumu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pracuje kanadský vědec Adam Williamson.

Odkupem podílu v Brněnských vodárnách a kanalizacích chce město získat plnou kontrolu nad správou, provozem i rozvojem vodohospodářské infrastruktury

Město pokračuje v jednáních o odkupu podílu společnosti SUEZ International S.A.S. v Brněnských vodárnách a kanalizacích. Chce mít plnou kontrolu nad správou, provozem i rozvojem vodohospodářské infrastruktury.