Kraj a město budou sdílet jednotné technické řešení na prodej jízdních dokladů přes portál Brno ID

Snížení nákladů na provoz i vývoj či jednotné a spolehlivé řešení pro občany. To jsou základní benefity sdílení technické platformy, kterou od brněnského portálu brnoid.cz převezme krajský portál na prodej jízdních dokladů eshop.idsjmk.cz. 

Oba e-shopy si zachovají prvky současného vzhledu a budou mít jako dosud stejného dodavatele platební brány, takže změna nebude pro uživatele matoucí. Sortiment bude bez ohledu na to, z které adresy se uživatelé přihlásí, identický.

„Jednotné řešení krajského a brněnského e-shopu bude především benefitem pro zákazníky, kteří budou nakupovat jízdenky v rámci IDS JMK, a to právě díky sdílení ozkoušenému systému na Brno ID," uvedl radní města Brna pro IT a sport Tomáš Aberl.

Další přínosy pro město jsou především ekonomické. „Ušetří se náklady za realizaci většiny změn a úprav modulu MHD na Brno iD, které doposud platilo pouze Brno. V případě změn týkajících se tarifních položek v kraji je bude celé hradit KORDIS JMK. Budou-li nutné úpravy celého systému, bude se město podílet na nákladech těchto změn pouze ve výši svého podílu v rámci společnosti KORDIS JMK. Nyní se takovéto změny realizují dvakrát v obou e-shopech za dvojí náklady," sdělil radní Tomáš Aberl a dodal: „Dopravní podnik ušetří náklady na provize platební bráně za prodej krajských jízdenek, které se doposud prodávaly v e-shopu Brno iD. U takovéhoto prodeje si totiž nemohl nárokovat žádné úhrady. V podstatě tak financoval náklady na prodej krajských jízdenek, což třeba za rok 2022 činilo vyšší stovky tisíc korun."

Úvahy o sloučení e-shopů se vedly dlouhou dobu a neúspěšně. Nové vedení města začalo na možnosti sloučení intenzivně pracovat a díky tomu, že společnosti KORDIS JMK končí ke dni 30. 6. 2023 smlouva na provoz a rozvoj krajského e-shopu, se podařilo celou záležitost dohodnout.

Během května 2023 je v plánu provést většinu potřebných prací na softwarových úpravách tak, aby bylo možné v první polovině června připravené řešení testovat. Pokud vše proběhne bez problémů a Jihomoravský kraj schválí finální řešení, lze předpokládat zahájení provozu společného e-shopu 1. července.