Děti si počtvrté vyzkouší participativní rozpočet, na své nápady získají 35 tisíc korun

Na začátku žáci a žákyně navrhují, jak by svoji školu zlepšili. Navíc zjišťují finanční náročnost vlastních nápadů i nakolik je jejich provedení reálné. Informace následně prezentují ostatním dětem. Projekty s největší podporou dále posuzuje vedení školy a pak postupují do závěrečného hlasování. Úspěšné návrhy se zhotovují v nejkratším možném termínu.

Parkovat na svém. Lidé si od města mohou pronajmout parkovací místo

Vědět, že na vás čeká prázdné parkovací místo, nebo dokonce že auto schováte bezpečně pod střechu. Tento pocit si teď lidé mohou zajistit díky pronájmu stání od města. V nabídce je několik lokalit včetně úplného centra Brna.

Masarykova univerzita dostala nabídku na odkup objektu kina Scala a Divadla Bolka Polívky za korunu

Vedení města Brna prostřednictvím primátorky Markéty Vaňkové navrhlo, aby objekt ve vlastnictví města Brna, v němž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, odkoupila za jednu korunu Masarykova univerzita.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. 

Teplárny Brno ve spolupráci s TSB instalovaly první nabíjecí stanici na stožáru veřejného osvětlení

SALI5475První veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily umístěnou na stožáru veřejného osvětlení spustily v moravské metropoli Teplárny Brno na třídě Kapitána Jaroše 19. „Celý projekt je zároveň i příkladem dobré spolupráce mezi městskými firmami. Jeho realizace by totiž nebyla možná bez společností Technické sítě Brno, která stožáry veřejného osvětlení vlastní a spravuje," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Použitá technologie, kterou na vybraných lokalitách plánujeme využít i do budoucna, umožňuje skvěle skloubit využití stávající infrastruktury s minimalistickým řešením dobíjecích stanic. Hlavní výhoda spočívá v tom, že není nutné do prostoru umísťovat nový objekt, a tudíž další překážku," upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Masarykova univerzita obhájila loňský historický úspěch a nadále působí v TOP 500 nejlepších univerzit světa

Nejnovější vydání žebříčku světových univerzit ARWU (Academic Ranking of World Universities) řadí Masarykovu univerzitu již podruhé mezi pětistovku nejlepších univerzit světa.

Žebříček ARWU, tzv. Šanghajský žebříček patří mezi tři nejsledovanější univerzitní žebříčky světa. V roce 2003 jej začala vydávat univerzita Jiao Tong v Šanghaji, od roku 2009 vznikla samostatná společnost ShanghaiRanking Consultacy a žebříček je nadále organizačně nezávislý. Soustředí se na výkon univerzit ryze v oblasti vědy a výzkumu. V aktuálním žebříčku ARWU bylo hodnoceno více než 2500 institucí, následně bylo zveřejněno pořadí pouze pro 1000 nejlepších.

Milostivé léto 3: V Brně se připravuje odpuštění dluhů za poplatek za odpad

Dluhy na daních. To je tentokrát hlavním obsahem celonárodní akce Milostivé léto, při kterém se lidé mohou zbavit dluhů a hlavně narůstajících penále a exekucí. Zda do kampaně zahrne i místní poplatky, například za odpad, se rozhoduje každá obec samostatně. 

Spolupráce pokračuje. Jihomoravská záchranka bude od města dostávat dotace na pořízení nových sanitek dalších 5 let

Brněnští radní dnes souhlasili s prodloužením Memoranda o spolupráci mezi městem, Jihomoravským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou JMK a Úrazovou nemocnicí o dalších 5 let. Cílem této spolupráce, která byla navázána koncem roku 2018, je poskytování lékařské pohotovostní služby a činnosti zdravotnické záchranné služby tak, aby byl umožněn plynulý průchod pacienta systémem zdravotních služeb s ohledem na jeho zdravotní stav a vytvoření podmínek pro vysokou kvalitu života občanů a jejich bezpečí.

Seznam strategických projektů města doznal změn. Přibylo 5 nových, hlavně z oblasti energetiky

Celkem 41 položek obsahuje aktualizovaný seznam strategických projektů města Brna. Rozvoji města se prostřednictvím těchto investic budou i nadále věnovat nejen magistrátní odbory, ale také městské společnosti a organizace.

„Strategické projekty svou složitostí a nákladností překračují rámec jednoho volebního období, je tedy logické, že došlo k jejich revizi. Vyřadili jsme již dokončenou tramvajovou trať na Plotní a rekonstrukci Mendlova náměstí a také investice, které ztratily charakter strategického projektu, což je případ úprav domu na Lomené 48 pro sociální bydlení, Centra řízení projektů nebo Centrálního objektu magistrátních služeb COMS. Nový městský web je již v provozu, nyní se tedy místo něj zaměříme na vznik jednotné webové aplikace," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nově jsme zařadili 5 projektů. V oblasti energetiky se jedná o horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, o modernizaci zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií a o připojení Bohunic a Starého Lískovce na horkovod Staré Brno. Pokračovat má rozšiřování sítě nabíjecích stanic a plánujeme vybudování sekundárního kolektoru Česká–Středova."

Místní akční plán pomůže zlepšit kvalitu vzdělávání v Brně

Město Brno podá žádost o podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský na Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV. Jeho cílem je podporovat spolupráci škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Spolupráce bude stejně jako v předchozích plánech zaměřena zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Aktualizace místního akčního plánu je rovněž důležitá pro koordinaci plánovaných investic v oblasti mateřských a základních škol a zájmového a neformálního vzdělávání.