Město plánuje opravit a dobudovat páteřní stoky

16. červenec 2019

Rekonstrukce a dobudování kmenových stok čeká v nejbližší době některé části města. Rada města minulý týden schválila investiční záměr rekonstrukce stoky A v úseku mezi Štýřickým a Táborského nábřežím. Zpracován bude také investiční záměr na dobudování stoky mezi Hájeckou ulicí a Novou Mosilanou.