Město nadále podporuje kompostování

Další krok k ekologičtější likvidaci odpadu udělalo město Brno. Celkem pro zájemce pořídí 200 kompostérů za zhruba 480 tisíc korun. Cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu a podpora domácího a komunitního kompostování.

V období 2009 až 2012 byl v rámci mezinárodního projektu MINlWASTE realizován „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín", kdy byly do nemovitostí přidělovány zdarma plastové kompostéry. V rámci udržitelnosti projektu MINIWASTE má statutární město Brno do 5 let po ukončení projektu rozmístit na svém území 3000 individuálních kompostérů, 120 komunitních kompostérů a proškolit v technice kompostování 400 osob.

Opravený Björnsonův sad oživí kavárna s programem

Venkovní kavárna v čerstvě zrekonstruovaném Björnsonově sadu zná svého nájemce. Ze čtyř nabídek ho vybrala Rada městské části Brno-střed. Zbývá podpis smlouvy, převzetí prostor a jejich vybavení. Zahájení provozu se předpokládá na přelomu srpna a září.

„Naším záměrem bylo najít provozovatele rychlého a zdravého občerstvení, který zvláště v letních měsících navíc nabídne nějakou kulturně-sociální nástavbu," představila záměr radnice místostarostka Mgr. Jasna Flamiková. Vybraný zájemce hodlá nabízet kvalitní jídlo, které je možné konzumovat přímo ve venkovních prostorách kavárny, formou pikniku v prostoru parku nebo si ho odnést s sebou.

Městské společnosti zveřejní své smlouvy

Jednou z hlavních priorit města je zvýšení transparence města i jeho společností. Již dnes mohou občané žádat městské obchodní společnosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že tyto žádosti jednak zatěžují administrativní aparát společnosti a jednak mohou na občana působit obstrukčně, chceme proaktivně přistoupit ke zveřejnění informací, které by společnosti na základě žádosti tak jako tak musely v rámci zákona poskytnout.

Tento materiál je součástí naplnění bodu Datová otevřenost, který je součástí schválené Informační strategie města Brna. Při technickém řešení se OMI MMB bude v maximální možné míře snažit využít existujících licencí a systémů, nicméně v případě potřeby může být nutné vypsat výběrové řízení.

Za sex na pláži přehrady dostal pár pokutu

Na hlídku městské policie kontrolující břehy Brněnské přehrady se v sobotu odpoledne obrátilo několik návštěvníků Bystrce, kteří se ohrazovali proti chování mladé dvojice na pláži „U Sirky". Devětadvacetiletý muž a jeho o dva roky mladší přítelkyně souložili na dece, zatímco okolo se opalovali, procházeli či koupali další lidé. „Dvojice se snažila zachovat alespoň minimální dekorum tím, že nebyla úplně svlečená a samotný akt zůstal očím kolemjdoucích skrytý pod dívčinou sukní. Hlídka vzhledem k okolnostem vyhodnotila záležitost jako přestupek a oběma mladým lidem uložila tisícikorunovou blokovou pokutu," popsal mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Počet prodejních míst na Zelném trhu se zvýší

Kapacita tržnice na Zelném trhu se zvýší o pět prodejních míst. Přiděleno bude také šest dalších pozic, které se postupně uvolňují. Rozhodla o tom Rada městské části Brno-střed.

„Šest původních míst, která se budou losovat, nám prodejci buď vrátili, nebo se uvolní na konci srpna po těch, kteří nabízejí sezónní zboží, třeba borůvky. Navíc se nám vzhledem k zájmu podařilo umístit na tržiště pět nových míst," popsala situaci místostarostka městské části Brno-střed Mgr. Jasna Flamiková.

Zájemci se budou opět losovat. „Považujeme to za nejlepší a nejtransparentnější způsob přidělování," řekla Jasna Flamiková s tím, že žadatelům se bude přidělovat jedno prodejní místo.

Trolejbusy pojedou až do terminálu Bystrc-ZOO

Město Brno zahajuje prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc-ZOO, kde bude zřízena trolejová vratná smyčka. Tímto krokem dojde nejenom k většímu komfortu pro cestující, ale zároveň se výrazně zkrátí přestupní vzdálenosti pro trolejbusy v obou směrech (Bystrc – ul. Černého a Královo Pole – nádraží).

Nová trasa dvoustopého trolejového vedení je navržena v délce cca 280 m. Jako zastávka trolejbusů v prostoru terminálu bude využita stávající autobusová zastávka při východní hraně terminálu, a to pro oba směry.

Vyřazení nových absolventů bude oslaveno přeletem bojových letounů

Dne 31. července 2015 bude brněnská Univerzita obrany slavnostně vyřazovat nové absolventy. Akce se uskuteční v areálu kasáren Šumavská.

Vyřazení absolventů se řadí k nejvýznamnějším událostem v závěru každého akademického roku na vojenské vysoké škole. Slavnostního aktu se účastní čelní představitelé Ministerstva obrany, Generálního štábu AČR a další významní zástupci resortu obrany a civilní hosté včetně rodinných příslušníků čerstvých absolventů.

Úředníci občanům poradí s přípravou stavby na vlastním pozemku

Magistrát zavádí novou službu pro veřejnost. Na Odboru územního plánování a rozvoje MMB byly vyčleněny dvě pracovnice přímo pro kontakt s občany, kteří potřebují poradit ve věcech územního plánu. Přímý kontakt je uveden na stránkách odboru http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/.

Na toto pracoviště se mohou obrátit všichni, kteří chtějí poradit, jak postupovat například při stavbě rodinného domu, chaty či jiné stavby na vlastním pozemku. Úřednice odboru zájemcům poradí, jak se vyznat v územněplánovací dokumentaci či jak nejefektivněji postupovat ve věci žádosti o její změnu.

Janáčkovo divadlo dostane novou fasádu

Město Brno pokračuje v opravách kulturních institucí. Novou fasádu dostane Janáčkovo divadlo, přičemž součástí investice budou také vnitřní technologie. Zhotovitelem akce bude společnost PS Brno, s. r. o., která dílo předá za 300 dnů. Opravy Janáčkova divadla proběhnou za plného provozu, výjimkou je repase tahového systému, která bude trvat 40 dní. Díky společné snaze města Brna a zhotovitele dojde k repasi ještě v průběhu divadelních prázdnin. Celkové náklady činí 44 milionů korun.

Nezaplacený poplatek za komunální odpad se prodraží

V nejbližších týdnech budou zaměstnanci správce poplatku zpracovávat došlé úhrady, dohledávat podklady k nespárovaným platbám, řešit přeplatky bez dodaných přihlášek v rámci ohlašovací povinnosti plátce, ručně zavádět přihlášky cizinců a vlastníků nemovitostí a také oznámení rodičů, která jsou podkladem pro osvobození třetích a dalších dětí v rodině od poplatku, a další, přičemž celkově se jedná o tisíce podání. Vzápětí bude provedeno vyhodnocení a analýza dlužníků a připraveny podklady k upomínkovému řízení. Vyměření se zvýšením za pozdní úhradu bude provedeno hromadným předpisným seznamem, o čemž se lze dozvědět z veřejné vyhlášky.