Město zavede tísňovou péči pro seniory

Město Brno připravuje zavedení tísňové péče pro seniory. Cílem investice je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik u starších lidí, a to v případě mimořádných situací, které bude vyhodnocovat služba na dispečinku. Pracoviště dispečinku bude umístěné v objektu Domova pro seniory Tábor 22, kde dojde ke stavebním úpravám šestého nadzemního podlaží a následné dodávce digitální technologie. Předpokládaná cena zakázky je ve výši 10 milionů korun.

Dispečerské pracoviště bude fungovat jako profesionální asistenční služba se 24hodinovým provozem 7 dní v týdnu. Na základě vyhodnocení situace zvolí dispečer nejvhodnější formu pomoci:
• vyrozumí rodinné příslušníky nebo kontaktní osoby
• setrvá s klientem v kontaktu do úplného vyřešení situace
• vyrozumí složky integrovaného záchranného systému
• zprostředkuje okamžitou pomoc policie, HZS případně specializované havarijní služby (plynaře, elektrikáře, apod.)

Radnice otevřela pokladny pro poplatky za odpad

Magistrát města Brna již zahájil výběr místního poplatku za komunální odpad. Dne 3. 3. 2014 byly otevřeny pokladny pro výběr poplatku za komunální odpad v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, které budou v provozu až do uplynutí lhůty splatnosti poplatku. Tímto krokem vychází správce poplatku vstříc občanům, kteří tradičně čekají na placení poplatku za komunální odpad na těchto pokladních místech.

Pro řešení složitějších úkonů doporučujeme navštívit stálé pracoviště Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Odbor životního prostředí, na ulici Šumavská 33, budova A, 9. patro, kde se mohou pracovníci správce poplatku věnovat občanům v plné šíři. Na tomto pracovišti jsou občanům k dispozici rovněž pokladny pro výběr poplatku za komunální odpad, a to celoročně.

Music Point vstoupil do čtvrtého ročníku

Radnice městské části Brno-střed ve spolupráci se svým kulturním a vzdělávacím střediskem vyhlásila čtvrtý ročník hudebního projektu Music Point. Ten je určen začínajícím či méně známý hudebníkům i skupinám a má jim umožnit vystoupení v rámci akcí pro veřejnost.

Zahrát si může téměř každý, kdo se přihlásí prostřednictvím webových stránek projektu www.music-point.cz, přičemž nejsou omezeny žádné hudební žánry. Přestože se nejedná o hudební ani talentovou soutěž, určitá míra dramaturgických korekcí probíhá – vyřazeny jsou zjevné provokace, opravdu výrazně málo zdatní interpreti a čistě teoreticky i takové produkce, jejichž texty by byly na hranici platné legislativy. Kompletní realizace vystoupení probíhá na náklady pořadatelů, kteří hradí administrativu, autorské poplatky, ozvučení, pronájem pódia či pořadatelskou službu. Vyplácen je i symbolický honorář za vystoupení.

Oprava ul. M. Horákové začne v březnu

Jedna z největších dopravních investic letošního a příštího roku – oprava ulice Milady Horákové bude zahájena v měsíci březnu. Stavbu město Brno předalo zhotoviteli v pondělí 3. března 2014. Od poloviny měsíce dojde ze strany dopravního podniku ke změnám v provozu linek MHD. Informace o nich je nutné sledovat jak na webových stránkách www.dpmb.cz, tak na zastávkách dotčených linek. Objízdné trasy budou řešeny v rámci dopravního značení.

Rekonstrukci ulice Milady Horákové schválila Rada města Brna ve středu 29. ledna 2014 s celkovou investicí ve výši 235 mil. Kč. Jedná se o kompletní opravu celého úseku od Koliště až po ul. Durďákovu. V rámci investice dojde k rekonstrukci kanalizačních přípojek, tramvajových a drážních objektů včetně kolejiště, vozovky a chodníků a celkové vodohospodářské sítě. Vše bude hotové v červnu 2015.

Druhý díl brněnských dějin mapuje středověk

Archiv města Brna vydává Dějiny Brna 2 s podtitulem Středověké město. Kniha je druhým svazkem sedmidílného edičního projektu k dějinám města Brna, které zpracovává kolektiv autorů z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archivu města Brna a Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s řadou odborných brněnských institucí a pracovišť.

Svazek „Dějiny Brna 2. Středověké město", jehož redaktorem je Libor Jan, pojednává o vzniku města, jeho vývoji jako knížecího sídla a o jeho proměně v důležité moravské centrum od doby přemyslovské a lucemburské přes období husitských válek a vlády Jiřího z Poděbrad až ke sklonku věku jagellonského.

Výzkum: Děti se nástrahám internetu vyhýbají

Dětské vnímání rizik online světa se může výrazně lišit od toho, co považují za problematické dospělí. To, co vidí starší generace jako škodlivé, totiž nemusí mít nutně negativní důsledky pro dítě. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které v souvislosti s mezinárodním dnem Bezpečnějšího internetu zveřejnili vědci z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity, zapojení do celoevropského výzkumu EU Kids Online.

