Anketa k využití části Kraví hory skončila. Veřejnost se mírnou většinou kloní k rozšíření parku

Na začátku září spustilo město Brno anketu, v níž se občanů dotazovalo na možné využití pěti likusáků na Kraví hoře, které jsou v jeho vlastnictví. Uživatelé městského portálu BrnoID s plným účtem mohli hlasovat až do 30. září 2022. Celkem jich bylo 1556. Pro rozšíření parku na Kraví hoře se vyslovilo 835 lidí, k zachování současného využití lokality se přiklonilo 721 občanů.

Město chce od prosince letošního roku zajistit přímé vlakové spojení z Brna na vídeňské letiště

V únoru letošního roku vedení města společně s dalšími organizacemi prezentovalo plán na zajištění přímého vlakového spojení mezi Brnem a letištěm ve Vídni. Následně došlo k jednání se zainteresovanými stranami a k přípravě potřebných podkladů. Tento týden Rada města Brna schválila záměr zajištění pilotního provozu této linky.

Město uctí řeholnici a mučednici Marii Restitutu. Socha brněnské rodačky je opět blíže realizaci

Park Marie Restituty v Husovicích získá dominantu v podobě sochy statečné řeholnice, po níž je pojmenován. Její realizace v rámci projektu Sochy pro Brno se dostala do další fáze. 

Husovická rodačka Marie Restituta byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou v roce 1998 a od roku 1999 nese její jméno husovický park mezi ulicemi Provazníkova, Hálkova, Elgartova a Rotalova. Proto bylo rozhodnuto situovat sochařské dílo k její poctě právě do prostoru tohoto parku o rozloze přes jeden hektar, který je ve správě MČ Brno-sever a leží na území bývalého hřbitova.

Dopravní podnik opraví koleje a povrch vozovky v Táborské ulici

Opravy se na podzim dočká poslední větší kus tramvajové trati v ulici Táborská. Dopravní podnik zde vymění koleje na 296 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gajdošova a Otakara Ševčíka. Oprava za 18 miliónů potrvá do konce října.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). 

„Podle loni schváleného harmonogramu se 21. listopadu zařadí mezi oblasti placeného stání také oblasti 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Obě se nacházejí v Králově Poli. Rezidenti a abonenti si mohou začít už nyní v předstihu vyřizovat svá oprávnění. Pro návštěvníky bude důležité vědět, že obě oblasti patří do zóny C, kde je regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Cena za stání pro návštěvníky je stanovena na 20 korun za hodinu, přičemž jedna hodina denně je zdarma," řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal tento týden Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

„Závislostní politiku nelze provádět pouze z centra," řekl národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodal: „Zástupci měst a obcí by měli umět identifikovat místní problémy a ve spolupráci s centrem připravit optimální řešení."

Brno zabodovalo v soutěži úřadů s nadstandardními službami

Stříbrnou příčku v Jihomoravském kraji obsadilo město Brno v soutěži Přívětivý úřad, kterou každý rok vyhlašuje Ministerstvo vnitra.

Titul Přívětivý úřad je udělován obcím, které poskytují občanům nadstandardní služby – aktivně řeší online přístupnost různých agend, otevřenost radnice, úroveň komunikace nebo participace na věcech veřejných.

Začala platit regulace vjezdů do dalších vnitrobloků v Brně

Vnitrobloky v pěti brněnských ulicích se přidají do regulovaných oblastí. Město tak chce pomoct rezidentům. Ti mají často ztíženou možnost parkování ve vlastním vnitrobloku kvůli řidičům, kteří jim zde umístí vůz ve snaze vyhnout se návštěvnickým poplatkům v oblastech placeného stání. Od 19. září se mezi regulované vnitrobloky připojí ty, které se nacházejí v ulicích Klatovská, Skácelova, Tererova, Bakalovo nábřeží a Trýbova. Řidiči za vyřízení oprávnění zaplatí manipulační poplatek ve výši 200 korun za každé auto.

Brněnské vodárny a kanalizace slaví 150 let

Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) pečují o brněnskou vodu již 150 let. O vodu, která je díky jejich úsilí stále stejně kvalitní a dobrá.

Éra koncepčního přístupu k zajištění kvalitní pitné vody pro moravskou metropoli a blízké okolí začala spuštěním provozu úpravny vody v Pisárkách a založením první brněnské vodohospodářské společnosti, která se tenkrát jmenovala Brněnská vodovodní akciová společnost. Tehdy se psal rok 1872...

ŘSD v tunelu na Žabovřeské finišuje pokládku prvního kolejového pásu

Na stavbě Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně finišuje v tramvajovém tunelu pokládka a betonáž prvního kolejového pásu. Celkem bude položen zhruba jen kilometr dvoukolejné trati, z toho 500 m vede v tunelu. Následovat bude osazení trakčního vedení a zapojení sítí do provozně-technologického objektu, který je umístěn u severního portálu tunelu. První tramvaj se zde projede v roce 2023.