U Milosrdných bratří zrekonstruovali endoskopii a chirurgii

Nemocnice Milosrdných bratří dokončila rekonstrukci další části svého areálu. V suterénu hlavní budovy na Polní byly adaptovány během letošního prvního pololetí prostory po bývalém hlavním skladu na další šatny pro zaměstnance nemocnice, v přízemí bylo vytvořeno moderní zázemí pro endoskopické pracoviště, doposud umístěné v přízemí budovy Léčebny pro dlouhodobě nemocné na Polní, a dále byla zrekonstruována část lůžkového chirurgického oddělení, což přineslo potřebné moderní hotelové zázemí pro hospitalizované nemocné.

„Modernizace těchto nemocničních pracovišť umožní zdravotníkům provádět zákroky v optimálních podmínkách a udělat tak pro pacienty dosažitelné maximum. Vynaložené prostředky přispějí ke zvýšení standardu lékařské péče v této městské nemocnici, takže jsou velmi dobře využity," řekl primátor města Brna Roman Onderka. Náklady na rekonstrukci činí zhruba 24 miliony korun.

Nově zrekonstruovaná pracoviště jsou již zkolaudována a zprovozněna. Zaměstnanci získávají lepší pracovní prostředí a hygienické zázemí a pro pacienty to znamená zkvalitnění péče.

Endoskopické centrum nyní sídlí ve zcela nových prostorách v ambulantním traktu se všemi potřebnými návaznostmi na další potřebná pracoviště. Zahrnuje zejména tři vyšetřovny, ambulanci, zázemí pro dospávání nemocných po provedených výkonech, denní místnost, zázemí pro mytí a sklad endoskopů, hygienické zázemí pro pacienty a personál.

Modernizovaná část lůžkového chirurgického oddělení zahrnuje 6 dvojlůžkových pokojů, jejichž součástí je WC a sprcha, dále sesternu, denní místnost, pracovnu lékařů a hygienické zázemí pro pacienty a personál s příslušným technickým vybavením včetně vzduchotechniky.
V současné době je připravena k zahájení další část rekonstrukce týkající se přízemí objektu LDN, kde bude vytvořena nová lůžková stanice, připravuje se také dílčí rekonstrukce v ostatních podlažích LDN.

(sal)