Město Brno podpoří rozvoj mladých studentů

24. srpen 2017

Memorandum o zapojení základních škol zřizovaných městem Brnem do programu „The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu" podepsali první náměstek primátora města Brna Petr Hladík a Tomáš Vokáč, výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti The Duke of Edinburgh´s International Award.