Nový infopoint na autobusovém nádraží Benešova nabízí aktuální odjezdy i mapu pro nevidomé

5107055Po zdařilé rekonstrukci autobusového nádraží Benešova nechal Dopravní podnik města Brna instalovat infopoint, který cestujícím přináší informace o aktuálních odjezdech spojů a nevidomým plastickou mapu s popisky pro lepší orientaci v prostoru nádraží. Na jeho podobě se podíleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Ve zkušebním provozu bude fungovat od 27. ledna.

Díky projektům zaměřeným na děti, seniory a bezpečnost v bytových domech se snižuje kriminalita v Brně

Město podporuje aktuální úspěšné projekty, pomocí kterých se v Brně daří předcházet kriminalitě. Radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit prostředky ve výši 600 tisíc korun na financování projektů zaměřených na prevenci kriminality v roce 2020.

Prevenční programy se zaměřují na bezpečnost a informovanost důchodců, nezletilých ze sociálně slabších poměrů nebo například na bezpečnostní školení správců bytových domů. Jejich cílem je snižování kriminality. Dohromady sedm projektů bude realizováno městem, Městskou policií Brno, městskou částí a příspěvkovými organizacemi města. Projekty jsou v souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality v Brně na roky 2017–2021.

Pořádek a bezpečnost v Brně: Pravidelné schůzky začaly tématem letního dění na Jakubském náměstí

Primátorka města Brna Markéta Vaňková se bude pravidelně scházet s policisty a strážníky, se zástupci vedení městských částí a dle potřeby také s odborníky na sociální služby. Řešit se bude především pořádek a bezpečnost v Brně. Tématem prvního pracovního setkání bylo dění na Jakubském náměstí.

První opatření k regulaci dopravy v centru: Sloupky budou od pondělí vysunuté v jiných časech

Od příštího týdne se změní režim výsuvných sloupků, které omezují vjezd do historického středu Brna. Vedení města tak udělalo první opatření, které povede ke snížení hustoty dopravy v centru. Další změny jsou v plánu v druhém čtvrtletí tohoto roku.

Od pondělí 27. ledna 2020 budou výsuvné sloupky fungovat v upraveném režimu. Doposud byly nahoře v čase mezi 9. a 18. hodinou, nově budou vysunuty v intervalu 10:30 – 21:00 hodin. „Snažíme se tak podpořit regulaci pohybu vozidel v centrální části města. Chceme usměrnit dopravu v této lokalitě, která začala více než pěší zónu připomínat vytíženou silnici. Zároveň jsme dopolední čas posunuli, protože máme informace o tom, že řada podniků potřebuje provádět zásobování i po 10. hodině," vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Třicítka bytů slouží k sociálnímu bydlení

Rada města Brna schválila dokument, který je podmínkou pro získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení." Jedná se o byty v ulicích Bratislavská, Cejl, Koliště, Křídlovická, Plynárenská, Příční, Přízova, Rumiště, Stará, Špitálka a Václavská.

„Byty poskytla městská část Brno-střed. Byly ve špatném technickém stavu, proto bylo nutné provést úpravy. Rekonstrukce skončila loni v září a byty jsou nyní začleněny do sociálního bytového fondu města," uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Město zrekonstruuje domy se sociálními byty. Na projekty dostane dotace

Projekty rekonstrukcí bytových domů Podnásepní 86/2, Mostecká 12 a Plynárenská 263/8 budou spolufinancovány z evropských fondů a státního rozpočtu. Brněnští radní obdrželi rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Bytové domy budou sloužit cílovým skupinám lidí v bytové nouzi.