Den bez dluhů: Nechte si v listopadu zdarma poradit

V České republice proběhne 11. ročník Dne bez dluhů. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz.  Současně zájemci mohou odborné poradce zdarma požádat o výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce.

Nově bude nabízena i zdarma pomoc občanům Ukrajiny, kteří potřebují poradit, jak si uspořádat finance v českém prostředí, jaké je čekají výdaje například ve spojitosti s dětmi, s bydlením nebo na co si dát pozor, když si peníze půjčují. Cílem této pomoci je zvýšení finanční gramotnosti s ohledem na jejich pobyt v ČR. Organizátorem Dne bez dluhů je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je již několik let Úřad práce ČR. Den bez dluhů by se neobešel bez spolupráce s projektem kolikmam.cz a s mnoha neziskovými organizacemi: Asociací občanských poraden, Charitou ČR, Rubikon Centrem, Dětským krizovým centrem NOMIA, Slezskou diakonií, Vzdělávacím a komunitním centrem Integra, Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Dlouholetým partnerem akce je také Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika.

Den bez dluhů společnost KRUK uspořádala poprvé před čtrnácti lety v Polsku. Postupně se projekt rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko.

„Ani v letošním roce to nemá většina Čechů lehké. Po pandemických opatřeních, kdy mnoha lidem vypadly příjmy, a snížila se tak jejich schopnost splácet své dluhy, přišla inflace a zdražování energií. V reakci na tyto podmínky mnoho domácností začalo více šetřit a omezovat aktivity, které nejsou nezbytně nutné. Nicméně je tu stále velké procento lidí, kteří si neví rady, jak postupovat, jak si vytvořit konkrétní plán, kde omezit výdaje, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. S plánováním krok za krokem pomáhají právě naši poradci v rámci bezplatných konzultací po celý listopad. Příčinou dluhové pasti nemusí být vždy nezodpovědné chování spojené s nízkou finanční gramotností, ale komplikovaná životní situace způsobená například již zmíněnou pandemií nebo inflací. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti," říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti svých klientů. Jeho generální ředitel Viktor Najmon vysvětluje: „Finanční gramotnost je součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání. V jejich rámci se naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit. Tato problematika získává v současné době na ještě větší důležitosti. V návaznosti na energokrizi se snažíme klientům pomoci v maximální možné míře. Úzce spolupracujeme v tomto ohledu také s řadou nestátních neziskových organizací nebo dluhovými poradnami. Úřad práce ČR se též proaktivně účastní aktivit jako je Milostivé léto. Den bez dluhů je další významnou možností, jak pomoci klientům, aby nedostali do finančních problémů."

Díky pokračující spolupráci s projektem kolikmam.cz zůstává nabídka výpisu z Centrální evidence exekucí zdarma. „Portál kolikmam.cz spolupracuje na vzdělávací akci Den bez dluhů již třetím rokem. Dlouhodobě se věnujeme péči o finanční zdraví občanů, kteří mohou díky portálu získat přehled o svých finančních závazcích, jaká je jejich úvěruschopnost, případně jak na ně pohlíží věřitelé – banky a nebankovní instituce. V rámci Dne bez dluhů mohou žadatelé zjistit, zda je proti nim vedena exekuce, případně jestli je jich více včetně detailu jednotlivých exekucí," dodává Romana Knyblová, projektová manažerka portálu kolikmam.cz.

Průměrná výše dluhu českých dlužníků v letošním roce prudce stoupla

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků v roce 2022 je 29 500 korun, zatímco v roce 2021 byla průměrná výše dluhu 26 100 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (57 % dlužníků s průměrným dluhem bezmála 32 200 korun). Nejvíce dlužníků opět pochází z Moravskoslezského kraje, kde bydlí necelých 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem 27 600 korun. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (35 500 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Z analýz společnosti KRUK vyplývá, že po pěti letech snižování výše průměrného dluhu přišlo prudké navýšení, meziročně o 3 400 Kč.

O společnosti KRUK

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.