Magistrát upozorňuje na neplatné řidičské průkazy

V souvislosti s nedávnou ze zákona povinnou výměnou řidičských průkazů Magistrát města Brna upozorňuje, že stále existují řidiči, kteří nemají platný řidičský průkaz, a tudíž se mohou dopouštět přestupku, za který je možné v rámci přestupkového řízení uložit pokutu do 2500 Kč. Další rizika mohou nastat při jakékoliv jeho dopravní nehodě atd.

Odbor dopravněsprávních činností MMB odhaduje, že stále zhruba 5000 osob má neplatný řidičský průkaz a nesplnilo zákonnou povinnost si ho do konce roku 2013 vyměnit. „Je ale potřeba říci, že v této skupině bude značné množství již neaktivních řidičů?," podotkl mluvčí magistrátu Pavel Žára. Řidič, který řídí motorové vozidlo s neplatným řidičským průkazem, se dopouští přestupku, za který je možné v rámci správního řízení uložit pokutu do 2500 Kč.

Ne všichni řidiči však dodržují svoji zákonnou povinnost. Například v roce 2014 registroval magistrát 1038 opožděných žádostí o výměnu (již) neplatného řidičského průkazu a v 70 případech bylo vedeno správní řízení o přestupku s řidiči, kteří motorová vozidla s neplatným řidičským průkazem řídili. Za leden 2015 proběhlo 5 správních řízení.

Při podání žádosti o nový občanský průkaz a pas je žadatel vyfotografován přímo na přepážce, u podání žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu má povinnost předložit 1 fotografii se současnou podobou a čelním pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (dle § 109 a § 111 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Povinné výměny řidičských průkazů:
- Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2000.
- Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 byli jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Uplynutím doby stanovené pro jejich výměnu pozbyly tyto řidičské průkazy platnosti.