Díky spolupráci Brna, Masarykovy univerzity a dalších partnerů se rozšíří povědomí o Centru pro umělou inteligenci v onkologii

Letos na jaře vznikla v Brně mezi Masarykovou univerzitou, nemocnicemi a dalšími institucemi odborná platforma, jejímž cílem je rozvíjet a také aplikovat umělou inteligenci v onkologii. K tomuto snažení se přidá i město Brno.

„Na (...) schůzi Rady města Brna jsme schválili memorandum, kterým město Brno deklaruje svou snahu pomáhat nově vzniklému Centru pro umělou inteligenci v onkologii. Členy této platformy jsou Masarykova univerzita, která projekt zaštiťuje, Masarykův onkologický ústav, obě brněnské fakultní nemocnice a také společnost DCB Actuaries and Consultants. Naší úlohou bude zvyšovat povědomí o centru mezi odbornou i laickou veřejností a také například spolupracovat při pořádání osvětových akcí a výukových programů," popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Uzavření tohoto memoranda je dalším krokem potvrzujícím podporu města Brna v oblasti elektronizace zdravotnictví, telemedicíny a obecně využívání moderních technologií pro podporu zdraví obyvatel. Memorandum bude podepsáno na 10 let," upřesnila primátorka Markéta Vaňková.

Informace o projektu najdete na webu https://onco.fi.muni.cz/.

(mmb)