Interkulturní pracovníci získali pro Brno mezinárodní cenu za sociální inovace SozialMarie. Uspěli mezi 300 projekty

Na začátku bylo tři sta projektů, z nich odborná porota vybrala 35 a nominovala je na hlavní cenu. Brněnský projekt interkulturní práce v samosprávě se dostal mezi patnáctku nejúspěšnějších a kromě pozitivní zpětné vazby a uznání si odnáší i 2 000 eur.

Po zimní zprávě od Evropské komise, která brněnské pojetí interkulturní práce zařadila mezi top 27 evropských inovací z posledních let, slaví Brno i jarní úspěch. Umístilo se mezi 15 nejlepšími projekty v mezinárodní ceně SozialMarie. „Jsme moc rádi za ocenění v tak silné konkurenci skvělých projektů. Sobotní vyhlášení jsme si patřičně užili, přestože proběhlo jen online formou. Výhra je povzbuzením pro odbor a tým Lenky Šafránkové Pavlíčkové, který dlouhodobě odvádí skvělou práci," poznamenal předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna Marek Fišer.

Software, který ušetří náklady i v řádu milionů korun ročně, mají Teplárny Brno jako první v ČR

Umí ušetřit náklady, ale i přinést dodatečný zisk například z vyššího prodeje elektřiny. To vše se pak v konečném výsledku projeví na stabilizaci ceny tepla. Teplárny Brno úspěšně zavedly jako první společnost svého druhu v České republice software pro optimalizaci provozu svých velkých výrobních zdrojů, kterými jsou Červený mlýn, Špitálka, Brno-Sever a Staré Brno.

Město podporuje Brno-střed ve snaze ulevit jeho nájemníkům-podnikatelům

Poté, co byly vyhlášeny vládní programy podpory pro podnikatele omezené protiepidemickými restrikcemi, mohlo i město přistoupit k nastavování kompenzací, tak aby se se státní podporou nekřížily, ale naopak ji vhodně doplňovaly. Vedle města Brna mají ale řadu nemovitostí ve správě městské části. Nejvíce nájemních smluv s podnikatelskými subjekty má v tomto ohledu MČ Brno-střed. Ta se rozhodla nad rámec kompenzací vyhlášených městem odpustit nájemcům úroky z prodlení, k čemuž potřebuje souhlas brněnských zastupitelů. 

Individuální dotace pro neziskové organizace pomůžou se závislostmi, obětem domácího násilí i lidem s duševním onemocněním

Neziskové organizace jsou Brnu dlouhodobým partnerem, radní schválili čtyři individuální dotace pro různé projekty sociálních služeb. Spolek Magdalenium se věnuje obětem domácího násilí, společnost AMERFO zajišťuje práci lidem s duševním onemocněním, Armáda spásy v programu Prevence bezdomovectví pomáhá lidem stabilizovat jejich bydlení a A Kluby Brno poskytují pomoc závislým na alkoholu.

Město a dvě jeho společnosti zaplatí brněnským základním školám PCR testy na covid-19, pokud o to budou mít zájem

Méně spolehlivé antigenní testy na základních školách, jejichž státem organizovaný nákup a distribuce váznou, může v Brně až do konce června nahradit metoda PCR. Pokud si o to jednotlivé školy požádají, potřebné peníze jim poskytne z poloviny město, o zbytek se podělí dvě městské společnosti: SAKO Brno a Teplárny Brno.

Brno.cz v novém: radní schválili vytvoření nové platformy pro weby města

Nového webu města Brna se již brzy dočkají jeho uživatelé. Nová webová platforma, jejímž prvním spuštěným webem bude brno.cz, její podpora i možný následný rozvoj vyjdou na necelých 21 milionů bez DPH.

„Předmětem této veřejné zakázky bylo vytvoření a provoz platformy pro weby města Brna včetně jejich provozu, podpory a údržby, případně i rozvoj této platformy. Jako první se obnovy dočká web www.brno.cz, kde nejen Brňané hledají důležité informace. Věřím, že užívání webu tak pro ně bude mnohem komfortnější," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.