Kardiologové spojili síly s odborníky z prestižní Mayo Clinic

Čeští kardiologové získali silné partnery pro boj s kardiovaskulárními nemocemi. Nově spojili síly se svými americkými kolegy z Kliniky kardiovaskulární medicíny Mayo Clinic, která je dlouhodobě hodnocená jako jedna z předních světových center v oblasti kardiovaskulární medicíny. Cílem společného úsilí bude dlouhodobě zlepšovat kvalitu kardiovaskulární péče v ČR i USA. Součástí spolupráce bude například podpora vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění nebo pravidelná vědecká sympozia, v rámci kterých si čeští a američtí odborníci vymění nejmodernější poznatky a zkušenosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčby. Historicky první ročník sympozia se pak odehraje 15. května v Brně v rámci kongresu České kardiologické společnosti.

Odborníci na něm budou probírat například prospěch umělé inteligence v léčbě kardiovaskulárních onemocnění či možnosti využití zkušeností odborníků Mayo Clinic při realizaci nového Národního kardiovaskulárního plánu. Důležitou součástí spolupráce budou i společné vědecké projekty a stáže českých lékařů na Mayo Clinic. Prioritu bude mít i vydávání společných populárně naučných knih pro veřejnost s cílem zlepšení kardiovaskulární prevence. První takto vydanou knihou bude publikace „JAK ŽÍT DÉLE A CÍTIT SE MLADŠÍ – 6 kroků pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, Alzheimerovy choroby, cukrovky a dalších onemocnění" od prof. Stephena Kopecky z Mayo Clinic.

Projekt spolupráce ČKS s Mayo Clinic se propíše do řady dalších aktivit, jako např. do projektu Telemedicíny z Národního plánu obnovy, který se bude zabývat využitím umělé inteligence s cílem zlepšení primární prevence v České republice. „Spolupráce se špičkovým kardiovaskulárním centrem z Mayo Clinic nabízí neocenitelnou možnost rozvoje české kardiologie a znamená příslib dalšího zlepšování péče o naše pacienty," říká profesor Petr Ošťádal. Mezinárodní sympozium s odborníky z Mayo Clinic by se mělo do budoucna stát pravidelnou součástí

Mayo Clinic patří se svými více než 60 000 zaměstnanci k největším lékařským centrům na světě. Své celosvětové uznání získala Mayo Clinic jak na základě vynikajících výsledků v oblasti klinické péče, lékařského výzkumu a vzdělávání, tak i díky velmi silným morálním a etickým hodnotám, které v oblasti medicíny Mayo Clinic od svého založení zastává. O kvalitě i rozsahu poskytované péče svědčí mimo jiné i fakt, že Mayo Clinic získala 7× za sebou ocenění nejlepší nemocnice v USA (2015–2022), což se doposud žádné jiné nemocnici nepodařilo. Mayo Clinic je neziskovou organizací, kterou vlastní Mayo Clinic Foundation, jenž patří k nejdůvěryhodnějším nadacím na světě. Sídlí ve městě Rochester ve státě Minnesota (USA). O významu Mayo Clinic pro světovou medicínu mimo jiné svědčí i fakt, že její odborníci získali Nobelovu cenu za objev hormonu kortisolu a jeho léčebných účinků.

(sal)