Začíná cyklistická sezóna, Tržní řád by měl pomoci snížit počet nevhodně odložených sdílených kol a koloběžek

Se zahájením cyklistické sezóny vydává město pozměněný Tržní řád, jehož část se zabývá regulací bikesharingu. Pro zvýšení bezpečnosti nejen pěších vymezuje místa, kde je možné odstavovat sdílené koloběžky nebo kola. Celkem jich je nyní 380, do budoucna se bude jejich počet zvyšovat. 

„Regulaci bikesharingu jsme zavedli už v říjnu loňského roku. Nyní došlo k drobným zpřesňujícím úpravám. Naším cílem je zajistit bezpečnost všech účastníků provozu včetně pěších. Chceme omezit nevhodné umisťování sdílených kol a koloběžek. Podle nového Tržního řádu je možné nabízet služby sdílených kol a koloběžek pouze na stanovištích, která jsou k tomu určená a ve vydaném nařízení jsou specifikovaná. Celkem jich je 380. Tato místa nejsou zpoplatněna, mohou je volně využívat nejen provozovatelé bikesharingových služeb, ale také ostatní lidé," přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Pro nabízení sdílených koloběžek a kol jsou určeny tři druhy míst. První jsou parkovací stání pro jednostopá vozidla budovaná v rámci oblastí rezidentního parkování. Těch je nyní 210. Dále je možné využít místa u cyklostojanů, kterých je 167. K dispozici jsou také zatím 3 virtuální parkovací místa.

Vymezení míst v souladu s Tržním řádem napomůže vymahatelnosti parkování sdílených dopravních prostředků mimo režim půjčení. Kontrolu dodržování regulace může provádět městská policie nebo městské části. Při porušení povinností lze podnikatelským subjektům provozujícím bikesharing uložit pokutu až do výše 100 000 korun.