Rozdělení celoměstských projektů bude přehlednější. Připravuje se i doplnění webu Co bude, Brno?

Projekty, jejichž cílem je zlepšit život Brňanům a Brňankám, najdete na webu Co bude, Brno?. Nyní dojde k jejich revizi, přehlednějšímu rozdělení a doplnění.

„Strategickým projektům se zástupci města intenzivně věnují a snaží se je posouvat neustále dál. V čase se ale objevují další záměry, které se do výčtu musejí promítnout. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznam aktualizovat a rozdělit projekty na strategické a významné. Ty budou zároveň členěny dle fáze jejich připravenosti. Na webu Co bude, Brno? tak jednoduše poznáte, zda se jedná o záměr, či se daná záležitost už připravuje a je ve fázi zpracování dokumentace, nebo je už realizována. Zároveň se nyní nesoustředíme pouze na jednotlivé projekty, ale i na lokality. U nich jsme určili ty, které jsou pro život města důležité a atraktivní, a město proto na jejich rozvoji intenzivně spolupracuje," uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Nově byl seznam strategických projektů rozšířen o fotbalový stadion, který by měl vyrůst na brněnském výstavišti. Zároveň se projekt velodromu přejmenoval na víceúčelovou halu pro dráhovou cyklistiku a atletiku.

Další projekty byly v nedávné době dokončeny. Jde o prodloužení tramvajové tratě do Kampusu, zpřístupnění vodojemů na Žlutém kopci, stavbu 25metrového bazénu za Lužánkami nebo realizaci brněnského centra pro materiálové využívání odpadů.

Naopak mezi významné projekty přibyl další. „Jedná se o Centrum excelence veřejného osvětlení, kde je hlavním cílem využít know-how pracovníků Technických sítí Brno. V rámci projektu bude vytvořena platforma, na které se budou realizovat projekty v oblasti Smart city a Big data, fungující na doposud nevyužívané technologii datových sítí, které jsou tvořeny řídícími prvky LED svítidel. Na tomto chceme spolupracovat s dalšími institucemi a univerzitami," doplnil Martin Příborský, uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci.

STRATEGICKÉ LOKALITY MĚSTA

Obdobným způsobem jako strategické projekty budou nyní členěny i strategické lokality města. Jde o rozsáhlejší území, jejichž rozvoj vyžaduje koncepční koordinovaný přístup s rozhodující rolí města. Strategické lokality se skládají obvykle z několika rozlohou menších rozvojových lokalit, které vychází z návrhu nového Územního plánu města Brna a mohou obsahovat jeden i více strategických projektů. Bude jim věnována intenzivní pozornost, a to prostřednictvím systematického managementu a koordinace se všemi dotčenými záměry a aktéry. Kromě rozvojových lokalit se zástupci města budou systematicky zabývat také důležitými lokalitami pro odpočinek občanů, sport, rekreaci a zeleň.

V pokročilejším stadiu příprav rozvoje jsou aktuálně následující strategické lokality:

 • Nová čtvrť Trnitá / Nové hlavní nádraží Brno
 • Špitálka / Brněnská třída
 • Zbrojovka / Svitavské nábřeží
 • Červený kopec / Jihlavská
 • Technologický park

Lokality, které dosud nejsou v tak pokročilé fázi přípravy budoucího rozvoje, budou dále evidovány a průběžně sledovány se statusem „významná lokalita". Jedná se o následující významné lokality:

 • Dolní Heršpice / Přízřenice
 • Výstavní
 • Bosonohy
 • Řečkovice


AKTUALIZOVANÝ SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

 • Bytová výstavba na Kamenném vrchu
 • Jednotná aplikace města
 • Nové hlavní nádraží Brno
 • Multifunkční hala Arena Brno
 • Chytrá čtvrť Špitálka
 • Nová čtvrť Trnitá
 • Brněnská třída
 • Realizace protipovodňových opatření
 • Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy
 • Velký městský okruh
 • Janáčkovo kulturní centrum
 • Víceúčelová hala pro dráhovou cyklistiku a atletiku
 • Dostavba kanalizační sítě v Brně
 • Odpadové hospodářství
 • Tepelný napaječ Dukovany
 • Fotbalový stadion Brno


AKTUALIZOVANÝ SEZNAM VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ

 • Revitalizace Holáseckých jezer
 • Vybudování parkovišť P+R
 • Vozovna Pisárky a lanovka do kampusu
 • Znovuzprovoznění tramvajové tratě do staré Líšně
 • Dopravní obslužnost sídliště Lesná
 • Vypořádání majetkoprávních sporů fotbalového stadionu Za Lužánkami, včetně zkapacitnění ulic Sportovní a Dobrovského
 • Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec
 • Telematika
 • Přechod z parovodů na horkovody
 • Terminál Starý Lískovec
 • Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka
 • Kreativní centrum Brno
 • Revitalizace Staré Ponávky
 • Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova
 • Modernizace zdroje „Brno-sever" pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna
 • Připojení Bohunic a St. Lískovce na horkovod
 • Síť veřejných nabíjecích stanic
 • Sportovní rekreační areál "Za Anthroposem"
 • Stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova
 • Centrum excelence veřejného osvětlení

(mmb)