Návštěvníkům Ústředního hřbitova o Velikonocích cestu zkrátí minibus DPMB

Lidé, kteří se o velikonočních svátcích vypraví na brněnský Ústřední hřbitov, budou moci využít k přepravě po areálu minibus. V provozu bude každý den od 8 do 18 hodin. Služba je pro všechny zdarma.

„Ústřední hřbitov je zejména o svátcích velmi frekventovaným místem s velkou rozlohou, věřím, že tato služba usnadní mnohým lidem pohyb po areálu a návštěvníci ji ocení," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dáme na vás: Navrhovatele inspiruje výstava i veřejné setkání

Jak bude vypadat rozhledna Holedná? Kudy povede cyklostezka mezi Žebětínem a Kohoutovicemi? Nejen prvotní návrhy, ale u řady z nich i zpracované projektové dokumentace si prohlédnou návštěvníci Urban centra na Staré radnici od 18. dubna. Výstava Dáme na vás představí projekty, které se realizují díky uplynulým dvěma ročníkům participativního rozpočtu.

Teplárny Brno pokračují ve výměně parovodů za horkovody

Horká voda v rozvodech přináší teplo úsporněji vzhledem k peněženkám odběratelů a šetrněji k životnímu prostředí. Proto již od roku 2010 Teplárny Brno každým rokem rekonstruují další část zastaralých parovodů a nahrazují je moderními horkovody. Plně horkovodní síť by Brno mělo získat v roce 2022 – vzhledem k čistotě ovzduší to bude obdobné, jako by z Brna zmizelo na 10 tisíc automobilů.

V letošním roce přibude 8,2 kilometrů horkovodů a k definitivnímu dokončení v dalších letech bude scházet nahradit 17 kilometrů parovodů. Přepojeno bude letos dalších 53 odběrných míst. Nižší spotřeba tepla při zachování stejné tepelné pohody se ročně projeví pro přepojenou domácnost úsporou kolem 1500 až 2000 korun v nákladech na teplo.

Studie prozradí, jak čistý vzduch dýchají děti v brněnských školách

Centrum RECETOX Masarykovy univerzity, zabývající se studiem kontaminace vnějšího a vnitřního prostředí, lidské expozice a zdravotních dopadů, přizvalo vybrané brněnské školy ke spolupráci na evropském projektu, který je zaměřen na kvalitu životního prostředí ve městě a dopady na zdraví populace, zejména na zdraví dětí a dospívajících.

„Zdravé životní prostředí patří ke klíčovým hodnotám strategie rozvoje Brna na příští desetiletí. Těší mě, že město loni na podzim navázalo úzkou spolupráci s centrem RECETOX. Jeho studie nám pomůže získat informace o tom, co dýchají děti během pobytu ve školách a školkách a jak to souvisí s lokalitou a kontaminací vnějšího ovzduší, s dobou výstavby a použitými stavebními materiály," popsal člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Sociální nadační fond města Brna pomáhá rodinám i seniorům. Od města dostal dotaci

V březnu schválili brněnští zastupitelé milionovou dotaci Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, který už 25 let pomáhá jednotlivcům v nelehkých životních situacích, ale i organizacím působícím v sociální oblasti.

„Do obtížné životní situace se může dostat každý, ať už pochází z jakékoliv skupiny obyvatel, nezávisle na věku nebo zdravotním stavu. Ne každý má ale možnost se z potíží dostat jen s pomocí vlastních sil. Jsem velmi ráda, že město podpořilo nadační fond, jenž pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na rovný přístup ke vzdělávání chce Brno získat 95 milionů, podpoří i znevýhodněné děti

Mateřské a základní školy, které spádově pokrývají sociálně vyloučené lokality, i další vzdělávací zařízení, kam chodí větší počet žáků ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí. Všechny tyto instituce by mohly získat peníze na program s názvem Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně. Jeho cílem je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání v Brně. Náklady na projekt, který by měl trvat od roku 2020 do roku 2022, budou 100 milionů korun, 95 % by mohlo město získat od ministerstva školství.