Rušné silnice lemují první řady stromů

Páteřní komunikační tepny v městské části Líšeň a Vinohrady už lemují první z nově vysazených stromů. Celkem zde bude postupně vysazeno 477 stromů, 1733 keřů a 168 popínavek. Stromy a keře budou plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jehož smyslem je oddělení obytných zón od frekventovaných silnic a zlepšení kvality ovzduší.

„V dnešní přetechnizované době počet automobilů v ulicích neustále stoupá a s ním i koncentrace výfukových plynů v ovzduší. Město Brno se dlouhodobě snaží snižovat tyto negativní vlivy dopravy. Nově vysazená izolační zeleň pomůže oddělit významné zdroje znečištění od lidských obydlí, což jistě zlepší kvalitu života v této oblasti," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Zahrada školy Bednářova se proměnila v rekreační zónu

Obyvatelé nejen Horních Heršpic se mohou těšit na nový odpočinkový areál vybudovaný v zahradě Základní školy Bednářova 28. Projekt dostal název Zahrada v pohybu a bude sloužit nejen potřebám školy a školní družiny, ale i k rekreaci občanů. Zahrada bude v provozu od dubna do října.

V novém areálu vzniklo posezení s grilem, skatepark, lanová pyramida, lanovky a dětské hřiště s herními prvky jako například skupinová houpačka, lezecká síť, rotační kláda nebo jednomístný kolotoč. Dále na zahradě stojí nový altán, který budou školní třídy využívat během výuky a školních akcí od jara do podzimu. Po skončení výuky může altán k odpočinku využít široká veřejnost. „Město Brno tak skvěle naplnilo myšlenku J. A. Komenského „škola hrou" a současně přispělo ke spokojenosti a pohodlí místních obyvatel," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Vodojemy na Špilberku se změní v galerii

Rekonstruovat takzvaný „severní přístavek" a nevyužívanou unikátní technickou památku - vodojemy na Špilberku změnit v originální galerii je společným plánem města Brna a jeho muzea. „Opravou jižního křídla obnova hradu nekončí. Naším úkolem je pečovat o odkaz předků a předat našim potomkům Špilberk v dobrém stavu. A mezitím chceme památku co nejvíce představit současníkům. V rekonstruovaných vodojemech by měla být vytvořena nová expozice předmětů a děl pocházejících převážně ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov, z rozsáhlých stavebních asanací i z archeologických výzkumů v Brně," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Strážníci řešili problémy se ženami

Poněkud kuriozní případy, jejichž společným jmenovatelem se staly ženy, řešili o velikonočních svátcích brněnští strážníci. Přímo ve vjezdu do areálu Krajského vojenského velitelství ve Štefánikově ulici si na velikonoční pondělí odpoledne rozdělala stan šestatřicetiletá žena. Pracovník ostrahy se obrátil s žádostí o řešení situace na městskou policii, dotyčná mu totiž sdělila, že hodlá před vojenským objektem stanovat dlouhodobě. Vyslané hlídce vysvětlila, že má strach o svůj život, protože bývalý partner jí údajně zamořil byt chemikáliemi, vypsal na její hlavu odměnu ve výši 25 milionů a vše je součástí širšího spiknutí. Záležitost již podle svých slov řešila i s policejním prezidentem a nyní se rozhodla rozbít stan před vojenským areálem, protože pod jeho kamerami se cítí bezpečně. Setrvat na místě žena hodlala až do chvíle, kdy specialisté odeberou vzorky z jejího bytu k chemické analýze. Strážníci se spojili se státními policisty, aby zjistili, zda se na ně žena skutečně obrátila. Republikoví kolegové potvrdili, že ženu znají a že dotyčná trpí dlouhodobějšími psychickými problémy. Tomu nasvědčoval i její velmi zmatečný způsob komunikace a špatná orientace v realitě. Hlídka proto k posouzení jejího stavu přivolala zdravotníky, kteří rozhodli o převozu do psychiatrické nemocnice.

Totožnost opilého hokejového fanouška zjistili z žákovské

Člen pořadatelské služby upozornil ve čtvrtek o půl deváté večer na Moravském náměstí strážníky, že jeden z diváků finálového hokejového utkání mezi Zlínem a Kometou promítaného na velkoplošné obrazovce je silně opilý. Hlídka u vstupu do parku našla na zemi ležícího teprve šestnáctiletého chlapce, který nebyl schopen vstát ani souvisle odpovídat na otázky. Protože se nehýbal, strážníci se ihned přesvědčili, že má zachované základní životní funkce, a přivolali k němu sanitku. Jeho totožnost zjistili netypicky z žákovské knížky. Zdravotníci převezli netečného mladíka do dětské nemocnice a záležitost si převzala státní policie.

