Prodej bývalého kina Čas i proluky v Obřanech: Brno úspěšně draží zbytný majetek

Město úspěšně pokračuje v prodejích zbytného majetku. Pomocí veřejných dražeb získává mnohdy i násobně větší výnos, než je částka dle odborného posudku. Aktuálně se jedná o dvě nemovitosti – prostory bývalého kina Čas na Nádražní ulici a pozemek na ulici Babická mezi objekty garáží.

Seznam zbytného majetku města Brna vznikl a byl schválen zastupitelstvem v říjnu 2023. Od té doby se uskutečnilo několik veřejných dražeb pod taktovkou městské společnosti CD CENTRUM COMS. Tento typ prodeje se osvědčil, protože dává prostor nejširšímu množství zájemců. „Velmi často se díky dražbě daří prodat daný majetek, ať už se jedná o domy, nebo pozemky, za výrazně vyšší částku, než kterou stanovil znalecký posudek," vyložil radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

V poslední době proběhly dvě významnější dražby. První se týkala domu na Nádražní ulici situovaného ve vnitrobloku mezi ulicemi Masarykova, Nádražní a Josefská. „Jedná se o prostory bývalého kina Čas, které v devadesátých letech sloužilo jako herna a pivnice a od té doby jsou dlouhodobě nevyužívané, neboť sem nemělo město přístup. Objekt Brno v minulosti opakovaně nabízelo k prodeji, ale bezúspěšně. Až vloni se objevil zájemce, který nabídl 5 milionů. Protože ale odhadní cena byla stanovena na 5 800 000 Kč, rozhodli jsme o prodeji formou dražby. A v dražbě se nakonec prodal za 9 100 000 korun," doplnil Jiří Oliva a dodal: „Jak bude nový majitel objekt využívat, zatím není jasné, ale doufám, že pro něj najde po nutné rekonstrukci užití."

Další vydražený pozemek se nachází v Obřanech. Jedná se o proluku mezi garážemi a její vyvolávací cena byla stanovena na 100 000 korun. Nemovitost byla nakonec prodána za 850 000 korun.

Na těchto příkladech jsou vidět klady tohoto způsobu prodeje. V případě, že se nemovitost na první pokus nepodaří vydražit, zpracuje se nový odborný posudek a prodej se může opakovat. Zpravidla se poté daný objekt prodá – toto se povedlo u domu na Vranovské 12, který se v druhém kole vydražil za vyšší částku, než byl původní znalecký posudek.

(mmb)