Strážníci posbírali v ulicích více než 150 jehel

Strážníci během minulého víkendu odklidili z brněnských ulic více než 150 jehel a injekčních stříkaček. Všechen nebezpečný odpad uložili do sběrných boxů a předali ho k odborné likvidaci. Strážníci sice nemají oprávnění drogovou kriminalitu prošetřovat, veškeré poznatky ale hned předávají protidrogovému oddělení celní správy i toxi týmu státní policie.

Zhruba sedmdesát jehel najednou našli strážníci v rámci akce Ukliďme Česko v Podnásepní ulici, kde čistili od odpadků odlehlý prostor podél železniční tratě. Dvacet tři jehel odklidili v sobotu dopoledne z Křenové ulice a ve večerních hodinách mířili na Starou osadu, kde jich na parkovišti u supermarketu leželo deset. Z houští na Libušině třídě odstranili osm aplikačních pomůcek. Jednotlivé kusy pak během víkendu sbírali napříč celým městem, například na Hlinkách, v Mikulčické, Tišnovské, Šámalově, Hájecké, Filipínského nebo třeba Körnerově ulici. 

(ms)