Velikonoce přivedou na hřbitovy strážníky

Zamezit okrádání mrtvých i pozůstalých se budou snažit o blížících se Velikonocích brněnští strážníci. Již v závěru tohoto pracovního týdne začnou ve zvýšené míře dohlížet na brněnské hřbitovy, kde se zaměří zejména na veřejný pořádek, ochranu majetku a osob. Současně varují návštěvníky, kteří přijdou svátečně upravit hroby svých blízkých, že nenechavci se neštítí ani různých triků, mezi novinky například patří fingované zapalování věnců.

Do rozsáhlého opatření se zapojí desítky městských policistů, kteří dohlédnou nejen na Ústřední hřbitov, ale také na pietní místa v Králově Poli, Řečkovicích, Jehnicích, Vranově, Žebětíně, Slatině, Tuřanech, Židenicích, Komíně, Líšni, Soběšicích a Lelekovicích.

Znečištěnému ovzduší v Brně odlehčí nové plynové autobusy

V Brně se konečně objeví autobusy na alternativní pohon, a to stlačený zemní plyn (CNG), který jednak snižuje negativní dopad provozu autobusů na životní prostředí, ale také šetří provozní náklady. Celkem nakoupí Dopravní podnik města Brna během dvou let až sto vozidel a unikátem bude zejména vlastní velká plnicí stanice.

„Rozsahem se jedná o největší projekt na CNG v České republice, s jeho realizací jsme již začali. Plnicí stanice stlačeného zemního plynu je ve výstavbě a na dodávku prvních dvanácti autobusů jsou uzavřené smlouvy," uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V letošním roce tak do vozového parku přibyde dvanáct nových nízkopodlažních autobusů standardní délky 12 metrů. „Plnicí stanici v areálu vozovny Slatina jsme začali stavět již v březnu tohoto roku a její dostavbu předpokládáme v červnu. Od července pak chceme začít se zkušebním provozem autobusů na CNG," vysvětlil technický ředitel DPMB Jaromír Holec.

Přibude další dům s pečovatelskou službou

Město Brno zahajuje výstavbu již devětačtyřicátého Domu s pečovatelskou službou, tentokrát na Křídlovické ulici. Nová budova bude mít čtyři podlaží a kromě administrativních a sociálních prostor pro pečovatelské služby zde vznikne také 18 bytů. Jedná se o investici z rozpočtu města ve výši 34,1 mil. Kč s termínem dokončení 340 dnů. Smlouvu o dílo bude ještě schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

V Brně existuje v současnosti 48 domů s pečovatelskou službou (DPS) a v nich je 894 bytů. Čekatelů na tuto službu je přibližně 900. Provoz DPS je hrazen z vybraného nájemného. Za posledních osm let se postavilo sedm domů DPS (Pompova 1, Purkyňova 91a, Zderadova 5, Kavčí 1, Vavřinecká 13, Renčova 5 a Stamicova 11). 

Areál Hněvkovského nabízí více příležitostí ke sportu

Necelý rok trvala realizace projektu „Sportovní areál v lokalitě Hněvkovského", jehož smyslem bylo rozšíření infrastruktury pro rekreační sport na území městské části Brno-jih. V lednu letošního roku byl projekt úspěšně dokončen a od 3. dubna 2014 je areál v provozu.

„Cyklostezky v rovinatém terénu jižní části Brna dávají příležitost k nenáročnému sportování, ať k jízdě na kole či na bruslích. Snahou města je nabídnout lidem další způsoby aktivního odpočinku. Dostavbou sportovního areálu na Hněvkovského se nám podařilo tímto směrem o krok postoupit," řekl primátor města Brna Roman Onderka.

„Projekty, jako je tento, nemají sice pro město fatální důležitost jako například kanalizace nebo dopravní stavby, přispívají však ke spokojenosti a životní pohodě obyvatel Brna a dělají život ve velkoměstě příjemnějším. Mají i skrytý význam, preventivní: tím, že dají mladým lidem příležitost zabavit se, dokážou „odfiltrovat" případné negativní jevy vyplývající z nedostatku smysluplných volnočasových aktivit," řekl 1. náměstek primátora Robert Kotzian.

Curling na Úvoze: Přijďte si „ťuknout"

Veřejnost si může v krátké době již podruhé vyzkoušet atraktivní olympijský sport curling. Tentokrát to bude v neděli 30. března od 13.00 do 17.00 hod. v hokejové hale na Úvoze.

Program „Přijďte si ťuknout!", na který je vstup zdarma, připravila radnice městské části Brno-střed ve spolupráci se Sportovním a rekreačním areálem Kraví hora, kulturním a vzdělávacím střediskem Brna-střed a s 1. Curlingovým klubem Brno.