U Svratky přibude sauna a molo, Svitava rozšíří festival

U Svratky v Jundrově vyroste nové molo a říční sauna, Svitavu čeká rozšíření již tradičního festivalu „Překročme řeku", včetně vzdělávacích projektů pro žáky tamních základních škol. Zastupitelstvo města Brna schválilo podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek.

„Podporou projektů oživujících brněnská nábřeží město splácí dluh, které k veřejným prostranstvím v okolí řek má. Jsou to území s velkým potenciálem, přitom dlouhodobě nevyužívaná, čemuž odpovídá jejich stav. Kromě podpory menších komunitních projektů připravujeme i zásadní revitalizační akce, jako je náplavka u Svratky na základě výsledků mezinárodní soutěže," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Další zdravotní sestry budou sdílet své bydlení

Brněnské nemocnice pociťují nedostatek zdravotních sester. Město se tento stav snaží řešit. Jedním z opatření je sdílené bydlení pro zdravotní sestry, díky kterému budou poskytnuty byty nemocnicím zaměstnávajícím lékařský personál ze vzdálenějších regionů republiky či ze zahraničí. V listopadu byly zástupcům nemocnic nabídnuty 4 byty na ulici Kobližná. Další tři budou upraveny ze stávajících neobsazených bytů svěřených městské části Brno-střed.

Službu SENIOR BUS zajišťuje už třetí vůz

Od 15. června začalo službu SENIOR BUS zajišťovat třetí vozidlo. Vedení města Brna a Dopravní podnik města Brna tak reagují na velký zájem ze strany cestujících. Služba byla zavedena 1. června 2016 ve spolupráci DPMB a Odboru sociální péče Magistrátu města Brna.

Více než 8 500 cestujících využilo od loňského roku službu SENIOR BUS. Ta je určena pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a seniory starší 70 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Ti nejčastěji službu využívají pro jízdy do zdravotnických zařízení – lékaři, lékárny, nemocnice, rehabilitace apod. Jedná se o téměř 75% jízd. Za jeden rok dva vozy, které službu zajišťovaly, najezdily téměř 120 tisíc kilometrů. Největší zájem o službu byl v srpnu 2016, kdy se uskutečnilo 729 jízd.

Přípravné práce na křižovatce Karlova/Provazníkova začnou dříve

Na křižovatce ulic Karlova a Provazníkova budou letos probíhat stavební a demoliční práce, kvůli kterým musí řidiči v průběhu letních měsíců počítat s dopravním omezením. Pracovat se zde bude na kompletní modernizaci všech sítí, což je nutný předstupeň stavby velkého městského okruhu v této lokalitě. Po dohodě města Brna jako investora modernizace sítí s vybranou stavební firmou nyní došlo k mírné změně termínu realizace.

Město se chce zapojit do mezinárodního programu pro rozvoj schopností žáků

Chcete rozvíjet svůj talent nebo toužíte vyrazit za dobrodružstvím? Mladí mají v Brně zelenou. Rada města Brna doporučila schválit zastupitelstvu memoranda, díky kterému se budou moci základních škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi zapojit do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, v originále The Duke of Edinburgh´s International Award.

Město představilo návrh vize #brno2050 a zapojuje veřejnost

Jaké bude Brno za 33 let? Co je pro jeho rozvoj a spokojenost jeho obyvatel důležité? Jaké hodnoty a cíle by si mělo město stanovit do roku 2050? Bude v Brně čistý vzduch, dostatek zeleně a pitné vody? Brněnský magistrát začal připravovat novou strategii #brno2050. Ovlivnit budoucí podobu města navíc mohou i samotní Brňané.