Brno se bude ucházet o titul Evropské hlavní město inovací 2020

Evropská komise vyhlašuje každý rok soutěž o hlavní evropské město inovací – European Capital of Innovation. Ta hodnotí města na základě jejich inovačního potenciálu. Do letošního ročníku se přihlásilo i Brno.

Soutěž Evropské hlavní město inovací 2020 cílí primárně na inovace pro společnost, tedy takové, které přinášejí zvýšení kvality života obyvatel města. Přihlášky jsou hodnoceny na základě čtyř kategorií: experimentování (inovační procesy, koncepty, nástroje), zapojení občanů do inovačního procesu, rozšíření atraktivity města (lákání talentů, vzor pro další města), podpora občanů (měřitelné dopady aktivity).

Sociální služby poskytované městem se sjednotí a klienti se dočkají řady výhod

Město Brno poskytuje prostřednictvím šesti středisek při městských částech celkem 14 sociálních služeb – pečovatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb a denní stacionář – a to pro všechny občany města Brna. Radní schválili jejich převod k 1. lednu 2021 na městskou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb. Zástupci města tak chtějí dosáhnout především jednodušší a efektivnější komunikace pro občany města při sjednávání služeb.

Pro případ další vlny pandemie město vyčlení rezervu

V souvislosti s přijatými opatřeními, jejichž cílem bylo zamezit šíření nemoci COVID-19, přistoupilo město Brno k mimořádnému řešení situace. Postupně nakoupilo osobní ochranné pomůcky a další potřeby a vybavení. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili rozpočtové opatření za tyto nákupy. Zároveň doporučují schválit vytvoření peněžní rezervy pro případnou další vlnu pandemie.

Brno se připravuje na ekonomické dopady pandemie. Uvažuje o miliardovém úvěru

Opatření vlády i celkové zpomalení ekonomiky. Pandemie COVID-19 se citelně dotkla i oblasti hospodářství. Propad daňových příjmů očekává i Brno. Doplnit miliardu do rozpočtu chce proto vedení města pomocí krátkodobého úvěru.

„Zpracovali jsme scénáře dalšího vývoje. Pokud by se naplnil ten pesimistický, bylo by třeba mít kapacity na načerpání dodatečného financování připraveny už na podzim. Věříme sice, že vývoj nebude tak zlý, ale některé vládní kroky k němu směřují a její další rozhodnutí nelze předvídat. Proto musíme počítat se všemi variantami a zařídit se tak, aby město bylo za všech okolností schopné dostát svým závazkům," uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Město otevírá tělocvičnu Anthropos

Město Brno má zájem na zajištění chodu sportovišť a na jejich rozšiřování. Rada schválila ceník vstupného do tělocvičny ve Sportovně rekreačním areálu Anthropos. Chod původně chátrající armádní tělocvičny, kterou Brno odkoupilo, je letos znovu obnoven, a tělocvična je tak k dispozici sportovcům a veřejnosti.

Nová protialkoholní vyhláška: Pořadatelům se zjednoduší organizace akcí

Před měsícem zastupitelé novelizovali protialkoholní vyhlášku a umožnili popíjení na území Zelného trhu, Jakubského, Dominikánského a tzv. Římského náměstí a také v některých parcích a lesoparcích v centru, například v Lužánkách, Tyršově sadu nebo na Obilním trhu. Nyní jim radní ke schválení předkládají novou protialkoholní vyhlášku.

„Rozsáhlejší novela tzv. protialkoholní vyhlášky se připravovala už od poloviny roku 2019 ve spolupráci s městskými částmi. Šíře změn nakonec byla taková, že jsme se rozhodli namísto novely vydat vyhlášku novou," vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.