Taxislužba pomocí aplikace bude mít stanovenou maximální výši cen. Regulace pomůže cestujícím

Nové nařízení o maximálních cenách taxislužby na území města reaguje na novelu zákona o silniční dopravě, která od začátku letošního července legalizuje provozování taxislužby prostřednictvím mobilních aplikací. Zatímco doposud byly v rámci města stanovené maximální ceny pro klasické taxislužby, nové nařízení se vztahuje i na ty, které jsou provozovány prostřednictvím mobilní aplikace. 

Na podobu nového nádraží vyhlásí město Brno a Správa železnic mezinárodní soutěž

Brno se připravuje na jeden z nejzásadnějších projektů 21. století – stavbu nového hlavního nádraží. Na jeho návrh bude vypsána mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž. 

„Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti bude stavba nového hlavního nádraží svým významem i účelem značně přesahovat hranice města Brna a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se stane nejen novou vstupní branou do našeho města, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V Králově Poli vznikne nový park z participativního rozpočtu

Na novou rekreační zónu se mohou těšit obyvatelé čtvrti Sadová v Králově Poli. Radní dnes vybrali dodavatele Nového parku, kterým bude firma Kavyl, s. r. o. Nový park pro Sadovou je vítězným projektem třetího ročníku Dáme na vás.

„Nový areál se zaměří hlavně na teenagery, kterým bude věnovaná motoricko-lanová část, o něco menší prostor bude vybavený zase speciálně pro malé děti. Zbytek areálu bude sloužit jako rekreační zóna s lavičkami, stolky a jiným příslušenstvím," řekl náměstek Tomáš Koláčný.

Cyklisté v budoucnu projedou bezpečněji po nové lávce přes Svitavu, snadnější bude i propojení Šlapanicka s centrem města

Plán vybudování podjezdu pod Ivanovickým mostem počítá s využitím této trasy zejména pro cyklisty. „Podél řeky Svitavy vede v současnosti cyklostezka, která přechází z levého břehu na pravý po mostě v ulici Kaštanová. Tento způsob vedení cyklostezky je nebezpečný, proto jsme už dříve nechali zpracovat více variant překonání zmíněného mostu. Jako nejlepší jsme vyhodnotili překřížení řeky mimo zmíněný most. Vybuduje se lávka a využije se napojení na cyklostezku na pravém břehu řeky," popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Odhadovaná cena obou investic dohromady (za podjezd i lávku) činí 11,6 milionu korun včetně DPH.

Na Vodově se plánuje oprava stoleté kanalizace a vodovodu. Alej zůstane zachována

Téměř sto let slouží svému účelu vodovod a kanalizace na ulici Vodova. Město společně s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravují jejich rekonstrukci.  

„Vodovod a kanalizace na ulici Vodova nejsou v dobrém stavu a je nezbytná jejich rekonstrukce. Projektová dokumentace navrhne konkrétní provedení, a to v délce ulice od křížení s Červinkovou po Dobrovského. Celkem se jedná o opravu 1302 metrů vodovodu, 708 metrů kanalizace a chodníků v této oblasti. Zároveň se budeme snažit minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně. Jsem rád, že se nám to u tohoto projektu podaří," uvedl David Grund, radní pro oblast investic.

Participativní rozpočet: Navržené projekty potřebují vaši podporu

V polovině června skončila první fáze projektu participativního rozpočtu Dáme na vás, a to fáze navrhování. Navrhovatelé podali celkem 134 projektů v celkové hodnotě 239 milionů korun. Projektů je o 20 více než v loňském roce. Do konce června mohou Brňané dát návrhům podporu potřebnou k postupu do listopadového finále.

Projekt participativního rozpočtu Dáme na vás je největším a nejúspěšnějším svého druhu v České republice a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu přihlášených projektů jeho obliba stále roste. V letošním, čtvrtém ročníku je na realizaci projektů vyčleněno 35 milionů korun. Vzhledem k maximální výši rozpočtu na jeden projekt, která je stanovena na tři miliony korun, se podaří zrealizovat minimálně jedenáct přihlášených projektů.