Moderní, přehledný, graficky minimalistický, bezpečný a přístupný – Brno má nový web

Po 13 letech má město Brno nový web. Splňuje všechny požadavky na kybernetickou bezpečnost a přístupnost. Klade důraz na dostupnost nejčastěji hledaných informací, které najdou uživatelé hned na homepage, je maximálně přehledný a graficky minimalistický. Na stejné platformě mohou běžet i miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.

„Při návrhu struktury nového webu jsme vycházeli z analýzy dat o chování uživatelů, takže nyní jsou nejčastěji hledané informace opravdu snadno dostupné na homepage. Dále jsme se zaměřili na to, abychom pokud možno zkrátili veškerý textový obsah a aby došlo ke spolehlivé migraci veškerých dokumentů města, jako jsou zápisy ze schůzí a jednání samosprávných orgánů, rozpočty nebo městské vyhlášky a nařízení. V souladu se současnými trendy je také výrazně zjednodušena grafika. Novinkou je navigace k jednotlivým budovám magistrátu nebo virtuální prohlídky jeho nejnavštěvovanějších pracovišť," řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Chování uživatelů chce město i nadále průběžně vyhodnocovat, takže bude mít k dispozici dostatečné podklady pro jakékoliv další úpravy. „Navíc už nyní chystáme další kroky pro zlepšení komfortu návštěvníků – jde především o Portál občana Brna, který výrazně posune možnosti digitální komunikace obyvatel s úřadem a bude vycházet ze zkušeností s provozem dnešního Brno ID," doplnil náměstek Tomáš Koláčný.

Spuštěné webové stránky města jsou zatím největším a nejsložitějším projektem na nové webové platformě, ale ne jediným. Vznikl na ní už například web onstage.brno.cz nebo nové sekce pro podávání návrhů na stránkách damenavas.cz.

„Pro provoz platformy využíváme robustní technické prostředí Liferay, které má několik výhod. Především na něm mohou fungovat další tematické a projektové miniweby města, jichž je několik desítek, webové stránky městských částí, pro které již vznikají potřebné šablony, nebo i městských obchodních společností a příspěvkových organizací. Součtem tak může jít o více než 100 webů. Všichni uživatelé platformy navíc mohou sdílet již jednou vytvořené typové stránky, získáváme tak možnost jakékoliv další weby tvořit snadněji a rychleji, tudíž i levněji," uvedl uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas a dodal: „Neméně důležité je i to, že všechny takto spuštěné stránky budou mít zajištěný provoz, servis a garantovanou aktuálnost vývoje technologie i plnění všech legislativních podmínek provozování webů ve veřejné správě včetně požadavků na přístupnost."

Příprava nového webu začala v roce 2015. Zahájení řízení na veřejnou zakázku Tvorba a provoz webové platformy města Brna schválila Rada města Brna v březnu 2020. O jedenáct měsíců později pak radní schválili uzavření smlouvy s vysoutěženým dodavatelem, společností Asseco Central Europe, a. s. Vlastní realizace trvala rok, po technické stránce byla platforma připravena na konci května, následovalo plnění obsahem a 1. 7. 2022 spuštění nového webu města Brna.

Po spuštění probíhá ověřovací provoz nových webových stránek města Brna. Ty jsou postupně upravovány tak, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější. Nová platforma k tomu dává mnohem lepší nástroje a větší prostor.

(mmb )