Co prozradil výzkum spokojenosti obyvatel s Brnem?

V roce 2013 město Brno připravilo druhou vlnu sociologického šetření s názvem Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel (první výzkum byl proveden v roce 2009). Cílem bylo podat celistvý obraz názorů obyvatel na město Brno.

Z výsledků obou vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním.

Deset dní, devadesát akcí pro zdravý životní styl

Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna pořádá ve dnech 27. září až 6. října 2013 Brněnské dny pro zdraví. Jedná se již o 19. ročník této tradiční kampaně, jejímž cílem je motivovat a informovat Brňany o tom, jak se dá v městském prostředí žít zdravěji. Prostřednictvím 90 akcí zaměřených zejména na podporu pohybové aktivity, duševního zdraví a vyvážené a pestré stravy má široká veřejnost všech věkových skupin příležitost seznámit se s možnostmi boje proti civilizačním onemocněním, jako jsou např. choroby srdce a cév, diabetes, obezita, rakovina, deprese a další.

Rozsáhlejší rekonstrukce a opravy tramvajových tratí skončily

Naším cílem je samozřejmě kvalitní a rychlá doprava po městě Brně a k jejímu zajištění přispívá i údržba tramvajových tratí, do níž jsou vkládány nemalé prostředky. Prázdniny jsou dávno za námi, je tedy možné ohlédnout se a zhodnotit, co všechno se v tomto směru podařilo zvládnout. Letošní léto bylo na nejrůznější výluky opravdu bohaté, samozřejmě ne všechny byly z důvodu oprav prováděných DPMB. Podívejme se však nyní na tyto záležitosti z pohledu našich stavebních investic:

Jedničkou pro Národní divadlo Brno bude Martin Glaser

V pátek 20. září 2013 proběhlo další kolo jednání výběrové komise v rámci výběrového řízení na funkci ředitele Národního divadla Brno.

„Do 2. kola uzavřeného výběrového řízení postoupil Tomáš Froyda, ředitel Divadla Alfa Plzeň, a Martin Glaser, umělecký šéf Jihočeského divadla. Výběrová komise se po dlouhém jednání rozhodla doporučit Radě města Brna na funkci ředitele Národního divadla Brno kandidáty v pořadí: 1. Martin Glaser, 2. Tomáš Froyda. Rád bych poděkoval oběma kandidátům za jejich účast a současně ocenil jejich vysokou profesionalitu," uvedl ke stanovisku komise její předseda a primátor města Brna Roman Onderka.

Cyklisté projedou Brnem bezpečněji a pohodlněji

Vyznavači cyklistiky se mohou radovat. Od 16. září se v Brně dočkají další cyklotrasy, která povede frekventovanou ulicí Kounicova: v délce zhruba jednoho kilometru tu bude nyní vyhrazený obousměrný pruh pro kola. Náklady dosáhly výše 600 tisíc korun.

„Vyznačení cyklopruhů na ulici Kounicova je jedním z významných opatření pro cyklisty, která se nám tento rok podařilo realizovat. Věřím, že tato cyklotrasa v blízkosti centra města a vysokých škol bude cyklisty hojně využívána, umožní jejich bezpečnější a pohodlnější pohyb a zároveň zvýší ohleduplnost řidičů k ostatním účastníkům silničního provozu," řekl první náměstek primátora Robert Kotzian.

Sbírka na pomoc po povodních skončila

Dnem 31. srpna 2013 skončila veřejná sbírka města Brna na pomoc obcím postiženým nedávnými povodněmi. Konečný stav bankovního konta činí 231 000 korun.

Návrh, jak výtěžek využít a kam vybrané peníze poputují, projednají brněnští zastupitelé na svém zasedání dne 1. října 2013.

Konání veřejné sbírky ke zmírnění následků způsobených povodněmi roku 2013 schválila Rada města Brna 12. června 2013. Sbírka se konala v období od 17. června 2013 do 31. srpna 2013. Výše jednotlivých příspěvků se pohybovala v rozmezí od 200 Kč do 50 tisíc korun.

Evropský týden mobility v Brně

Ve dnech 16. – 22. září se v rámci projektu Brno-Zdravé město uskuteční kampaň na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy – Evropský týden mobility. Pro děti i dospělé je připraven pestrý program 22 akcí, na kterých si nejen zasportují, dozví se řadu zajímavých informací z oblasti bezpečnosti v dopravě, ale zároveň budou moci navštívit místa z oblasti veřejné dopravy, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná. Jedná se např. o možnost prohlídky depa kolejových vozidel v Horních Heršpicích nebo návštěvu Centrálního dispečinku Integrovaného dopravního systému JMK.

Klavír na nádvoří – šance pro hudbu

Zkusit své hudební nadání a zahrát si na piano na veřejném prostoru mohou nyní také obyvatelé a návštěvníci Brna. Brno se tak připojuje k Praze, kde od začátku srpna mohou zájemci hrát na piano celkem na šesti veřejných místech.

Klavír bude v Brně umístěn na nádvoří domu pánů z Kunštátu od 29. srpna odpoledne až do konce září. Projekt umístění klavírů na veřejných prostranstvích inicioval pražský kavárník Ondřej Kobza. Kolemjdoucí by podle jeho záměru měla hudba v ulicích inspirovat k využití veřejného prostoru a samozřejmě k potěšení smyslů. Možnost zahrát si na piano venku na ulici dával pravidelně několik let před svými podniky. Velký ohlas ho následně přivedl k myšlence rozšířit akci do ulic měst.

Brno vstoupilo na Twitter. Chce informovat o novinkách

Dalším informačním kanálem pro komunikaci s veřejností, který se město Brno rozhodlo využít, je sociální síť Twitter. Prostřednictvím krátkých zpráv, tweetů, o maximálně 140 znacích, bude od září zveřejňovat aktuality související s činností magistrátu i s děním ve městě. Profil města Brna najdete na adrese http://www.brno.cz/twitter.

„Připojení města Brna k Twitteru by mělo přiblížit město občanům. Vítám tento krok jako další službu veřejnosti a doufám, že ji lidé přijmou jako užitečnou, praktickou věc přispívající k jejich každodenní informovanosti," uvedl primátor města Brna Roman Onderka. „Díky aktualitám z Twitteru teď budou moci i lépe využít možností, které život v Brně přináší a které zatím jejich pozornosti unikly - ať už jde o kulturní či sportovní nebo jiné akce," dodal primátor.

Strážníci budou hlídat

Na bezpečnost provozu i návštěvníků Masarykova okruhu se i letos zaměří desítky hlídek městské policie při závodu mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky 2013. Strážníci si na celý nadcházející víkend stejně jako každý rok připravili rozsáhlý soubor dopravně-bezpečnostních opatření ve spolupráci s Policií ČR a pořadateli akce. Událost pojmou komplexně a v širších souvislostech, takže ve zvýšené míře dohlédnou i na centrum města.