Senioři se ve městě budou cítit bezpečněji. I díky programům prevence kriminality

19. únor 2019

Národní dny prevence, Klub pro děti a mládež nebo Senior akademie. To jsou jen některé z projektů prevence kriminality, které ze svého rozpočtu podpoří v letošním roce město Brno. Realizovat je bude jak samotné město, tak i Městská policie Brno, městské části či městské příspěvkové organizace. Jedná se o projekty, které nemohou být hrazeny z dotačního titulu na prevenci kriminality, proto budou financovány prostřednictvím finančních podílů z rozpočtu města.