Nový web zpřehlední informace o bezpečnosti

Brno se připojí k městům se speciálním webem, který občanům usnadní přístup k informacím z oblasti bezpečnosti a prevence. Cílem projektu Bezpečnější Brno je vybudovat webovou stránku, která bude informovat na jednom místě o důležitých záležitostech z oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a prevence rizikového chování. Půjde například o aktuality, nové projekty, výzkumy, dokumenty, statistiky, legislativu, praktické informace, řešení životních situací a další.

„Cílem nové platformy bude občanům Brna usnadnit přístup k informacím z oboru bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence. Kromě nejnovějších poznatků z těchto oborů bude součástí telefonická linka, e-mailová adresa a formulář pro zaslání dotazu. Brňané tím získají možnost napsat nebo zavolat, co je z této oblasti zajímá nebo tíží. Tento systém dopomůže k okamžitému řešení konkrétních situací. Zásadním bodem je propojení více městských aktérů, konkrétně půjde o Městskou policii Brno, Policii České republiky, město, neziskové organizace a další instituce," nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Bezpečnější Brno bude zaštiťovat Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, kde v rámci oddělení Koordinačního centra prevence vznikne pozice koordinátora projektu. Rozvoj a posílení systému prevence kriminality je jednou z důležitých priorit ve strategických dokumentech města.

(mmb)