Místní akční plán pomůže zlepšit kvalitu vzdělávání v Brně

Město Brno podá žádost o podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský na Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV. Jeho cílem je podporovat spolupráci škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Spolupráce bude stejně jako v předchozích plánech zaměřena zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Aktualizace místního akčního plánu je rovněž důležitá pro koordinaci plánovaných investic v oblasti mateřských a základních škol a zájmového a neformálního vzdělávání.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání posílí vzájemnou spolupráci škol a dalších vzdělávacích zařízení. Budou do něj zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem a řada škol jiných zřizovatelů. Věřím, že jeho výsledkem bude nejen větší efektivita těchto institucí například při plánování investic, ale také třeba sdílení dobré praxe," uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.

Projekt bude realizován od letošního prosince do prosince 2025. Předpokládané celkové náklady na něj činí cca 34 milionů korun, finanční spoluúčast Brna se předpokládá ve výši maximálně 1 700 992,98 korun.

(mmb)