Dalších třicet zastávek ukazuje přesné odjezdy spojů

Zjistit přesný čas odjezdu spoje nebo se včas dozvědět o výluce a náhradní dopravě. Na třiceti zastávkách se tyto důležité údaje cestující dozví z informačních panelů, které byly nainstalovány už na podzim loňského roku.

„Několik měsíců byl celý systém v testovacím režimu a teprve v lednu jsme jej oficiálně převzali od dodavatele. Nyní můžeme plně garantovat správnou funkci zobrazování odjezdů podle aktuální polohy vozidel," vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Na vybraných třiceti zastávkách MHD v Brně bylo nainstalováno celkem 55 elektronických informačních panelů (zkratka ELP) – 52 z nich je přímo na zastávkách, tři panely jsou na dispečinku DPMB a slouží k tvorbě grafiky, zadávání informací do systému a zobrazování stavu jednotlivých zastávek. S novými panely se cestující setkají na těchto trasách tramvajové dopravy: Mendlovo náměstí - Bystrc Ečerova; Židovský hřbitov – Stránská skála, smyčka; Vsetínská – Dunajská (směr na Starý Lískovec); Čertova rokle na Lesné a v trase Bohunická – Tyršova (směr na Modřice).

Jedná se o rozšíření počtu, v předchozích letech instalovaných, informačních panelů pro cestující veřejnost a zkvalitnění cestování. Výběr zastávek byl poměrně náročný a doznal závěrečné podoby na jaře loňského roku. „Jednotlivé zastávky, kam byly panely umístěny, jsme zvolili s ohledem na situace, kdy ve vybraných lokalitách z různých příčin nemůže jet tramvaj a je potřeba cestující na zastávkách dostatečně informovat o náhradní dopravě," doplnil Jaromír Holec, technický ředitel DPMB.

Informační panely jsou určeny pro zobrazování informací o času odjezdu všech vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), tedy tramvají, trolejbusů a autobusů. Informace o aktuální poloze všech těchto vozidel jsou dostupné v systému RIS DPMB (Řídicí informační systém) a systému SPRINTER na Centrálním dispečinku Jihomoravského kraje, kde jsou data vyhodnocována a na základě skutečné polohy vozidla jsou odeslána ke zobrazení na informační panely . Vedle informací o aktuálních odjezdech vozidel může panel zobrazit i aktuální informaci o změně v dopravě – tu pošle pracovník dispečinku (DPMB nebo Kordis) v textové podobě. Prostřednictvím jednotlivých panelů může také dispečer k cestujícím čekajícím na zastávce vyslat mluvené hlášení. Všechny panely na zastávkách jsou dále vybaveny kamerami umožňujícími zjistit aktuální stav na zastávce a systémem komunikujícím s ovladači používanými nevidomými a umí po zadání povelu veškeré informace poskytnout i hlasově.

Pořízení 55 nových informačních panelů a jejich instalace stála celkem deset milionů korun.

(red)