Město Brno podpoří rozvoj mladých studentů

Memorandum o zapojení základních škol zřizovaných městem Brnem do programu „The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu" podepsali první náměstek primátora města Brna Petr Hladík a Tomáš Vokáč, výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti The Duke of Edinburgh´s International Award.

Nová dopravní aplikace - DPMBinfo

dpmb infoDopravní podnik města Brna pro vás připravil novou aplikaci pro váš mobilní telefon, tablet či jiné mobilní zařízení. Aplikace sdružuje maximum informací pro cestující MHD za účelem preference MHD před individuální dopravou. Uživatel na jednom místě a přehledně najde informace nejen o aktuálním dění v hromadné dopravě (aktuální odjezdy, zpoždění, poloha vozidla, mimořádné události) s možností zaměření podle své aktuální polohy nebo filtrace na linky hromadné dopravy, které využívá, ale také plánované změny v dopravě a novinky týkající se DPMB. Samozřejmostí je možnost vyhledání spojení pro celý IDS JMK.

Ekologie a finanční úspora. V DPMB se nově třídí PET lahve

Ekologické hledisko, ale také finanční úspora. V DPMB byl nově zaveden separovaný sběr PET lahví. Jedná se o další krok ve zlepšení třídění a využitelnosti odpadů v podniku.

V areálech DPMB přibylo nově téměř šest desítek nádob na třídění PET lahví. Obliba nápojů v těchto obalech neustále stoupá a neklesá ani poptávka po této surovině (polyetylentereftalátu). Tu je možno recyklovat a využít k další výrobě průmyslových produktů. „Odběratelé vyžadují tuto surovinu vytříděnou, což se projevuje v nižší ceně svozu PET oproti klasickému směsnému komunálnímu odpadu. Společně s kladným působením na životní prostředí postupně dojde i k finančním úsporám," podotkl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Mateřské školy v Brně rozšiřují své kapacity

V novém školním roce přibudou místa v brněnských mateřských školách. Díky stavebním úpravám a výstavbě nových pavilonů ve třech mateřských školách a vybudování nové mateřské školy na Kamechách vznikne 10 nových tříd pro 280 dětí.

„Nová mateřská škola na Kamechách bude otevřena na začátku října. Vzhledem k velké administrativní náročnosti bude přijímací řízení probíhat s elektronickou podporou, stejně jako v případě květnových zápisů do ostatních mateřinek," řekl první náměstek primátora Petr Hladík.

Tým z VUT vyvinul pro pražskou spalovnu software pro plánování výroby energie z odpadů

zevo 1Netradiční počítačový model, který analyzuje chod spalovny a na základě naměřených dat zefektivňuje plánování výroby energie, vyvinula výzkumná skupina z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (ÚPI VUT). Na vývoji softwaru pracovala skupina složená z výzkumníků a studentů ÚPI tři roky. Systém, který napomáhá nejefektivnějšímu spalování a využití odpadu, už do ostrého provozu nasadila největší spalovna odpadu v České republice, ZEVO Malešice v Praze.

Opravené zastávky si dopravní podnik pohlídá

Od začátku letních prázdnin stihli dělníci předláždit tři nástupiště před hlavním nádražím. Pracovníci DPMB teď budou intenzivněji dohlížet na to, zda na nich cestující udržují pořádek. V plánu jsou i akce zaměřené na plnění smluvních přepravních podmínek.

Práce na předláždění nástupišť u hlavního nádraží jsou hotové, zbývá už jen instalace nového zábradlí. Šestitýdenní opravy vyšly na téměř 5 milionů korun. Jejich cílem bylo zlepšit prostředí důležitého přepravního uzlu, přes který denně projedou tisíce cestujících. Vedení DPMB se také rozhodlo, že na zastávce Hlavní nádraží zvýší dohled nad udržováním pořádku.