Otevřel se areál u Floriána v Černovicích

Nejen černovickým občanům a dětem bude sloužit nový areál volného času při ulici Mírové u pramene sv. Floriána. Veřejnosti je zpřístupněn v celém rozsahu od začátku července. Pro odpočinek i sport nabízí nová oplocená hřiště s kvalitním povrchem, jezírko, odpočívadlo i zrekonstruované dětské hřiště.

Původní dětské hřiště bylo modernizováno a staré herní prvky nahradily nové s houpačkami a hracím domečkem se skluzavkou a lezeckou stěnou. Na velkém oploceném hřišti s povrchem z asfaltového koberce budou moci zájemci hrát např. házenou, malou kopanou, tenis, volejbal či košíkovou. Malé hřiště s umělým trávníkem nabízí prostor např. pro nohejbal, tenis nebo jakýkoliv jiný míčový sport. V prvním červencovém týdnu bude v areálu doplněn potřebný mobiliář – odpadkové koše, branky, sloupky na sítě apod.

Součástí areálu je také zcela nová vodní plocha o objemu 836 m³. Právě vodní jezírko a netěsnost jeho dna byly hlavním důvodem prodloužení stavebních prací i navýšení finančních prostředků. Při naplňování jezírka vodou z pramene sv. Floriána voda přestala přibývat a začala se ztrácet. Z toho důvodu musela být na dno nádrže položena speciální fólie a geotextilie. V době, kdy je jezírko naplňováno vodou, nevyvěrá voda z pramene. Jakmile hladina jezírka dosáhne potřebné výšky, z minerálního zdroje opět začne téct voda. Hladina jezírka pak bude udržována připouštěním vody v nočních hodinách.

Za ulicí Mírovou souběžně probíhaly práce na výstavbě cyklistické stezky v místě původní polní cesty. Odpočívadlo u cyklostezky v podobě altánku se dvěma stoly a čtyřmi lavicemi jistě využijí všichni občané. Všechna sportoviště je možné využívat zdarma. Na pořádek bude dohlížet pověřený správce.

(red)