Volby proměnily vedení města, primátorem se stal Petr Vokřál

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Brna pro volební období 2014 – 2018 ve Sněmovním sálu Nové radnice zvolilo v úterý 25. listopadu 2014 nové vedení statutárního města Brna. Primátorem statutárního města Brna byl zvolen Ing. Petr Vokřál z Hnutí ANO 2011, první náměstkyní se stala Ing. Klára Liptáková (KDU – ČSL), v pořadí druhým náměstkem primátora je Richard Mrázek (Hnutí ANO 2011), třetím náměstkem primátora byl zvolen Bc. Matěj Hollan (Hnutí Žít Brno) a v pořadí čtvrtým náměstkem primátora je Mgr. Martin Ander, Ph.D. (Strana zelených).

(red)

Složení Rady města Brna

• Ing. Petr Vokřál (ANO) – primátor města Brna
• Ing. Klára Liptáková (KDU-ČSL) – 1. náměstkyně primátora města Brna pro oblast majetku a školství
• Richard Mrázek (ANO) – 2. náměstek primátora města Brna pro oblast technickou (doprava, investice, městská informatika, implementace evropských fondů)
• Bc. Matěj Hollan (ŽTB) – 3. náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně kulturní (kultura, památková péče, zdravotnictví a sociální péče)
• Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ) – 4. náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje města (územní plánování, životní prostředí, vodní a lesní hospodářství)
• Bc. Tomáš Kratochvíl (ANO)– uvolněný radní pro správu městských účastí
• MUDr. Daniel Rychnovský (KDU-ČSL) – člen rady města
• JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. (ANO) – členka rady města
• Ing. Vít Beran (KDU-ČSL) – člen rady města
• Marek Janíček (ANO) – člen rady města
• Mgr. Jiří Ulip (ŽTB) – člen rady města