Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. 

Teplárny Brno ve spolupráci s TSB instalovaly první nabíjecí stanici na stožáru veřejného osvětlení

SALI5475První veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily umístěnou na stožáru veřejného osvětlení spustily v moravské metropoli Teplárny Brno na třídě Kapitána Jaroše 19. „Celý projekt je zároveň i příkladem dobré spolupráce mezi městskými firmami. Jeho realizace by totiž nebyla možná bez společností Technické sítě Brno, která stožáry veřejného osvětlení vlastní a spravuje," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Použitá technologie, kterou na vybraných lokalitách plánujeme využít i do budoucna, umožňuje skvěle skloubit využití stávající infrastruktury s minimalistickým řešením dobíjecích stanic. Hlavní výhoda spočívá v tom, že není nutné do prostoru umísťovat nový objekt, a tudíž další překážku," upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Masarykova univerzita obhájila loňský historický úspěch a nadále působí v TOP 500 nejlepších univerzit světa

Nejnovější vydání žebříčku světových univerzit ARWU (Academic Ranking of World Universities) řadí Masarykovu univerzitu již podruhé mezi pětistovku nejlepších univerzit světa.

Žebříček ARWU, tzv. Šanghajský žebříček patří mezi tři nejsledovanější univerzitní žebříčky světa. V roce 2003 jej začala vydávat univerzita Jiao Tong v Šanghaji, od roku 2009 vznikla samostatná společnost ShanghaiRanking Consultacy a žebříček je nadále organizačně nezávislý. Soustředí se na výkon univerzit ryze v oblasti vědy a výzkumu. V aktuálním žebříčku ARWU bylo hodnoceno více než 2500 institucí, následně bylo zveřejněno pořadí pouze pro 1000 nejlepších.

Milostivé léto 3: V Brně se připravuje odpuštění dluhů za poplatek za odpad

Dluhy na daních. To je tentokrát hlavním obsahem celonárodní akce Milostivé léto, při kterém se lidé mohou zbavit dluhů a hlavně narůstajících penále a exekucí. Zda do kampaně zahrne i místní poplatky, například za odpad, se rozhoduje každá obec samostatně. 

Spolupráce pokračuje. Jihomoravská záchranka bude od města dostávat dotace na pořízení nových sanitek dalších 5 let

Brněnští radní dnes souhlasili s prodloužením Memoranda o spolupráci mezi městem, Jihomoravským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou JMK a Úrazovou nemocnicí o dalších 5 let. Cílem této spolupráce, která byla navázána koncem roku 2018, je poskytování lékařské pohotovostní služby a činnosti zdravotnické záchranné služby tak, aby byl umožněn plynulý průchod pacienta systémem zdravotních služeb s ohledem na jeho zdravotní stav a vytvoření podmínek pro vysokou kvalitu života občanů a jejich bezpečí.

Seznam strategických projektů města doznal změn. Přibylo 5 nových, hlavně z oblasti energetiky

Celkem 41 položek obsahuje aktualizovaný seznam strategických projektů města Brna. Rozvoji města se prostřednictvím těchto investic budou i nadále věnovat nejen magistrátní odbory, ale také městské společnosti a organizace.

„Strategické projekty svou složitostí a nákladností překračují rámec jednoho volebního období, je tedy logické, že došlo k jejich revizi. Vyřadili jsme již dokončenou tramvajovou trať na Plotní a rekonstrukci Mendlova náměstí a také investice, které ztratily charakter strategického projektu, což je případ úprav domu na Lomené 48 pro sociální bydlení, Centra řízení projektů nebo Centrálního objektu magistrátních služeb COMS. Nový městský web je již v provozu, nyní se tedy místo něj zaměříme na vznik jednotné webové aplikace," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nově jsme zařadili 5 projektů. V oblasti energetiky se jedná o horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, o modernizaci zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií a o připojení Bohunic a Starého Lískovce na horkovod Staré Brno. Pokračovat má rozšiřování sítě nabíjecích stanic a plánujeme vybudování sekundárního kolektoru Česká–Středova."

Místní akční plán pomůže zlepšit kvalitu vzdělávání v Brně

Město Brno podá žádost o podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský na Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV. Jeho cílem je podporovat spolupráci škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Spolupráce bude stejně jako v předchozích plánech zaměřena zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Aktualizace místního akčního plánu je rovněž důležitá pro koordinaci plánovaných investic v oblasti mateřských a základních škol a zájmového a neformálního vzdělávání.

Vnitrobloky i ekologie. Dotační programy pokračují

Chcete oživit zeleň ve vašem vnitrobloku, uspořádat akci u nábřeží řeky nebo šířit osvětu v ekologických tématech? Město Brno pro vás už několik let vypisuje dotační tituly a nejinak tomu bude i letos.

Vyražte na mezinárodní kytarový festival BRNO ´23

32. Mezinárodní kytarový festival se letos koná od 30. července do 5. srpna 2023 v Brně. Festival začal v roce 1992
ve skromných podmínkách, ale velmi přátelské až rodinné atmosféře malého festivalu a kursů o 30 lidech a 3 sólistech a lektorech v Rychnově nad Kněžnou. Málokdo by tehdy očekával, že za pár let zde bude mezinárodní kytarový festival, jehož se pravidelně účastní 150 až 180 kytaristů z 15 – 18 zemí. Letošní koncerty se uskuteční v prostorách Biskupského dvora, na Nové radnici a v Červeném kostele.

Strážníci likvidovali obrázky s erotickým nádechem

V jednom z vnitrobloků v Králově Poli našla pod lavičkou dvaatřicetiletá obyvatelka přilehlého domu listy a fotografie erotického zaměření. Tyto byly evidentně vytrženy z různých časopisů obdobného smyslného obsahu. Brňanka z obavy, že by se obrázky mohly dostat do rukou dětí, přivolala strážníky.