Participativní rozpočet do škol vstupuje do třetího ročníku. Na žákovské nápady město pošle skoro dva miliony korun

Zapojit děti do rozhodování, zvyšovat jejich zodpovědnost, probudit v nich zájem o školu a o její prostředí, dát jim možnost zlepšovat věci kolem sebe, učit je demokratickým principům – takové jsou základní cíle projektu Participativní rozpočet do škol. 

Brno je jedním z mála statutárních měst v ČR, kde byl zaveden participativní rozpočet zaměřený na žáky základních škol na celoměstské úrovni. „Jde o efektivní nástroj, jak žáky učit, že mají možnost svoje okolí ovlivnit. Považuji za důležité, aby s tímto vědomím vstupovali do svého občanského života, a jsem proto ráda, že je zapojených škol čím dál více. Zastupitelům doporučujeme, aby se jim z městského rozpočtu uvolnilo 1,68 milionu korun, tedy 40 tisíc pro každou instituci," uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Celým procesem participativního rozpočtu provádí žáky tzv. školní koordinátor (zaměstnanec školy), který zároveň komunikuje s úřadem. Školám, které se do projektu přihlásily, vyčlenilo město částku 35 000 Kč určenou na projekty žáků a 5 000 Kč jako odměnu pro školního koordinátora. V rámci projektu žáci sami aktivně přicházejí s nápady, zjišťují si finanční náročnost projektů a reálnost jejich uskutečnění. Nejpodporovanější projekty před postupem do závěrečného hlasování posoudí vedení školy z hlediska proveditelnosti. Finálové projekty žáci prezentují ostatním a snaží se pro ně získat co nejvíce hlasujících. Vítězné projekty jsou následně školami realizovány. „V uplynulém ročníku si tak děti například navrhly a odhlasovaly, že si za poskytnuté finanční prostředky zmodernizují terasu nebo školní kuchyňku, pořídí tablety, reproduktory, 3D tiskárny, školní kino, relaxační a odpočinkové zóny se sedačkami, sedacími vaky či podsedáky, různé sportovní vybavení jako pingpongové stoly, nafukovací žíněnky, spikeball, workoutové prvky do atria nebo boxovací pytel, stolní fotbálek a jiné hry," přiblížil první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Podobně jako školní koordinátoři oceňuji u Participativního rozpočtu do škol zájem dětí zapojit se do spolurozhodování o financích poskytnutých škole městem Brnem, neuvěřitelnou kreativitu při přesvědčování spolužáků k hlasování pro právě jejich návrh, což je pěkný příklad vzájemného naslouchání a rozvoje komunikačních dovedností. Participativní rozpočet do škol je tak i cestou, jak trénovat respekt k názoru jiného, naučit se spoustě nových dovedností a společně mít radost z vítězného projektu. Také mě těší rostoucí zájem základních škol o zapojení do projektu, jelikož v příštím ročníku je jich přihlášeno 42, tedy zhruba dvě třetiny, což považuji za velký úspěch," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný, který stál u zrodu tohoto projektu.

V Brně už proběhly dva ročníky Participativního rozpočtu do škol. V prvním se jich zapojilo 27, ve druhém 31 a do třetího je jich přihlášeno 42.

(mmb)