Plánovaná oprava Pisáreckého tunelu startuje

Od pátku 9. ledna 2015 od 5.00 hodin do soboty 28. února 2015 bude z důvodu opravy technologického zařízení úplně či částečně uzavřen Pisárecký tunel. Ve vymezených dnech se také zcela uzavře tunel Hlinky. Přestože byla omezení stanovena v co nejkratších časových úsecích, plánovaná uzavírka zasáhne dopravní průjezdnost v této části města.

„Město Brno se dlouhodobě potýká s nedostatečnou průjezdností klíčovými uzly. Další uzavírka při výjezdu na strategickou dálnici D1 zřejmě přinese nové komplikace. Doufám, že stále aktualizovanými informacemi včas předávanými občanům bude možné řadě problémů předejít. V každém případě prosím řidiče o trpělivost při cestování touto lokalitou v následujících týdnech," uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

V prvních třech dnech bude uzavřen tubus A (směr Praha) i tubus B (směr od D1 do města) z důvodu provádění přípravných prací, následně již bude probíhat samotná oprava. Oba tunelové tubusy budou mimo provoz také v posledních pěti dnech uzavírky. V období od 12. ledna do 23. února bude pro vozidla do 3,5 tuny vždy alespoň jeden z tubusů otevřen.

Aktuální informace najdou občané na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz) a také na stránkách města Brna v rubrice Rekonstrukce, opravy (www.brno.cz/doprava/).

Z pohledu městské hromadné dopravy nevyvolá uzavírka Pisáreckého tunelu žádnou změnu trasy linek. Negativní vliv lze však předpokládat na linkách vedených po trasách, které budou v rámci objížděk využívat ve zvýšené míře také vozidla individuální automobilové dopravy. Jedná se zejména o linky 25, 26, 37, 44, 52, 60, 61 a 84.

Pracovníci řízení provozu Dopravního podniku města Brna zajistí zvýšený dohled v dotčené lokalitě, tedy především v oblasti Pisárek a ulice Rybnické, dále také v ulicích Jihlavské a Heršpické. V případě potřeby budou na linky negativně ovlivněné zvýšeným provozem ostatní dopravy zařazovány autobusy náhradní dopravy pro zajištění pravidelnosti provozu MHD. Dispečeři budou také v kontaktu s dopravními policisty pro operativní řešení vzniklých problémů. Získané zkušenosti budou využity v rámci provozu i v dalších dnech dopravních omezení. (red)

Harmonogram uzavírek Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky

Pisárecký tunel

9. 1. (5.00) – 12. 1. (5.00) – uzavírka tubusu A i B
12. 1. (5.00) – 2. 2. (21.00) – uzavírka tubusu A, v tubusu B provoz pouze do 3,5 t
2. 2. (21.00) – 23. 2. (5.00) – uzavírka tubusu B, v tubusu A provoz pouze do 3,5 t
23. 2. (5.00) – 28. 2. (16.00) – uzavírka tubusu A i B
Objízdná trasa při výše uvedených uzavírkách je v obou směrech po ulici Vídeňské, Heršpické, Poříčí a Bauerově.

Tunel Hlinky

Tunel Hlinky bude zcela uzavřen v těchto termínech:
11. 1. (5.00) – 12. 1.(5.00)
27. 2. (5.00) – 28. 2.(16.00)

Objízdná trasa – horní úroveň předmětné křižovatky

Schránka05