Brno spouští informační kampaň k vylepšenému systému rezidentního parkování. Změny začnou platit 30. září

Od 30. 9. 2019 bude parkování v Brně jednodušší. Rezidentům a abonentům přibude několik výhod a sníží se většina poplatků. Pro návštěvníky je nově nastavený systém velmi jednoduchý – v Brně budou pouze tři návštěvnické zóny s odstupňovanou cenou za parkování. Čím blíže budete k centru, tím více zaplatíte za parkování. Informační kampaň, která všechny změny představuje, právě začala.

Ulice Bohunická bude mít po rekonstrukci kvalitnější kanalizaci i vodovod

Více než rok potrvá dopravní omezení v Bohunické ulici. Dělníci zde budou rekonstruovat vodovod a stoku, které jsou v havarijním stavu a na hranici životnosti. Brněnské vodárny a kanalizace po opravě očekávají, že v oblasti nebude docházet k častým haváriím, které místní trápily řadu let. Dělníci budou podle předpokladů na rekonstrukci pracovat od letošního září do podzimu příštího roku.

Nová metodika zadávání veřejných zakázek zavádí povinnost průzkumu trhu

Brněnští radní schválili novou Metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Ta zavádí povinnost provádět u zakázek, jejichž hodnota přesáhne hranici 200 tisíc Kč, průzkum trhu formou otevřené výzvy. Nová metodika dále nařizuje zveřejňovat v registru smluv veškeré objednávky a smlouvy, a nikoli pouze ty, které překročí hranici 50 tisíc Kč.

Severojižní kolejový diametr: Město žádá stát o dotaci na studii proveditelnosti

V souladu s usneseními Rady města Brna i Zastupitelstva města Brna pokračuje příprava studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru v Brně. Radní schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto studii. Podle Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI může být financováno až 100 % uznatelných nákladů. Celkové náklady na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru se předpokládají ve výši 16,5 milionu korun a dle předběžné kalkulace by měly být všechny výdaje uznatelné.

Brněnské komunikace začaly zpracovávat projektovou dokumentaci k řešení pohybu cyklistů na Radnické, Veselé, Mlýnské, Rumišti a Mendlově náměstí

Město udělalo další kroky k rychlému a vhodnému řešení hrozícího rušení cykloobousměrek. Odbor dopravy MMB zaslal na pokyn radního pro dopravu Petra Kratochvíla Brněnským komunikacím objednávku na zpracování projektové dokumentace s návrhem řešení pohybu cyklistů.

Brněnské komunikace zpracují projektovou dokumentaci k řešení pohybu cyklistů v ulicích Radnická, Veselá, Mlýnská, Rumiště a na Mendlově náměstí. Návrhy možných řešení by mělo město mít k dispozici během jednoho měsíce.

Strážníci a policisté pátrali po čtyřech zelených mambách, oznámení se nepotvrdilo

Brněnští strážníci ve čtvrtek večer po žádosti operačního střediska Policie České republiky spolupracovali při prověřování neobvyklého, ale závažného oznámení. Žena, která zatelefonovala na tísňovou linku 158, sdělila, že ji v blízkosti Veterinární a farmaceutické univerzity oslovil rozrušený muž a sháněl se po klinice plazů. Údajně mu ve Slovinské ulici utekly čtyři mamby zelené, tedy prudce jedovatí exotičtí hadi. Hned poté, co tato slova dořekl, odběhl neznámo kam. Kromě státních policistů proto ihned zamířily na místo i tři hlídky městské policie, mezi nimi i vozidlo odchytové služby.