Strážníci jsou pro město nepostradatelní, získají proto snazší přístup ke služebním bytům

Náborový příspěvek 85 tisíc korun, MHD zdarma a nyní i možnost pronájmu služebního bytu získají zaměstnanci Městské policie Brno. Nový benefit se vztahuje na strážníky i civilní pracovníky a ucházet se o něj mohou i současní zaměstnanci.

Zrychlené přidělení obecního bytu odsouhlasilo vedení města. Při rozhodování přihlédlo ke složité situaci na trhu práce a skutečnosti, že činnost městské policie je pro Brno nezastupitelná.

Kromě zásahů u potyček, chytání zlodějů, pronásledování vandalů a řešení dopravních přestupků zaznamenají strážníci ročně okolo 200 tisíc dalších úkonů. Zahrnují například plánované preventivní kontroly nebo asistence v nemocnicích a sanitkách.

„Připomeňme, že strážníci také pravidelně sbírají použité jehly, aby se o ně neporanili lidé nebo zvířata, a že s sebou některé hlídky vozí automatizovaný defibrilátor pro případy, kdy se k člověku s poruchou srdečního rytmu dostanou dříve než zdravotníci," dodává primátorka Markéta Vaňková.

Ideální nájemníci

„Každodenní přítomnost strážníků v ulicích zkrátka dělá z Brna bezpečnější a lepší místo. Už pohled na člověka v uniformě vzbuzuje v řadě lidí autoritu a zabraňuje jim překračovat pravidla, i kdyby mělo jít ‚jen' o odhození odpadku," vysvětluje Vaňková.

„V době, kdy je koupě nemovitosti pro velkou část společnosti nedosažitelná a komerční pronájmy v důsledku toho zdražují, vnímáme tento benefit jako skutečně přínosný a lákavý. Pronájem bude vázaný na pracovní poměr u městské policie," říká Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

Zaměstnanec musí splnit stejné podmínky jako jiní žadatelé o městské byty. Mimo jiné tedy nesmí vlastnit byt ani dům. Byty pro strážníky poskytnou městské části. Městská policie úzce spolupracuje s náměstkyní primátorky Karin Podivínskou, která vedení úřadů oslovuje a mapuje volné kapacity využitelné pro organizace, které působí v zájmu města.

„I pro městské části a jejich obyvatele je výhodou mít ve svých domech strážníky. Jsou to spolehliví nájemníci se silným vztahem k dodržování pravidel. Představují určitou jistotu i pro ostatní uživatele bytů. I díky tomu je zpětná vazba z úřadů městských částí velmi pozitivní. Předpokládáme, že v prvním roce by mělo dostačovat deset bytů. Ty první by mohly být k dispozici už v nejbližších týdnech," upřesňuje náměstkyně primátorky Karin Podivinská.

Rozšiřují škálu benefitů

Nájmy se uzavírají na dobu jednoho roku s možností opakovaného prodloužení. Byty budou velikostně a dispozičně odpovídat počtu osob v domácnosti. Výše nájemného se stanoví podle obvyklé výše v dané lokalitě a přidělení bytu schvaluje Rada města Brna.

Kromě zmíněných benefitů mohou zaměstnanci Městské policie Brno čerpat pětitýdenní dovolenou, mají k dispozici takzvané sick-days a dostávají příspěvek na stravu i volnočasové aktivity. Organizace je podporuje i v případě, že využívají penzijního připojištění.

Strážníkem se může stát bezúhonný a spolehlivý občan České republiky, který dosáhl osmnácti let a dokončil přinejmenším středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.