Město přispěje na pamětní desku Jana Rajlicha

Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel žádost o poskytnutí dotace na výrobu a instalaci pamětní desky, která bude věnována malíři a grafikovi Janu Rajlichovi. Brněnští radní ji dnes schválili, a to ve výši 70 tisíc korun. Deska má být umístěna na Jiráskově ulici na fasádě budovy s č. p. 212.

„Jan Rajlich byl významnou postavou, která ovlivnila kulturní život v Brně. Působil jako předseda brněnského bienále a za své umělecké a odborné zásluhy dostal mnoho mezinárodních ocenění. Stál také u zrodu Fakulty výtvarných umění v Brně a já vítám iniciativu jeho syna, který chce uctít památku svého otce pamětní deskou. Podporu mu vyjádřily i další instituce – Moravská galerie, Syndikát novinářů jižní Moravy a Unie výtvarných umělců České republiky," uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Udělenou dotaci lze použít na zaplacení nákladů, které přímo souvisejí s pořízením a umístěním desky. Termín vyúčtování je do konce roku 2020.

Jan Rajlich st. (1920–2016)
Jan Rajlich vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a Baťovu Školu umění ve Zlíně. Od roku 1950 se usadil v Brně a působil zde nejprve jako malíř a grafik, poté jako grafický designér. Ve světě proslul jako iniciátor a dlouholetý předseda Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (1963–1992). Za své organizační, odborné, umělecké a publicisticko-teoretické zásluhy o rozvoj grafického designu a vizuálních komunikací obdržel více než čtyřicet mezinárodních ocenění, několikrát byl například vyznamenán Mezinárodní organizací grafiků ICOGRADA (1972, 1983, 1985, 2002). V roce 1995 obdržel za svou uměleckou tvorbu a přínos ke kulturnímu rozvoji města Cenu města Brna. Působil jako první vedoucí ateliéru vizuálních komunikací na FVU VUT. Publikoval mnoho odborných textů v řadě domácích i zahraničních odborných periodik. Díky Janu Rajlichovi má Brno své pevné místo na mezinárodní mapě grafického designu.

Brno spouští informační kampaň k vylepšenému systému rezidentního parkování. Změny začnou platit 30. září

Od 30. 9. 2019 bude parkování v Brně jednodušší. Rezidentům a abonentům přibude několik výhod a sníží se většina poplatků. Pro návštěvníky je nově nastavený systém velmi jednoduchý – v Brně budou pouze tři návštěvnické zóny s odstupňovanou cenou za parkování. Čím blíže budete k centru, tím více zaplatíte za parkování. Informační kampaň, která všechny změny představuje, právě začala.

Ulice Bohunická bude mít po rekonstrukci kvalitnější kanalizaci i vodovod

Více než rok potrvá dopravní omezení v Bohunické ulici. Dělníci zde budou rekonstruovat vodovod a stoku, které jsou v havarijním stavu a na hranici životnosti. Brněnské vodárny a kanalizace po opravě očekávají, že v oblasti nebude docházet k častým haváriím, které místní trápily řadu let. Dělníci budou podle předpokladů na rekonstrukci pracovat od letošního září do podzimu příštího roku.

Nová metodika zadávání veřejných zakázek zavádí povinnost průzkumu trhu

Brněnští radní schválili novou Metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Ta zavádí povinnost provádět u zakázek, jejichž hodnota přesáhne hranici 200 tisíc Kč, průzkum trhu formou otevřené výzvy. Nová metodika dále nařizuje zveřejňovat v registru smluv veškeré objednávky a smlouvy, a nikoli pouze ty, které překročí hranici 50 tisíc Kč.

Severojižní kolejový diametr: Město žádá stát o dotaci na studii proveditelnosti

V souladu s usneseními Rady města Brna i Zastupitelstva města Brna pokračuje příprava studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru v Brně. Radní schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto studii. Podle Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI může být financováno až 100 % uznatelných nákladů. Celkové náklady na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru se předpokládají ve výši 16,5 milionu korun a dle předběžné kalkulace by měly být všechny výdaje uznatelné.

Brněnské komunikace začaly zpracovávat projektovou dokumentaci k řešení pohybu cyklistů na Radnické, Veselé, Mlýnské, Rumišti a Mendlově náměstí

Město udělalo další kroky k rychlému a vhodnému řešení hrozícího rušení cykloobousměrek. Odbor dopravy MMB zaslal na pokyn radního pro dopravu Petra Kratochvíla Brněnským komunikacím objednávku na zpracování projektové dokumentace s návrhem řešení pohybu cyklistů.

Brněnské komunikace zpracují projektovou dokumentaci k řešení pohybu cyklistů v ulicích Radnická, Veselá, Mlýnská, Rumiště a na Mendlově náměstí. Návrhy možných řešení by mělo město mít k dispozici během jednoho měsíce.