Město postaví školku na Kamechách II

V maximální možné rychlosti připravuje město Brno výstavbu nové mateřské školy v Kamechách v MČ Brno-Bystrc. Bude se jednat o výstavbu šestitřídní mateřinky. Snahou města je co možná nejdříve zahájit výstavbu a tak pomoci desítkám rodin s umístěním jejich dětí v mateřské škole. Proto Rada města Brna schválila v úterý 31. března 2015 veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci s celkovou cenou 886 tis. Kč a termínem dodání cca 30 dnů, celkový rozpočet na výstavbu činí 60 milionů korun a je již zařazen do rozpočtu města Brna.

Zařízení bude navrženo pro maximálně 168 dětí. Mateřská škola bude mít vlastní kuchyni, jejíž kapacita bude dostačující k zajištění přípravy obědů i pro mateřskou školu Kamechy I. Součástí investice bude vybudování parkoviště a vybudování oplocené školní zahrady s herními prvky a pískovišti. V návaznosti na předpokládaný demografický vývoj bude objekt navržen tak, aby v budoucnu bylo možné jeho využití pro základní školu. V současnosti je v Brně 137 mateřských škol.

(red)