Na Zelném trhu vzniknou další podzemní kontejnery

V rámci probíhající rekonstrukce Zelného trhu vybuduje statutární město Brno další stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad (papír, sklo, plasty). Tentokrát vznikne v horní části náměstí v ústí ulice Starobrněnská. Půjde o další možnost třídit běžný odpad přímo v historickém jádru města, kde jsou podzemní kontejnery již například na Moravském či Malinovského náměstí nebo Joštově ulici.

Podzemní stanoviště na separovaný odpad jsou budovány i ze strany jednotlivých úřadů městských částí. Nejvíce jich vlastní MČ Brno-sever. Dvě nová stanoviště připravuje také MČ Brno-Bohunice.

Umístění podzemních kontejnerů zejména v historické části města je z estetického i kapacitního hlediska dobré řešení. Úskalím může být omezená šířka vhozového otvoru. Je proto vhodné zde třídit především takový odpad, který není příliš rozměrný. Pro objemnější, především papírový odpad (rozměrné krabice apod.), jsou určena sběrná střediska odpadu.

Seznam stanovišť podzemních kontejnerů:
Moravské nám., Malinovského nám., Joštova – Údolní, Křídlovická – Rondo, Konečného nám., Obilní trh, Vaňkovo nám.

Zbudované podzemní kontejnery MČ Brno-sever:
Venhudova, Merhautova, Zemědělská – Černopolní, Volejníkova