Šámalova se dočká bezpečnějšího uspořádání pro auta, pěší i cyklisty

Bezpečnější průchod a dost prostoru pro chodce, řidiče i cyklisty. To je cílem nového investičního záměru. V oblasti viaduktu na Šámalově je uspořádání prostoru pro vozidla i pro pěší limitováno šíří železničního mostu. „Vzhledem k provozu linkové autobusové dopravy v této ulici je řešení prostoru zcela nedostačující a kolizní. Po dokončení plánované rekonstrukce železničního mostu se prostor pod ním rozšíří. Díky tomu tam vzniknou dva jízdní pruhy se společným provozem cyklistů a zachová se oboustranný dlážděný chodník. Vznikne tak podjezd bezpečný pro cyklisty, řidiče i chodce," doplnila Markéta Vaňková.

Seniorbusy křižují město téměř stejně často jako před covidem

I přes problémy způsobené epidemií covid-19 pokračuje Dopravní podnik města Brna v provozování služby Seniorbus, která od roku 2016 pomáhá s přepravou seniorům nad 70 let a osobám se zdravotním postižením.

„Šest vozů Seniorbusu pomáhá lidem v důchodu a zdravotně postiženým s běžnými pochůzkami i návštěvami lékařů. Ačkoliv epidemická situace službu omezila a zkomplikovala, tak nyní je vše již v téměř normálním provozu a vozidla najezdí měsíčně v průměru 17,4 tisíce kilometrů," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Teplárny kupují rozvodnu na výstavišti. Chtějí v lokalitě, kde vznikne i multifunkční hala, dodávat elektřinu

Teplárny Brno koupí od Veletrhů Brno elektrickou rozvodnu. Umožní jim to vybudovat lokální distribuční soustavu a nabízet spolu s teplem dodávku silové elektřiny za výhodnější ceny z výroby na plánovaných kogeneračních jednotkách v nové multifunkční hale.

Dodávky mohou být využity pro napájení elektřinou také u dalších budovaných objektů, jako je lanovka do kampusu, dobíjecí stanice či parkovací dům. Další možností může být i dodávka chladu z trigenerační výroby.

Město přispěje na pořízení PCR testů pro brněnské základní školy

Město Brno poskytne finanční příspěvek všem základním školám, které v první fázi rozvolnění používaly k testování svých žáků na přítomnost viru covid-19 formu PCR testů ze slin.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bylo při návratu dětí do škol zavedeno povinné plošné testování žáků centrálně distribuovanými antigenními testy. Vzhledem k hrozícím problémům se zajištěním antigenních testů pro školy a požadavkům některých škol na testování PCR testy ze slin, které pro testované žáky představuje šetrnější způsob vyšetření, nabídlo město Brno příspěvek 100 korun na žáka a test v případě, že budou testovat zmíněnou metodou. Tato nabídka šla všem brněnským základním školám a bylo jen na rozhodnutí každé z nich, zda nabídku využije nebo bude pokračovat v testování antigenními testy.

Studie odhalí sílu protilátek u seniorů v Brně. Nastíní očkovací strategii do budoucna

Město Brno bude financovat studii na zjištění množství protilátek v těle u osob s ukončeným očkováním proti covidu-19. Výzkum bude probíhat u seniorů nad 65 let, cílem šetření je zjistit, nakolik jsou senioři po očkování fakticky chránění. Testování se uskuteční ve spolupráci se Společností Podané ruce a Diecézní charitou Brno. Data následně zanalyzuje přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno profesor Petr Husa.

Průběh letošní topné sezony

Topná sezona 2020/2021 se historicky sice zařadí k těm delším, na rekord to však stačit nebude. Topit začaly Teplárny Brno v pátek 25. září 2020 a teplo proudilo do radiátorů bez přerušení až do 31. května 2021, tedy celkem 249 dnů. Svou délkou byla ale sezona 20/21 stejně dlouhá jako sezona 2019/2020.