Vnitrobloky i ekologie. Dotační programy pokračují

Chcete oživit zeleň ve vašem vnitrobloku, uspořádat akci u nábřeží řeky nebo šířit osvětu v ekologických tématech? Město Brno pro vás už několik let vypisuje dotační tituly a nejinak tomu bude i letos.

„V letošním roce jsme upravili podmínky u dotačního programu na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích. Nově je navýšena maximální částka poskytované dotace, a to z 250 na 300 tisíc Kč. Reagujeme tak na ceny materiálů a energií, které jsou oproti minulým rokům vyšší. U dalšího vprogramu – na podporu ekologické výchovy – každoročně měníme jeho téma. Letos padla volba na předcházení vzniku odpadů. Těším se na projekty zaměřené na bezobalové hospodářství, koncept RE-USE, správné recyklování apod. Poslední titul, do kterého se mohou od září hlásit zájemci, je na oživení nábřeží," uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Žádosti o příspěvek budou moci zájemci podávat od 15. září do 31. října 2023. Maximální výše dotace činí u programu Vnitroblok 300 tisíc Kč, u programu Nábřežít 25 tisíc Kč a u titulu Ekovýchova 100 tisíc Kč. O celkové výši prostředků na dotace bude rozhodovat prosincové Zastupitelstvo města Brna. Lhůta pro rozhodnutí o úspěšnosti žádostí je stanovena na březen 2024.

(mmb)