Výzkumníci odhalili, že problematické zkušenosti jdou ruku v ruce s vývojovými potřebami dětí, zejména s objevováním identity a sexuality, s budováním vztahů a také s rozvojem morálních zásad. To, co však dospělí vnímají jako riskantní jednání, může být běžnou součástí duševního vývoje teenagera, jen se nově odehrává nejen v reálném, ale také ve virtuálním světě.

Pomoc přichází i zavřenými dveřmi – strážníci zachraňují seniory

Desítkám dramat ukrytým v soukromí za zdmi bytů se Brno nevyhnulo ani v loňském roce. Z řady naléhavých oznámení, která každoročně přijme operační středisko městské policie, patří tradičně k nejzávažnějším a nejurgentnějším informace o osobách uvězněných ve vlastních domácnostech. Zpravidla se jedná o seniory, kteří vlivem vyčerpání, dehydratace, nemoci nebo chvilkové nevolnosti upadnou a zůstanou bez pomoci ležet v některé z místností. V loňském roce zamířily hlídky prověřovat obdobné podezření v průměru každý šestý den, celkem 65krát.

V tomto ohledu je pro strážníky nesmírně cenná pomoc všímavých sousedů, kteří registrují podezřelé okolnosti. Někdy si všimnou prostého faktu, že dotyčný nevychází delší dobu z bytu, jindy je navedou méně patrné indicie jako delší dobu neodmetený sníh na seniorově vozidle či poštovní schránka plná reklamních materiálů a dopisů. Sociální pracovníci zase upozorňují na nevyzvednuté jídlonosiče.

Hlídka zajistila cizince, kteří vybírali peníze na falešnou sbírku

Brněnským strážníkům se ve středu 12. února podařilo dopadnout dva cizince podezřelé z vybírání peněz na falešnou sbírku. Svědci městskou policii upozornili, že dotyční se pohybují v obchodním domě v Kobližné ulici, předstírají hluchotu a prokazují se dokumentem s vyobrazením symbolu vozíčkáře a české vlajky. Hlídka dvaadvacetiletého muže a osmnáctiletou ženu vypátrala díky podrobnému popisu. Rumunsky hovořící dvojice u sebe uvedený „certifikát" skutečně měla, odvolával se na instituci pomáhající neslyšícím či tělesně postiženým osobám a chudým dětem. Strážníci si všimli, že na listu figurují podpisy dárců a odevzdané částky. Podezřelý mladík potvrdil, že uvedené sumy se jim opravdu podařilo vybrat, že takto údajně oslovují kolemjdoucí každý den a peníze si prý nechávají pro sebe. S hlídkou bez obtíží komunikoval, přestože předtím podle několika svědků údajně předstíral hluchotu. Strážníci pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu předali celý případ státní policii.

Zelný trh bude opraven za necelý rok

Zelný trh v centru Brna se konečně dočká opravy. Rekonstrukce je součástí komplexní rekonstrukce historického jádra města Brna a na již provedenou opravu podzemí naváže závěrečná úprava povrchu. „Dojde ke zpevnění ploch, vozovky, chodníků a inženýrských sítí. Změní se systém parkování. Bude obnoven a doplněn městský mobiliář – nové lavičky, telebox, stojany na kola, odpadkové koše," popsal mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Revitalizace prostoru se dotkne také sadových úprav, neboť obvod náměstí bude osázen 17 stromy. Nově jsou navrženy výtvarné vodní prvky – fontány – před Moravským zemským muzeem. V ústí ulice Starobrněnská bude vybudováno stanoviště podzemních kontejnerů.

Dvouletá holčička zamkla rodiče na balkóně, do zavřeného bytu k ní museli strážníci

Další neobvyklý případ, naštěstí s dobrým koncem, si tento týden připsali na své konto brněnští strážníci. Šikovnější a rychlejší, než by napadlo její rodiče, byla ve čtvrtek večer 6. února teprve dvouletá holčička. V okamžiku, kdy v bytě na Lesné tatínek s maminkou společně vešli na balkón, zabouchla za nimi dveře, a dokonce se jí je podařilo i zamknout. Mladému páru nezbylo nic jiného než volat na lidi jdoucí po ulici a požádat je o uvědomění strážníků. Hlídka Jednotky operativního zásahu společně s kolegy ze severní části Brna zjistila, že vstupní dveře bytu jsou naštěstí pouze zaklapnuté. Po chvilkové manipulaci se zámkem se jim podařilo byt beze škod otevřít a ještě ani ne třicetileté rodiče plačícího batolete okamžitě pustili do místnosti. Hned nato se přesvědčili, že všichni zúčastnění jsou zdravotně v pořádku a že dítě v domácnosti ničím nestrádá, a jednalo se tedy o zcela výjimečnou situaci.