Kotel na štěpku, ale i horkovod z Dukovan do Brna. Investice Tepláren Brno přesáhnou v dalším fiskálním roce 2,5 miliardy

Městská společnost Teplárny Brno bude ve fiskálním roce 2022/2023 investovat přes 2,5 miliardy korun. Zaměří se na modernizaci provozu Brno-sever, kde má vyrůst kotel na spalování dřevěné štěpky, na přípravu horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, ale také na budování fotovoltaických elektráren či rozšiřování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. 

„Nejvýznamnější investiční akcí Tepláren Brno je modernizace zdroje Brno-sever. Zde bude instalován kotel na spalování biomasy, který doplní stávající horkovodní zařízení na výrobu tepla. Kromě přínosu pro životní prostředí jde o velmi důležitý krok pro energetickou bezpečnost a soběstačnost Brna, štěpka nahradí 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění Brna," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Teplárny také pokračují v projektu přeměny parovodů na horkovody a zahájí realizaci I. etapy připojení městských částí Bohunice a Starý Lískovec na horkovodní síť. Nemalá pozornost bude věnována rozvoji informačních a komunikačních technologií, kybernetické bezpečnosti a informačních systémů. Dále bude pokračovat budování fotovoltaických elektráren a výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Neméně důležitými investicemi jsou také realizace nových připojení dle uzavřených obchodních smluv.

„Zahájeny budou také přípravné práce pro horkovodní napáječ z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, na jehož přípravě a realizaci mají teplárny spolupracovat s ČEZ. Co nejrychlejší výstavba horkovodu je pro město naprosto klíčová, toto technické řešení nám umožní garantovat spolehlivé a stabilní dodávky tepla, navíc z čistého zdroje energie. Do Brna by tímto způsobem proudilo asi 2 mil GJ tepla, které nahradí téměř 50 % současné spotřeby plynu v teplárnách," doplnila informace primátorka Markéta Vaňková.

Plánované investice ve fiskálním roce 2022/2023 jsou v celkové výši 2 506 395 000 Kč, z toho 1 194 979 000 Kč by měly pokrýt dotace.

(mmb)