Brno je nejlepší město pro byznys na jižní Moravě

Brno se stalo vítězem krajského kola celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který zpracovává analytická agentura Datank. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom. Letos se uskutečnil již jedenáctý ročník výzkumu.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, od nichž se dále odvíjí diskuze o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Město naváže spolupráci s VUT. Odborníci navrhnou, jak řešit narušenou statiku budov

S případy vážnějšího porušení statického stavu objektů letos Magistrátu města Brna pomůže odborný tým z Vysokého učení technického v Brně. Radní schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a uvedenou vysokou školou. Spolupráce navíc bude probíhat bezúplatně.

Odbor správy majetku Magistrátu města Brna řeší v rámci správy objektů i případy vážnějšího porušení statického stavu konstrukčních prvků a celků objektů, u kterých dochází k ohrožení bezpečného provozu či zhoršení hygienických podmínek s dopady na ohrožení zdraví uživatelů staveb a veřejnosti.

Město pracuje na odstranění chyb v systému rezidentního parkování

Zástupci města Brna intenzivně pracují se zainteresovanými stranami na odstranění potíží spojenými se spuštěním rezidentního parkování. V pondělí 4. března 2019 si zástupci dodavatele softwaru spolu se zástupci města a Brněnských komunikací odsouhlasili harmonogram odstranění závad a zkvalitnění systému.

Spuštění ostrého režimu rezidentního parkování se posunulo ze začátku března kvůli neočekávaným chybám v softwaru. Na odstraňování dílčích nedostatků se momentálně intenzivně pracuje a software čekají změny, které povedou zejména k uživatelsky komfortnějšímu užívání a fungování v souladu s pravidly rezidentního parkování.

V Brně se otevřou dveře do nanosvěta

Špičkové výzkumné ústavy a světově proslulí výrobci elektronových mikroskopů z Brna již potřetí umožní zájemcům nahlédnout do svých pracovišť. Ve středu 6. března tak v Brně odstartují Dny elektronové mikroskopie 2019. Potrvají pět dnů, do neděle 10. března. Návštěvníci si užijí laboratoře, přednášky a také interaktivní program. Celkem lze vybírat z více než třiceti různých programů.

Nové zastávky mají zlepšit komfort pro cestující. Budou chytré a ekologické

V Brně by měly na vybraných místech vzniknout nové přístřešky na zastávkách pro cestující hromadnou dopravou. Dopravní podnik města Brna začal na popud brněnských radních zpracovávat pilotní projekt na revizi stávajících přístřešků na zastávkách a budování nových na vytížených bodech, kde dosud chyběly. Cestujícím nabídnou více komfortu, informace a další možnosti chytrých zastávek.

Město připravuje výstavbu dvou sběrných středisek odpadu

Nové sběrné středisko odpadu (SSO) na Lazaretní v Brně-Židenicích a úpravu stávajícího SSO na žabovřeské ulici Sochorova má podpořit dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Na ulici Sochorova bylo zřízeno provizorní sběrné středisko odpadu, které nahradilo SSO zrušené v souvislosti s výstavbou administrativně-bytového komplexu v této lokalitě. Provizorní SSO ale neodpovídá standardům technicky ani hygienicky. Nevyhovující je například zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, osvětlení nebo velikost manipulačních ploch.