Výstava obrazů a soch v Křížové chodbě Nové radnice uctí výročí sta let od navázání diplomatických styků s Lucemburskem

Po staletých stopách, tak nazvali svoji společnou výstavu Iva Mrázková, česká malířka a sochařka žijící v Lucembursku, a lucemburský sochař Pitt Brandenburger. Výstava se koná u příležitosti stého výročí navázání diplomatických styků mezi Lucemburským velkovévodstvím a Československou, resp. Českou republikou. Díla obou umělců jsou k vidění v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí 1 do 29. září 2022, od úterý do neděle, vždy od 10 do 18 hodin.

Iva Mrázková a Pitt Brandenburger nejsou v České republice neznámí. V roce 2019 se prezentovali v Rožnově pod Radhoštěm a v Opavě, teď se na společné výstavě představí v Brně.

„Moderní Brno má hluboké historické kořeny a těmi odedávna nasává i podněty různorodých kultur. Na principu spolupráce a kulturního obohacování jsou založeny také diplomatické styky mezi Lucemburským velkovévodstvím a Československou, nyní Českou republikou. Letos si připomínáme, že od jejich navázání uplynulo už sto let. Vztahy mezi našimi zeměmi však sahají ještě hlouběji do minulosti, kdy v Čechách i na Moravě panovali Lucemburkové a také Brno se těšilo nebývalému rozkvětu včetně kulturního. Výstava v Křížové chodbě se tak jistě stane skvělým mostem mezi našimi národy a kulturami. Věřím, že její návštěvníci se rádi vydají ‚po staletých stopách', aby se potěšili osobitými poetickými vyznáními Ivy Mrázkové a Pitta Brandenburgera," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Doménou Ivy Mrázkové je v současnosti malba na ručně tkané plátno, tvoří také bronzové a ocelové sochy a věnuje se ilustracím. V Brně vystavuje několik velkoplošných pláten, na nichž díky technice ručního tkaní vzniká imaginární prostor doplněný malovanými objekty. Určité plochy obrazu zůstávají malbou nedotčeny, struktura vazby plátna dokončuje kompozici obrazu a stává se její součástí.

Kolekce obrazů je doplněna drobnými bronzovými sochami nazvanými Kořeny, Strom, Mangrovník či Pohyb. Tato díla vynikají lehkostí a dynamikou.

Pitt Brandenburger zpracovává hlavně dřevo ze stromů, které rostou v jeho okolí, tedy z jabloní, hrušní, švestek, lip, jasanů, javorů či jeřábů. Používá zásadně dřevo z již uschlých stromů, kterým tak vdechuje nový život. Častým motivem jeho soch jsou strážci a strážkyně. Uvnitř děl se často skrývají „šuplíčky" s malými tajemstvími či drobnými polodrahokamy. Detaily umělec dotváří prostřednictvím kovu, hlavně bronzu nebo nerez oceli. Je také fascinován kruhem jako dokonalým tvarem propojeným s jedinečnou krásou struktury dřeva. Své objekty zpracovává s technickou dokonalostí, která materiálu dodává přirozenou eleganci.

Výstava je organizována ve spolupráci s Velvyslanectvím Lucemburského velkovévodství v Praze a za podpory lucemburského Ministerstva kultury a statutárního města Brna.

Iva Mrázková
akademická malířka a sochařka

Narodila se v roce 1964 v Opavě. Žije a pracuje v Lucembursku. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor textilní výtvarnictví. Samostatně i na kolektivních výstavách se prezentuje od roku 1988, a to v České republice, Lucembursku, Francii, Polsku i jinde. Je zastoupena ve sbírkách v Česku, Lucembursku, ale také v Belgii či Spojených arabských emirátech.

Některé její sochy z oceli realizované ve velkém měřítku dnes zdobí obecní parky nebo jsou součástí privátních sbírek.


Pitt Brandenburger
sochař a pedagog

Narodil se v roce 1961 v Esch-sur-Alzette v Lucembursku. Žije a pracuje v obci Perl v Německu. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění a Vysokou školu uměleckých řemesel ve Štrasburku. Až do roku 2021 byl středoškolským pedagogem, v posledních letech vedl ateliér práce s dřevem. Je synem zahradníka, takže už jako chlapec poznal vůně, barvy a charakteristiku různých dřevin. Tato láska ho provází celým životem. Ve spolupráci s Komorou uměleckých řemesel v Lucembursku založil společnost „FOLLEN TREES". Jde o umělecko-ekologický projekt, který díky „sarkofágům" z jednotlivých dřevin bude poukazovat na bohatství tohoto materiálu a připomínat staré tradice zabalené do nového tvarosloví.

(mmb)