Klub Pavlač otevírá na nové adrese

Nízkoprahový klub Pavlač, který působí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně už třináct let, otevírá po roce na nové adrese Vranovská 4. Klub bude prostorem pro děti a mládež, ve kterém budou moci využívat sociální služby, ale také volnočasové a vzdělávací aktivity.

„NK Pavlač je rozdělen na dvě části. Klub pro děti 6-11 let a klub pro mládež 12-21 let. Klienti mohou využívat bezplatně bezpečný prostor klubu a širokou nabídku služeb, jež NK Pavlač poskytuje. K dispozici jim budou vždy 2 pracovníci, na které se budou moci obrátit a najít pomoc a podporu, kterou potřebují. Klienti budou moci využívat také poradenství, doučování, nebo PC učebny s lektorem. Nejčastější témata, se kterými se na nás klienti obracejí, jsou: škola, práce, bydlení, dluhy, vrstevnické vztahy apod.," vysvětlila Michaela Píšová, vedoucí NK Pavlač.

NK Pavlač v roce 2014 fungoval převážně v terénní formě. Ačkoli to byl pro klub náročný rok, podařilo se poskytované služby zefektivnit a rozšířit na lokality, kde služby podobného charakteru chybí a jsou zapotřebí. V tomto období rozběhl NK Pavlač sociální práci s dětmi od 6ti do 11ti let a také terénní sociální práci na ubytovnách, kam pracovníci pravidelně docházejí.

„Po spuštění provozu klubu budeme nadále pokračovat s terénní formou služby v lokalitě a na ubytovnách, dále také plánujeme mapovat i nová místa, kde se děti a mládež zdržují. Nízkoprahový klub na ulici Vranovská nám však poskytne prostor pro seberozvojové skupiny, poradenství (týkající se pracovního uplatnění, školy, financí, partnerských a rodinných vztahů), skupinové a individuální aktivity, či práci s dětmi předškolního věku," dodala Píšová.

(red)