Do oblasti zdraví půjdou dotace ve výši 5,25 milionu. Podpoří aktivity pro rodiny i seniory

22. březen 2019

Na programové dotace pro oblast podpory zdraví byla ve schváleném rozpočtu města Brna pro rok 2019 vyčleněna částka přes 6 milionů korun. Část těchto prostředků radní přerozdělili konkrétním žadatelům, a to v rámci programů orientovaných na podporu rodiny, aktivního stárnutí, neformálních pečovatelů a doplňkových zdravotnických služeb. Rozhodnutí rady musí schválit ještě zastupitelé.