Brno letos podpoří základní plaveckou výuku žáků téměř 5 miliony korun

Základní plavecký výcvik je povinný předmět zařazený do tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. „Stejně jako v předešlých letech i letos město podpoří výuku plavání žáků základních škol. Při rozdělování peněz jsme vycházeli z celkového počtu účastníků. V tomto školním roce na základní plavecký výcvik dochází 6911 dětí," vysvětlila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Brněnští radní schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 702 000 korun na zajištění plavecké výuky na brněnských základních školách.