Milostivé léto 3: V Brně se připravuje odpuštění dluhů za poplatek za odpad

Dluhy na daních. To je tentokrát hlavním obsahem celonárodní akce Milostivé léto, při kterém se lidé mohou zbavit dluhů a hlavně narůstajících penále a exekucí. Zda do kampaně zahrne i místní poplatky, například za odpad, se rozhoduje každá obec samostatně. 

I v letošním roce mohou lidé požádat o odpuštění dluhů u různých institucí. V úterý 4. září bude jasné, jestli se i tentokrát zapojí brněnský magistrát. „Pokud zastupitelé schválí návrh, který jsme dnes odsouhlasili na schůzi rady, lidé budou moci požádat o odpuštění penále, které jim vzniklo na neuhrazeném poplatku za komunální odpad. Podmínkou je, že zaplatí původní dlužnou částku," vysvětlil náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Jaroslav Suchý. „Drobné nedoplatky do 200 korun, které lidem v minulosti mohly vzniknout například při stěhování nebo při úmrtí, budou odpuštěny systémově, bez jakékoli žádosti. Takových nedoplatků evidujeme v souhrnu téměř za 200 tisíc korun," dodal.

Třetí pokračování Milostivého léta se zaměřuje na dluhy týkající se daní nebo sociálního pojištění. Konkrétně se jedná například o dluhy na penále, úrocích a dalších příslušenstvích daní, které jsou vedeny u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Milostivé léto 2023 začalo 1. července 2023 a potrvá do konce listopadu. Žádosti mohou lidé na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna směrovat už nyní, vyřizovat je úředníci začnou po schválení zastupiteli.

Informace a návody najdete na https://milostiveleto.cz/ nebo https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto.

(mmb)