Město pokračuje ve snaze snižovat produkci CO₂. Chystá se aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu

Před několika lety se Brno připojilo k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. V říjnu roku 2019 byl schválen Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO₂, a to až o 40 % do roku 2030. Po dvou letech se vždy připravuje jeho aktualizace, nejinak je tomu i letos.

„V posledních letech Brno podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, k úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření ze SECAP jsme již provedli, například rozsáhlé rekonstrukce budov včetně jejich zateplení. Zavedli jsme energetický management v městských budovách a začali jsme odebírat plyn a elektrickou energii od jednoho dodavatele, který byl vysoutěžen na energetické burze PXE. Veřejná zeleň města Brna se stala první městskou organizací, která odebírá pouze zelenou energii. Mezi Brňany jsou oblíbené ekodotace, pořádáme i osvětové akce pro veřejnost. A pomocí kampaně Připrav Brno chceme zapojit veřejný i soukromý sektor do změn přispívajících ke snižování produkce CO₂," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město chce nyní Akční plán udržitelné energetiky a klimatu aktualizovat, a proto podá žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Celkové výdaje projektu se odhadují na 2,1 milionu korun. Budou využity na zpracování aktualizace, organizaci osvětových akcí a na zajištění koordinátora pro aktivity související s akčním plánem. Předpokládá se, že by dotace mohla dosáhnout výše 1,254 milionu korun, zbytek by uhradilo město Brno.