Strážníci by mohli získat nárok na odchodné. Město tak chce motivovat zájemce o tuto náročnou práci

Nárok strážníků městské policie na odchodné. To je návrh Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, který by se měl promítnout do novely zákona o obecní policii. Inicioval ji poslanec Jan Bartošek a má i podporu vedení města Brna.

„Přiznání odchodného za určitých podmínek je podle mne potřebné a správné. Jeho zavedení by mohlo být prvním krokem k narovnání sociálních výhod a přispět k motivaci uchazečů o náročnou práci u městské policie. Jde o velmi citlivou situaci – představte si člověka, který pracuje třeba 25 let jako strážník, dávno ztratí kontakt se svým původním povoláním a najednou přijde ze zdravotních důvodů o profesní způsobilost, na kterou jsou, zvláště pokud jde o fyzickou připravenost, kladeny vysoké nároky. Jeho jakékoliv další uplatnění na trhu práce je pak velmi složité," popsala své stanovisko primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Odchodné, které by bylo stupňováno podle odpracovaných let, by tak logicky strážníky motivovalo k tomu, aby setrvávali v uniformě co nejdéle," uvedla dále Markéta Vaňková.

Město zmodernizovalo varovný systém

vodaBrno dokončuje výstavbu moderního varovného a informačního systému, který bude upozorňovat na potencionální nebezpečí obyvatele ve 22 městských částech. V záplavovém území k tomu bude sloužit 78 sirén, z nichž bude většina schopna vysílat i hlasové informace. K tomu budou dnes třem městským částem předány mobilní sirény, které využijí místní jednotky dobrovolných hasičů.

Křižovatka Poříčí–Rybářská bude bezpečnější. Díky rozšíření jízdních pruhů, novým chodníkům i přechodům

Bezpečný příchod k lávce přes řeku Svratku. Tak by se dal shrnout cíl investičního záměru na  rekonstrukci křižovatky Poříčí–Rybářská za zhruba 8,5 milionu Kč vč. DPH, která se plánuje na příští rok.

„Investice spočívá v rozšíření ústí ulice Rybářské na tři pruhy, v úpravě stávajícího chodníku a vybudování nového. Chodníky i přechody pro chodce budou bezbariérové, na silnici přibydou rozdělovací ostrůvky. Nově bude křižovatka řízena semafory," uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Efektivnější dopravu ve městě zajistí nové semafory na dvanácti křižovatkách

Brněnští radní vybrali na základě předchozích výběrových řízení dodavatele na rekonstrukci světelných signalizačních zařízení a budování nového systému signalizace na přechodu Tuřanka a na jedenácti křižovatkách ve městě.

„Připravujeme brněnskou dopravu na její efektivní fungování v budoucnosti. Moderní signalizační zařízení dnes dovedou například dát při průjezdu křižovatkami přednost vozidlům MHD nebo zlepšit podmínky pro zásah složek integrovaného záchranného systému," uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Primátorka navrhla udělit čestné občanství historičce Mileně Flodrové u příležitosti jejího životního jubilea

Čestnou občankou města Brna by se mohla příští rok stát také historička Milena Flodrová. U příležitosti 85. narozenin této neúnavné propagátorky Brna a jeho historie to navrhla primátorka Markéta Vaňková na podnět publicistů Miloše Šenkýře a Jiřiny Veselé.

„Myslím, že mezi Brňany by se jen těžko našel někdo, kdo by jméno Mileny Flodrové nikdy neslyšel. Ona sama byla a je pravověrnou Brňankou, tedy člověkem, který se svým městem dýchá a má ho rád. Velmi si cením toho, že paní Flodrová můj návrh přijala, i když chápu, že vzhledem k její skromnosti to pro ni nebylo snadné rozhodnutí," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková, která o víkendu historičce osobně popřála k jejímu jubileu.

Město Brno podporuje areály, kam chodí sportovat tisíce Brňanů

Dva sportovní areály by mohly získat městskou dotaci na provoz. Brněnští radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit neinvestiční dotace v celkové výši 2,6 milionu korun pro Galant Brno a TJ Tesla Brno. Ty z nich mohou uhradit část nákladů na provoz svých zařízení.

„Město pokračuje v systematické podpoře sportu. Dnes jsme doporučili zastupitelům schválit dvě dotace pro provozovatele areálů, do kterých chodí sportovat tisíce Brňanů. První z nich ve výši 1 milion korun je určená společnosti Galant Brno, která provozuje areál Družstevní s plaveckým bazénem. Ten využívají například brněnské mateřské a základní školy pro povinnou výuku plavání," uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý. „Druhá dotace směřuje k organizaci TJ Tesla Brno, která patří mezi největší ve městě.