Město letos investuje stamiliony do rekonstrukcí tratí a komunikací

Ačkoli jsou dopravní omezení v letních měsících pro cestující nepříjemná, rekonstrukce tramvajových tratí jsou pro udržení bezpečného provozu městské hromadné dopravy nevyhnutelné. Od dubna letošního roku byly opraveny čtyři úseky kolejových objektů na několika místech, další dvě rekonstrukce budou dokončeny v září, respektive v říjnu. Investice do rekonstrukcí si vyžádaly náklady ve výši 170 milionů korun, celkově se opraví více než 3 500 metrů kolejí. „Dobře fungující městská hromadná doprava je naší prioritou a bez investic se neobejde. Tyto finanční prostředky jsou rozumným výdajem, z něhož budou mít užitek nejen cestující v tramvajích, ale i ostatní Brňané," řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Od začátku letní sezóny probíhají v několika lokalitách města také rekonstrukce silničních komunikací s náklady přes 200 mil. korun.

(Z)rekonstruované úseky:

Tramvajová trať Hlinky

Termín: 04–05/2014
Délka úseku: 380 m
Cena: 18,6 mil. Kč (všechny uvedené ceny jsou včetně DPH)
Původně zapanelovaný kolejový svršek byl kompletně obnoven za otevřený svršek, což umožnilo zvýšit traťovou rychlost.

Tramvajová trať Palackého

Termín: 06–07/2014
Délka úseku: 301 m
Cena: 14,4 mil. Kč
Nové kolejnice včetně podbití a zakrytí novými panely. Oprava probíhala v koordinaci s Brněnskými komunikacemi, které opravily povrch vozovky. Ve směru do centra vznikla nová bezbariérová zastávka Husitská.

Tramvajová trať Kníničská

Termín: 07–08/2014
Délka úseku: 392 m
Cena: 13,3 mil. Kč
Kompletní obnova otevřeného kolejové svršku různých tvarů kolejnic, která umožnila na trati zvýšit rychlost tramvají.

Tramvajová trať Bráfova, most přes Žabovřeskou

Termín: 07–09/2014
Délka úseku: 570 m
Cena: 44,3 mil. Kč
Kompletní obnova otevřeného kolejové svršku různých tvarů kolejnic, oprava prvků na mostě. Rekonstrukce opět umožnila zvýšit traťovou rychlost.

Tramvajová trať Dornych (Zvonařka – Svatopetrská)

Termín: 07–08/2014
Délka úseku: 880 m
Cena: 50,8 mil. Kč
Na trati, kde byla kvůli havarijnímu stavu snížena rychlost pro tramvaje, byla provedena kompletní obnova kolejového svršku různých tvarů kolejnic. Nové kolejnice byly uloženy do panelů a následně byla vozovka v celé šíři opatřena novým asfaltovým povrchem. Traťová rychlost zde mohla být zvýšena a byl zrušen zákaz míjení tramvají v oblouku u bývalých škrobáren.

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku Křížová–Václavská

Termín: 08–09/2014
Délka úseku: 440 m
Cena: 21,8 mil. Kč
Kompletní obnova kolejových objektů (výhybky, křížení) na hranici životnosti, úprava rozchodu a výměna kolejnic v přiléhajících úsecích až po ulici Poříčí, obnova asfaltových ploch v profilu dráhy.

Tramvajová trať Jana Babáka

Termín: 09–10/2014
Délka úseku: 560 m
Cena: 38,6 mil. Kč
Kompletní obnova kolejového svršku v úseku, kde byla kvůli špatnému technickému stavu omezena rychlost tramvají. Na místě položena nová asfaltová vrstva v nezbytně nutném rozsahu.

Rekonstrukce komunikací v Tuřanech

Termín: úplná uzavírka potrvá do září 2014, dokončení rekonstrukce 11/2014
Cena: cca 113 mil. Kč

Jde o průtah obcí od ulice Hanácké po Glocovu. V roce 2012 byla rekonstrukce zahájena výstavbou nové kanalizace. Zhotovitel: Skanska, a. s.

Rekonstrukce Vaňkova náměstí

Termín: úplná uzavírka do 31. 8. 2014, dokončení 12/2014
Cena: cca 32,5 mil. Kč
Místo nepřehledné křižovatky vznikne kruhový objezd a nové parkoviště; součástí je rekonstrukce inženýrských sítí a trakčního vedení, sadové úpravy.
Zhotovitel: Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost, s. r. o.

Rekonstrukce ulice Dobrovského

Termín: úplná uzavírka do konce října 2014.
Cena 68 mil. Kč, jde o finanční prostředky Ředitelství silnic a dálnic.
Celková rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí byla zahájena po dokončení a zprovoznění Královopolského tunelu (od Palackého třídy po ul. Jana Babáka). Zhotovitel: Skanska, a. s.

Ulice Úvoz

Termín: 31. 8. 2014.
Cena: 11,5 mil. Kč
Oprava krytu vozovky od ulice Tvrdého až po Veveří. Na Úvoze je dlouhodobě zaznamenávána vysoká intenzita dopravy – až 23 tis. vozidel v průběhu 24 hodin. Také proto byla zvolena realizace povrchové vrstvy, která výrazně sníží hlučnost projíždějících vozidel, tzv. gumoasfalt (už byl použit např. na ul. Otakara Ševčíka nebo na Kolišti).
Zhotovitel BKOM, a. s.
Souběžně provedl DPMB rekonstrukci křižovatky Údolní-Úvoz, tj. výměnu kolejí a panelů.