Město podpoří jednotlivce i rodiny v bytové nouzi

Dvacítka bytů by mohla nově sloužit lidem v bytové nouzi. Radní schválili posouzení projektu Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, který pomůže rodinám s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy nebo mladým dospělým v ústavní či náhradní rodinné péči. Schválit ho musí ještě zastupitelé.

Cílem projektu je pomoci vyřešit bytovou nouzi domácností s potřebou komplexní podpory. Bude jim umožněno zabydlení i návazná sociální práce tak, aby se lidé dokázali co nejlépe zařadit do běžného života. Projekt zlepší situaci ohrožených skupin obyvatel a příznivě ovlivní jejich kvalitu života.

Návrh na zpětvzetí žaloby byl podán. Stavbě Janáčkova kulturního centra definitivně nic nebrání

Všechny lhůty proběhly, podpisy na dohodě o narovnání, jejíž znění schválilo Zastupitelstvo města Brna, jsou kompletní. Návrh na zpětvzetí žaloby Atelieru M1 architekti, který se ohrazoval proti zásahu do svých autorských práv, byl podán minulýtýden. Padla tak poslední formální překážka, která bránila zahájení stavby Janáčkova kulturního centra.

Radní podpoří finančními dotacemi studenty, kreativce i festival technologií

Meziuniverzitní studentská soutěž, kreativní vouchery a festival Prototyp jsou tři projekty, jimž radní schválili poskytnutí dotace. O financích v celkové výši téměř osmi milionů korun rozhodnou zastupitelé v září.

Podpora ve výši 2,64 milionů korun poputuje na projekt Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019–2022 a návazný projekt MUNISS+. Jejich cílem je spolupráce města Brna s nadanými studenty vysokých škol v Brně, konkrétně studenty Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Díky této spolupráci získá město nové inovativní nápady pro svůj rozvoj.

Festival TrutnOFF se přesune do Brna

Brňané by se od příštího roku mohli dočkat konání nejstaršího českého letního multižánrového festivalu přímo ve městě Brně. Radní totiž  souhlasili se záměrem pořádání festivalu TrutnOFF – BrnoON Open Air Music Festival. O místě konání bude vedení města teprve jednat.

Festival TrutnOFF, u jehož zrodu stál také Václav Havel, se konal až do roku 2016 v Trutnově. V roce 2020 by mohl na svou historii navázat, tentokrát však v Brně. Radní odsouhlasili jeho konání, a to buď předposlední, nebo poslední víkend v srpnu příštího roku.

Brněnská divadla se rozsvítí národními barvami. Připomenou konec totality v jednotlivých evropských státech

V srpnu pobaltské státy, v říjnu Maďarsko, v listopadu vedle České republiky a Slovenska také Německo a Bulharsko a v prosinci Rumunsko. Tak vypadá kalendář demonstrací proti komunistickému režimu, které před třiceti lety vedly k pádům vlád v jednotlivých zemích bývalého východního bloku. Letošní kulaté výročí připomene napříč státy iniciativa Díky, že můžem, ke které se připojuje také město Brno.

Město přispěje na pamětní desku Jana Rajlicha

Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel žádost o poskytnutí dotace na výrobu a instalaci pamětní desky, která bude věnována malíři a grafikovi Janu Rajlichovi. Brněnští radní ji dnes schválili, a to ve výši 70 tisíc korun. Deska má být umístěna na Jiráskově ulici na fasádě budovy s č. p. 212.

„Jan Rajlich byl významnou postavou, která ovlivnila kulturní život v Brně. Působil jako předseda brněnského bienále a za své umělecké a odborné zásluhy dostal mnoho mezinárodních ocenění. Stál také u zrodu Fakulty výtvarných umění v Brně a já vítám iniciativu jeho syna, který chce uctít památku svého otce pamětní deskou. Podporu mu vyjádřily i další instituce – Moravská galerie, Syndikát novinářů jižní Moravy a Unie výtvarných umělců České republiky," uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Udělenou dotaci lze použít na zaplacení nákladů, které přímo souvisejí s pořízením a umístěním desky. Termín vyúčtování je do konce roku 2020.

Jan Rajlich st. (1920–2016)
Jan Rajlich vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a Baťovu Školu umění ve Zlíně. Od roku 1950 se usadil v Brně a působil zde nejprve jako malíř a grafik, poté jako grafický designér. Ve světě proslul jako iniciátor a dlouholetý předseda Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (1963–1992). Za své organizační, odborné, umělecké a publicisticko-teoretické zásluhy o rozvoj grafického designu a vizuálních komunikací obdržel více než čtyřicet mezinárodních ocenění, několikrát byl například vyznamenán Mezinárodní organizací grafiků ICOGRADA (1972, 1983, 1985, 2002). V roce 1995 obdržel za svou uměleckou tvorbu a přínos ke kulturnímu rozvoji města Cenu města Brna. Působil jako první vedoucí ateliéru vizuálních komunikací na FVU VUT. Publikoval mnoho odborných textů v řadě domácích i zahraničních odborných periodik. Díky Janu Rajlichovi má Brno své pevné místo na mezinárodní mapě grafického designu.