Stovky plicních lékařů budou rokovat o léčbě vážných chorob

Transplantace plic, astma, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, onkologická onemocnění - o těchto a dalších závažných tématech bude mluvit více než 500 českých a slovenských plicních lékařů. Tuto středu se sjedou do Brna na XIX. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti.

„Obor pneumologie jde rychle kupředu, přibývá nových léčebných postupů a léků. Na plicní nemoci v Evropě ročně zemře 600 tisíc lidí a více než polovinu těchto úmrtí způsobí rakovina plic nebo chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. Našim pacientům chceme přinášet tu nejmodernější léčbu, a proto v rámci kongresu sdílíme novinky z našeho oboru," uvedla za pořadatele Jana Skřičková, přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno a LF MU.

Rakovina plic, astma, CHOPN a další respirační choroby v České republice zabijí ročně více než 10 tisíc lidí. Plicní lékaři se budou bavit, jak toto číslo snížit a dostat k pacientům účinnou léčbu v krátkém čase. „V tom nám významně pomáhají klinické registry, které fungují pod Ústavem biostatiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU). Podrobně mapují pacienty a průběh léčby u onemocnění, mezi která patří těžké bronchiální astma, CHOPN, nemalobuněčný karcinom plic, idiopatická plicní fibróza a další," doplnila Skřičková.

Letošní kongres je unikátní i podpisem asociační dohody s evropskou profesní organizací ERS (European Respiratory Society). Lékaři, kteří jsou členy České pneumologické a ftizeologické společnosti se tak automaticky stávají členy Evropské respirační společnosti. Tuzemští lékaři se snáze dostanou k odborným zahraničním publikacím, nejnovějším doporučeným postupům či profesním časopisům.

(red)