V brněnské zoo plánují modernizaci stávajícího vstupu pro návštěvníky

Zoo Brno plánuje modernizaci stávajícího vstupního předprostoru do zoologické zahrady včetně objektu pokladen tak, aby došlo k oddělení provozu pěších a automobilů. Součástí má být také vybudování tzv. zálivu pro autobusy při ulici U Zoologické zahrady, jejichž parkování bude omezeno pouze pro výstup a nástup návštěvníků.

Vybudování dopravní a technické infrastruktury v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány podpoří rozvoj perspektivní lokality na jihu Brna

Zbudování kanalizační sítě pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, tedy oddílného kanalizačního systému, dostavba a propojení vodovodního řadu, realizace komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v rozvojové lokalitě Moravanské lány v městské části Brno-jih, konkrétně v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány, je součástí investičního záměru, s jehož zpracováním souhlasili brněnští radní.

Odhalení vývojových vad pomocí umělé inteligence nebo software na 3D strukturu proteinů. Brno podpoří unikátní prototypy

Tři projekty uspěly v první výzvě druhého ročníku programu Prototypuj a ověřuj, kterým město Brno společně s inovační agenturou JIC podporuje začínající podnikatelské nápady. Ve finále se představilo 8 projektů, které nabízí unikátní řešení a jejich autoři shánějí zdroje na výrobu prototypu. Tři vítězné projekty si mezi sebe rozdělí 2,5 milionu korun, které pokryjí 70 procent jejich nákladů. Zbytek si příjemci hradí sami.

Další pomoc pro jižní Moravu: Školní jídelna na nám. Svornosti vaří obědy pro členy IZS

Brno se od prvních dní po katastrofální bouři na jihovýchodě Moravy zapojuje do pomoci. Do postižené oblasti zasílá balíčky jídla, městské části nabízejí náhradní bydlení, městské společnosti přispívají finančně i materiálně. Novinkou je, že od 1. července školní jídelna na náměstí Svornosti vaří denně 500 obědů pro pracovníky integrovaného záchranného systému, kteří v zasažené oblasti operují.

Lesy města Brna pošlou do obce Hrušky kamion střešních latí

Kamion střešních latí z Lesů města Brna dorazí do obce Hrušky v pátek. „Mezi městskými společnostmi, které zareagovaly na výzvu pomoci přírodní katastrofou zasaženému Hodonínsku a Břeclavsku, jsou i Lesy města Brna. Jejich představenstvo (...) operativně rozhodlo o poskytnutí věcného daru ve formě zaslání kamionu střešních latí do obce Hrušky," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město představuje nový projekt Kultura Brno

Brno se dlouhodobě snaží dělat úřad přehlednější a přístupnější lidem, a proto všechny aktivity Odboru kultury Magistrátu města Brna sloučilo pod projekt Kultura Brno. Vše o jejich aktivitách a projektech nyní zájemci najdou na novém webu kultura.brno.cz. 

„Aktivity magistrátního Odboru kultury se začaly postupem času rozrůstat. Vznikají nové projekty a iniciativy, které mohou být pro běžného občana poměrně nepřehledné, a on nemusí tušit, co se pod hlavičkou magistrátu vyvíjí. I v tom pomůže nový web kultura.brno.cz," nastínil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.