Urban centrum: Jak se vize mění v realitu

„Strategický rozvoj je dlouhodobý a systematický proces. Nahlédněte spolu s námi pod pokličku brněnského strategického plánování, připomeňte si realizované akce a seznamte se s projekty, které se teprve připravují." Zve vás na ně Kancelář strategie města, která připravila novou výstavu v informační kanceláři Urban centrum na Staré radnici.

Nová výstava v Urban centru „Od Strategie k projektům / jak se vize mění v realitu " vás provede třemi hlavními strategickými dokumenty Brna – od nejstaršího dokumentu, kterým je Strategie pro Brno, k Regionální inovační strategii a skončíte s námi u nově připravované Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. U každé z nich se můžete seznámit s historií jejího vzniku, co je jejím cílem a jaká očekávání s ní jsou spjatá, případně jaké projekty se díky ní již realizovaly nebo se k realizaci chystají. Tam, kde to je možné, je přidán i finanční rozměr strategie či konkrétního projektu. Tento přehled strategického plánování přiblíží pozadí a kontext vzniku jednotlivých staveb, projektů a aktivit, se kterými jste se již setkali anebo v blízké budoucnosti ještě setkáte.

Výstava potrvá od 10. dubna 2014 do 29. května 2015. V rámci výstavy se budou konat přednášky a kulaté stoly pro veřejnost. Termíny a témata přednášek (květen 2015) budou upřesněny na stránkách www.urbancentrum.brno.cz.

(red)