Ceny města Brna budou i on-line

V úterý 10. února 2015 se uskuteční slavnostní ceremoniál udílení Cen města Brna 2014, který v 18.30 hodin zahájí primátor města Petr Vokřál ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně. V průběhu slavnostního večera bude oceněno dvanáct významných osobností. „Brno má dostatek tvůrčích lidí, kteří mu dokážou dláždit cestu k lepší budoucnosti. K budoucnosti v moderním světě, který stojí a padá s hospodářským, technickým a kulturním rozvojem. Bude mi velkou ctí osobně předat oceněným laureátům Ceny města Brna pro rok 2014," uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Slavnostní ceremoniál bude možné sledovat také prostřednictvím on-line přenosu na stránkách města www.brno.cz.
Na udělení Ceny města Brna pro rok 2014 bylo podáno celkem 54 návrhů, jimiž bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna pro rok 2014 celkem 43 osobnostem, dvěma dvojicím a dvěma kolektivům. Návrhy byly zaslány do všech 12 oblastí. Definitivní seznam nominovaných schválili pak v polovině loňského prosince brněnští zastupitelé.

Oceněné osobnosti

- prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. – technické vědy
- prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. – přírodní vědy
- prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – lékařské vědy a farmacie
- prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – společenské vědy
- Ing. arch. Iveta Černá – architektura a urbanismus
- Woody Bohuslav Vašulka – výtvarné umění a design
- Magdalena Kožená – hudba
- PhDr. Vít Závodský – literární činnost a publicistika
- prof. PhDr. Václav Cejpek – dramatické umění
- prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. – sport
- dr. Ferdinand Trauttmansdorff – mezinárodní spolupráce města Brna
- Mgr. Zdeněk Křivka (in memoriam) – zásluhy o svobodu a demokracii