Projekt Sportuj! bojuje proti stereotypům

Projekt Sportuj! plánuje novými způsoby přiblížit zejména mladým lidem se zdravotním postižením sport a různé pohybové aktivity. V jeho rámci bude například natočen krátký informační dvojjazyčný film o možnostech sportu pro osoby se zdravotním postižením, který se bude prezentovat ve školách, při akcích spolku, v mediálním prostoru atd. Projekt svým zaměřením pokrývá Jihomoravský a Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Dolní a Horní Rakousko.

Získání areálu železniční polikliniky umožní, aby vznikla protipovodňová opatření i nového nádraží

Osud nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích se zdá býti rozuzlen. Do dlouho chátrajícího areálu zasahují plánovaná protipovodňová opatření na řece Svratce a je také součástí projektu nového brněnského nádraží.

„O získání areálu kolem původně zamýšlené železniční polikliniky usiluje město už od roku 2015. Nyní jsme dospěli k návrhu smlouvy se Správou železnic, který dle zákona posvětila i vláda České republiky. Oblast ve Štýřicích, která v tuto chvíli chátrá zcela nevyužita, je totiž klíčová nejen při budování protipovodňových opatření, ale i pro projekt nového brněnského nádraží," podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Lidé zatím na varhany v novém Janáčkově kulturním centru darovali dvě stě tisíc korun. Nadace Leoše Janáčka k nim přidá dalších padesát tisíc

Do loni spuštěné sbírky na varhany v novém koncertním sále brněnské filharmonie se může veřejnost stále zapojit. Na transparentním účtu se zatím sešlo přes 200 tisíc korun. Dalších 50 tisíc přislíbila poslat Nadace Leoše Janáčka. 

„Připravované Janáčkovo kulturní centrum bude po svém dokončení pro brněnský nejen úzce hudební, ale vůbec kulturní a společenský život ohromnou posilou. Moc si vážím toho, že brněnská Nadace Leoše Janáčka, která pečuje o odkaz tohoto hudebního velikána, to vidí stejně a rozhodla se k jeho výstavbě aktivně přispět. Formou padesátitisícového příspěvku se podílí na pořízení nových koncertních varhan. Nejen nadaci, ale všem dalším dárcům, kteří na transparentní účet příspěvek poslali nebo se k tomu chystají, bych chtěla moc poděkovat," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Informační kampaň má posílit povědomí o možnosti zbavit se exekucí v rámci Milostivého léta

Projekt Milostivé léto, který lidem umožňuje zbavit se exekucí, vrcholí. Město Brno proto připravilo informační kampaň. Dlužníci mají čas ještě do 28. ledna.

„Krátce před vánočními svátky jsem ubezpečil veřejnost a média, že na leden připravíme informační kampaň, jejímž cílem bude zvýšení povědomí o akci Milostivé léto. Vše již běží, a my tak máme možnost všechny, jež tíží závazky vůči veřejnému sektoru a s nimi související exekuce, znovu upozornit, že do 28. ledna 2022 mohou zaplatit pouze dlužnou jistinu a jednorázový poplatek exekutorovi," řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Ekologické dotace podporují trvalou udržitelnost v Brně

Nové zelené střechy či podzemní nádrže, které dovolí efektivně nakládat se srážkovou vodou. Toto je jen malý výčet ekologických dotací, jež od roku 2019 vypisuje město Brno. Cílem je motivovat obyvatele města k aktivnímu přístupu k trvalé udržitelnosti například při rekonstrukcích nebo také zvelebování nejbližšího okolí.

Brno jako první publikuje data dle standardů otevřených formálních norem

Město Brno má již zavedený systém publikace otevřených dat prostřednictvím portálu data.brno.cz.  „Publikace otevřených dat přispívá k transparentnosti hospodaření města a také podporuje podnikatelské nebo akademické aktivity tím, že data může kdokoli využít pro svůj záměr. Nyní Brno jako jedno z prvních měst v České republice začíná s publikací dat dle standardů tzv. otevřených formálních norem (OFN), jejichž garantem pro ČR je Ministerstvo vnitra," vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.