Covid u dětí, za co skutečně mohl a co byly jen izolace?

Lékaři Dětské nemocnice FN Brno se vrátili o několik let zpět a zmapovali covidovou situaci u hospitalizovaných dětí. Zjistili, v jakém procentu byla nákaza SARS-CoV-2 primární příčinou, kolik procent dětí trpělo závažným po-covidovým syndromem PIMS, kdy šlo o náhodný nález a kdy šlo pouze o izolaci. Své výsledky prezentovali v zahraničním odborném časopise Children. Jde o první takovou studii, která se zabývá příčinami přijetí na JIP u dětí s infekcí SARS-CoV-2.

V průběhu pandemie patřilo mezi častou nejen novinářskou otázku, kolik dětí s infekcí SARS-CoV-2 je ve Fakultní nemocnici Brno hospitalizováno, jak jsou to závažné případy a kolik z nich opravdu onemocnělo "na covid" a kolik tam leží takzvaně "s covidem". Vzhledem k tomu, že 95 % dětí z Jihomoravského kraje s touto infekcí bylo hospitalizováno v Dětské nemocnici FN Brno, využili lékaři Kliniky dětských infekčních nemocí, Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, Kliniky dětské neurologie a Pediatrické kliniky dostupných dat a pokusili se na otázku odpovědět.

„Během prvních dvou let pandemie v Jihomoravském kraji byla infekce prokázána u 88 tisíc dětí, 419 bylo hospitalizováno. 150 dětí skončilo na intenzivní péči, z nich 32 % mělo klasickou akutní infekci COVID-19 a 30 % trpělo závažným po-covidovým syndromem PIMS. Tyto děti byly před onemocněním většinou úplně zdravé. Děti, které měly nějaké dlouhodobé onemocnění a do nemocnice přišly kvůli jeho zhoršení během infekce, představovaly 15 %. A nakonec 23 % případů byly skutečně pouze izolace, které s infekcí SARS-CoV-2 nesouvisely (nejčastěji se jednalo o operace, otravy, nehody apod.)," shrnul výsledky studie lékař Kliniky dětských infekčních nemocí MUDr. Lukáš Homola PhD.