Místa zpětného odběru elektrozařízení dostanou nové, bezpečné přístřešky

Do sběrných středisek odpadu lze odložit zdarma malý i velký domácí elektrospotřebič. Konkrétně se to týká všech zařízení, která je možné zapojit do elektrické zásuvky nebo fungují na baterie. Jedná se výhradně o celé kusy bez vyjmutých částí.

„Nové, uzamykatelné přístřešky z ocele pro ukládání zpětně odebraných elektrozařízení budou umístěny ve sběrném středisku odpadu na ulici Josefy Faimonové a na Žebětínské. K tomuto kroku jsme přistoupili hlavně z bezpečnostních důvodů, předejdeme tak nežádoucímu rozebírání odevzdaných elektrozařízení třetími osobami," objasnil náměstek pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

(mmb)