Spolupráce pokračuje. Jihomoravská záchranka bude od města dostávat dotace na pořízení nových sanitek dalších 5 let

Brněnští radní dnes souhlasili s prodloužením Memoranda o spolupráci mezi městem, Jihomoravským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou JMK a Úrazovou nemocnicí o dalších 5 let. Cílem této spolupráce, která byla navázána koncem roku 2018, je poskytování lékařské pohotovostní služby a činnosti zdravotnické záchranné služby tak, aby byl umožněn plynulý průchod pacienta systémem zdravotních služeb s ohledem na jeho zdravotní stav a vytvoření podmínek pro vysokou kvalitu života občanů a jejich bezpečí.

„Pro Brno z memoranda vyplývá závazek, že ze svého rozpočtu každoročně uvolní prostředky na nákup jedné sanitky ve prospěch Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, poprvé se tak stalo v roce 2019. Prodloužení spolupráce tak znamená, že město postupně zaplatí dalších pět nových vozidel," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Náročné práce záchranářů si nesmírně vážím a jsem ráda, že jim můžeme alespoň trochu pomoci tím, že budou využívat nová a perfektně vybavená vozidla."

(mmb)